xs
xsm
sm
md
lg

อิ่มบุญอิ่มใจ ไหว้พระแดนอีสาน ตามรอยธรรม “หลวงปูมั่น” บุคคลสำคัญของโลก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ปิ่น บุตรี

Youtube :Travel MGR

รูปหล่อหลวงปู่มั่น ที่วัดป่าวิสุทธิธรรม
“เราต้องการของดี คนดีจำต้องฝึก ฝึกจนดี จะพ้นฝึกไปไม่ได้ งานอะไรก็ต้องฝึกทั้งนั้น ฝึกงาน ฝึกตน ฝึกสัตว์ ฝึกตน ฝึกใจ นอกจากตายแล้วจึงหมดการฝึก คำว่า ดี จะเป็นสมบัติของผู้ฝึกดีแล้วแน่นอน”

...หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต...

หนึ่งในข่าวดีของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2562 ก็คือ การที่องค์การยูเนสโก ได้ยกย่อง “หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต” และ “สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส” เป็นบุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ

โดยในส่วนหลวงปู่มั่นนั้น มีความพิเศษตรงที่เป็นการได้รับการยกย่องตรงกับช่วงใกล้วาระครบรอบ 150 ปีชาตกาล (20 มกราคม 2563) ของท่านด้วย

สำหรับหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เป็นพระเกจิสายวิปัสสนากรรมฐานวัดป่าที่ขึ้นชื่อลือชา มีศิษยานุศิษย์มากมาย หลวงปู่มั่นท่านถือกำเนิดในวันพฤหัสบดี เดือนยี่ ปีมะแม วันที่ 20 มกราคม 2413 ในสกุลแก่นแก้ว มีบิดาคือนายคำด้วง มารดาคือนางจันทร์ ที่บ้านคำบง ตำบลโขงเจียม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ( ปัจจุบันคือ บ้านคำบง ตำบลสงยาง อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี )

หลวงปู่มั่นมีบุคลิกลักษณะ ร่างเล็ก ผิวขาวแดง คล่องแคล่ว ว่องไว สติปัญญาเฉลียวฉลาด มีความประพฤติ อัธยาศัยเรียบร้อย ว่าง่ายสอนง่าย ชