xs
xsm
sm
md
lg

ททท. คุมเข้ม การจัดกิจกรรมในช่วงโควิด-19 เลี่ยงแข่งกีฬา-คอนเสิร์ต-มรสพ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

Youtube :Travel MGR

งานฟู้ดทรัคสร้างสถิติโลกในไทย ที่ททท. เป็นแม่งาน อีกหนึ่งอีเวนต์ใหญ่ที่ถูกเลื่อนไปไม่มีกำหนด (แฟ้มภาพงานฟู้ดทรัคปี 2017)
ททท. ออกมาตรการจัดกิจกรรมช่วงวิกฤติไวรัสโควิด-19 ระบุสถานที่การจัดกิจกรรมควรเป็นสถานที่เปิด กลางแจ้ง มีอากาศถ่ายเทสะดวก ไม่แออัด มีการกระจายตัวการ ควรเลี่ยง จัดการแข่งขันกีฬา การจัดคอนเสิร์ต และการจัดมหรสพ เป็นต้น

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กำหนดหลักเกณฑ์พิจารณาการจัดและสนับสนุนกิจกรรมในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในการเดินทางท่องเที่ยว และสนับสนุนมาตรการด้านการควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุข

ตามที่ คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ได้มีมติประกาศให้โรค COVID - 19 เป็นโรคติดต่ออันตรายร้ายแรงที่ 14 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงการป้องกันตัว และให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นั้น ททท. ได้กำหนดหลักเกณฑ์การจัดและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อป้องกันการระบาด โดยบังคับใช้ในช่วงเดือนมีนาคม - เมษายน 2563 หรือจนกว่ากระทรวงสาธารณสุขจะมีประกาศแจ้งว่าสถานการณ์โรคระบาดคลี่คลายลง ดังนี้

1. ลักษณะและรูปแบบของการจัดกิจกรรม

1.1 สถานที่การจัดกิจกรรมควรเป็นสถานที่เปิด Outdoor มีอากาศถ่ายเทสะดวก

1.2 การเลือกสถานที่จัดกิจกรรม ควรหลีกเลี่ยงจังหวัดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศ

1.3 ความหนาแน่นของผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้เหมาะสม ไม่แออัด และมีการกระจายตัว รวมทั้งมีระยะห่างของแต่ละพื้นที่ที่จะจัดกิจกรรมเพื่อไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค

1.4 ลักษณะของกิจกรรมควรเน้นเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับประเพณี วัฒนธรรม และเทศกาลท้องถิ่น

1.5 การจัดกิจกรรมต้องเป็นกิจกรรมที่หลีกเลี่ยงการสัมผัส เช่น การจัดการแข่งขันกีฬา การจัดคอนเสิร์ต และการจัดมหรสพ

1.6 ให้พิจารณาการเข้าร่วมงานของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดยให้หลีกเลี่ยงการเชิญชาวต่างชาติที่เดินทางมาจากกลุ่มประเทศเสี่ยง และสงวนสิทธิ์ไม่ให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงเข้าร่วมงาน เว้นแต่ได้เดินทางเข้ามาในประเทศไทยเกิน 14 วัน

การแข่งขันโมโตจีพี งานอีเวนต์กีฬาระดับโลกในไทยที่ต้องเลื่อนไปจากพิษไวรัสโควิด-19 (ภาพ : ThaiGP_News)
2. แนวทางในการปฏิบัติ

2.1 ผู้จัดงานจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และมาตรการแนวทางการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

2.2 มีการลงทะเบียนและจัดเก็บรายชื่อผู้เข้าร่วมงานเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับกระทรวงสาธารณสุข เพื่อติดตามกรณีเกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

2.3 มีการประชาสัมพันธ์ Guideline การปฏิบัติตนในการเข้าร่วมงาน ทั้งก่อนและภายในบริเวณงาน

2.4 จัดให้มีมาตรการรองรับในกรณีที่พบผู้ป่วย หรือผู้ที่มีความสุ่มเสี่ยงว่าจะติดเชื้อไวรัส COVID-19

ทั้งนี้ ททท. มีสิทธิ์ตรวจสอบความพร้อมของการจัดกิจกรรมก่อนวันงานได้ โดยหากตรวจสอบแล้วพบว่า การจัดกิจกรรมไม่เป็นตามหลักเกณฑ์และแนวทางตามข้อ 1 และข้อ 2 ข้างต้น ททท. ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการสนับสนุนทั้งหมด
....................................................................................................


สามารถส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ กอง บก.ข่าวท่องเที่ยว แฟกซ์ 0-2629-4467 อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com หรือติดตามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook :Travel @ Manager


ชมคลิปต่าง ๆ ได้ที่ Travel MGRSave on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...