xs
xsm
sm
md
lg

สักการะพระเจ้าตากสินฯ ที่ “เรือเจิ้งเจา” ไอคอนสยาม พิพิธภัณฑ์ลอยน้ำหนึ่งเดียวในเมืองไทย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ปิ่น บุตรี

โดย : ปิ่น บุตรี (pinn109@hotmail.com)

Facebook Travel Unlimited / เที่ยวถึงไหนถึงกัน

ไอคอนสยาม ชวนสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ที่ประดิษฐานบนเรือเจิ้งเจา
ไอคอนสยาม ชวนสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ในบรรยากาศอันน่าตื่นตื่นใจของ “เรือเจิ้งเจา” พิพิธภัณฑ์ลอยน้ำหนึ่งเดียวในเมืองไทย ทุกวันอังคาร-วันอาทิตย์ เวลา 11.00 - 20.00 น. ณ ท่าเรือไอคอนสยาม (ท่าที่ 5)

เนื่องด้วยวันที่ 28 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันปราบดาภิเษกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระมหากษัตริย์แห่งกรุงธนบุรีเพียงพระองค์เดียว ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ไอคอนสยาม และบริษัท ไร้ท์แมน จำกัด จึงได้สร้างปรากฏการณ์การกลับมาอีกครั้งของ “พิพิธภัณฑ์ลอยน้ำ” แห่งเดียวในเมืองไทยในไทย ชวนผู้คนขึ้นเรือสำเภาจริงในนาม “เรือเจิ้งเจา” (เรือศรีมหาสมุทรเดิม) เพื่อย้อนเวลากลับไปในยุคสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

พิพิธภัณฑ์ลอยน้ำหนึ่งเดียวในเมืองไทย
ทั้งนี้เมื่อในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2561 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2562 เรือสำเภาลำนี้ได้แล่นเข้าเทียบท่าไอคอนสยามครั้งแรกในนาม “ศรีมหาสมุทร” อันหมายถึง “ความรุ่งเรืองแห่งท้องทะเล” บอกเล่าเรื่องราวการค้าและความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างชาติในอดีต ได้สร้างปรากฏการณ์ ผู้เข้าชมกว่า 6 หมื่นคนในระยะเวลาเพียง 4 เดือน

จากนั้นในปี 2563 ถือเป็นการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่ เปลี่ยนผ่านจากยุคเรือศรีมหาสมุทรสู่เรือเจิ้งเจา ซึ่งเป็นพระนามจีนของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ที่หมายถึง กษัตริย์แห่งอาณาจักรสยาม (เป็นพระนามที่ราชสำนักชิงใช้เรียกแทนพระองค์)

พระบรมรูปของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประทับยืนทรงพระแสงดาบขนาดเท่าองค์จริงมาประดิษฐานบนเรือ
โดยบริเวณดาดฟ้าเรือเจิ้งเจา มีการอัญเชิญพระบรมรูป “สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช” ประทับยืนทรงพระแสงดาบขนาดเท่าองค์จริงมาประดิษฐาน ซึ่งได้ทีมประติมากรมากความสามารถ มาสร้างสรรค์งานประติมากรรมและบรรจงปั้นในระยะเวลา 40 วัน ให้ออกมาอย่างสมพระเกียรติและสมบูรณ์ที่สุด

พระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชแห่งเรือเจิ้งเจา ได้อ้างอิงพระพักตร์และอิริยาบถมาจากพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่ประดิษฐานในพระราชวังเดิม(ปัจจุบันอยู่ในความดูแลของกองทัพเรือ) โดยเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการปั้น (Casting) และการแกะสลัก (Carving) เป็นการขึ้นต้นแบบด้วยดินเหนียวที่ต้องใช้ความละเอียดสูง จนถึงขั้นตอนการหล่อ (Molding) และการประกอบขึ้นรูป (Construction) และทำสีจนได้พระบรมรูปสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในลักษณะของแม่ทัพที่บึกบึน เข้มแข็ง เฉียบขาด ดังที่ปรากฏ

บรรยากาศภายในพิพิธภัณฑ์เรือเจิ้งเจา
พร้อมกันนี้ยังมีการถ่ายทอดเรื่องราวพระอัจฉริยภาพของพระองค์ที่ทรงเล็งเห็นถึงความเหมาะสมของพื้นที่ธนบุรี รวมถึงพระปรีชาสามารถในด้านต่าง ๆ ทำให้พื้นที่อันทรงคุณค่าแห่งนี้กลายเป็นราชธานีใหม่ที่เปี่ยมไปด้วยศักยภาพและยังคงความเจริญรุ่งเรืองจวบจนปัจจุบัน

เมื่อเข้าไปภายในพิพิธภัณฑ์เรือเจิ้งเจา เส้นทางนำชมจะเริ่มจากชั้นบนสู่ชั้นล่าง โดยห้องแรกพบกับ “ห้องเส้นทางกอบกู้เอกราช” ถ่ายทอดเหตุการณ์สำคัญทั้งหมดที่สมเด็จพระเจ้าตากสินทรงทุ่มเทเพื่อกอบกู้เอกราชให้ชาติไทยหลังเสียกรุงครั้งที่สองให้พม่าอยู่ราว 7 เดือน

ห้องนี้จะพาย้อนกลับไปดูเส้นทางเดินทัพ ที่พระองค์ทรงพระปรีชาสามารถทั้งทางบกและทางน้ำเข้ายึดเมืองจันทบูร ทรงซ่อมแซมและต่อเรือเพื่อใช้ในการรบอยู่ที่นั่นโดยรวบรวมเรือสำเภาจากบรรดาพ่อค้าชาวจีนมาดัดแปลงให้แข็งแรง ทนทาน เหมาะแก่การใช้งานในกองทัพ จากนั้นจึงเคลื่อนพลมาจนถึงปากแม่น้ำเจ้าพระยา

การจัดแสดงในโซน สานสัมพันธ์การค้าให้ธนบุรี
ถัดลงมาเป็น “ห้องพักลูกเรือ” ถ่ายทอดวิถีชีวิตของลูกเรือ ซึ่งจัดให้เห็นบรรยากาศจริง ๆ ทั้งที่นอน หมอน เปล ไปจนถึงข้าวของเครื่องใช้อื่น ๆ ทำให้พบว่าการใช้ชีวิตของกำลังพลในเรือนั้นไม่ใช่เรื่องสบาย เพราะมีพื้นที่จำกัด และการเดินทางในเรือใช้เวลานาน จึงต้องอุทิศพื้นที่ไปกับเสบียง น้ำจืด อาวุธ และเครื่องใช้สำคัญต่าง ๆ

ต่อมาที่ชั้นล่างสุดบริเวณท้องเรือเป็น “ห้องคลังอารยธรรม” ห้องนี้เป็นห้องเก็บสินค้า อาวุธและเป็นส่วนจัดแสดงเรื่องราวสำคัญในยุคสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โดยมีการสรุปช่วงเวลาการทำสงครามเพื่อรวมบ้านเมือง พระราชกรณียกิจในด้านอื่น ๆ ทั้งการปกครอง สังคม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การสานสัมพันธ์ทางการค้าไทย-จีน ซึ่งแสดงให้เห็นพระปรีชาสามารถของพระองค์อย่างแท้จริง

ซน มหาราชยอดนักรบ
สำหรับรูปแบบการนำเสนอภายในเรือใช้เทคนิค Interactive รูปแบบสมัยใหม่และเทคนิค Multimedia Mapping ใต้ท้องเรือ เพื่อเน้นให้ผู้เข้าชมได้สัมผัสประสบการณ์อันตื่นตาตื่นใจ และเสมือนกำลังเดินทางย้อนยุคไปสำรวจเส้นทางเดินทัพของกองเรือสำเภากู้ชาติในสมัยกรุงธนบุรี

ทั้งนี้เรือสินค้าที่ต่อขึ้นเองในสยามได้รับอิทธิพลมาจากเรือสำเภาจีน เนื่องจากมีการติดต่อค้าขายกับจีนมาเป็นระยะเวลายาวนานตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา และสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงต่อเรือและรวบรวมเรือสำเภาจีนไว้เป็นจำนวนมากเพื่อการสงครามจนเป็นกองเรือรบที่ยิ่งใหญ่และเป็นพาหนะสำคัญในการกู้ชาติ

โซน ฟื้นฟูครบด้วยพระปรีชา
เรือสำเภาจีนจึงเปรียบดังสัญลักษณ์ที่นำพาความรุ่งโรจน์กลับมาสู่ประเทศไทย พร้อมตื่นตาไปกับเรื่องราวการสงครามของมหาราชยอดนักรบ ด้วยเทคนิค Projection mapping ที่ได้แสดงถึงพระปรีชาสามารถด้านการรบที่เป็นเลิศของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่ตลอดรัชสมัยมีการปราบปรามชุมนุมต่าง ๆ และทำศึกสงครามเพื่อรวบรวมแผ่นดินอยู่ตลอดเวลา

ตามด้วยเรื่องราวพระปรีชาด้านการฟื้นฟูที่ได้แสดงพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทั้งด้านการปกครอง ด้านสังคม ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม ที่ต้องเร่งฟื้นฟูเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ราษฎร ผ่านรูปแบบการจัดแสดงที่หลากหลาย อาทิ วัตถุจำลองพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องรามเกียรติ์ พระไตรปิฎก บอร์ดเนื้อหา

การจัดแสดงในโซนฟื้นฟูครบด้วยพระปรีชา
นอกจากนี้ก็ยังมีเทคนิค Interactive Mirror ที่สามารถให้ผู้เข้าชมสวมบทบาทเป็นชนชาติต่าง ๆ ที่อาศัยในธนบุรีได้และเรื่องราวสานสัมพันธ์การค้าให้ธนบุรี ซึ่งตลอดระยะเวลา 15 ปี สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้ทรงส่งเรือสำเภาออกไปติดต่อต่างชาติให้เข้ามาค้าขายกับสยามหลายครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับจีน เพื่อให้เศรษฐกิจการค้าของบ้านเมืองฟื้นตัวขึ้นอีกครั้ง ผ่านการฉายภาพยนตร์บน Interactive Scrim ขนาดมหึมารวมถึงจำลองสินค้าส่งออกของธนบุรีและสินค้านานาชาติ

และนี่ก็คือสิ่งน่าสนใจในการจัดแสดงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช บน “เรือเจิ้งเจา” พิพิธภัณธ์ลอยน้ำแห่งเดียวบนแม่น้ำเจ้าพระยา

สำหรับผู้สนใจสามารถเข้าชมเรือเจิ้งเจา ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยพิพิธภัณฑ์เรือลำนี้ เปิดให้ชมทุกวันอังคาร-วันอาทิตย์ เวลา 11.00 – 20.00 น. ที่ท่าเรือไอคอนสยาม (ท่าที่ 5) ณ ไอคอนสยาม ถนนเจริญนคร ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ โทร. 1338 หรือ ดูที่ www.iconsiam.com

โซน สานสัมพันธ์การค้าให้ธนบุรี
....................................................................................................


สามารถส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ กอง บก.ข่าวท่องเที่ยว แฟกซ์ 0-2629-4467 อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com หรือติดตามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook :Travel @ Manager


ชมคลิปต่าง ๆ ได้ที่ Travel MGRSave on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...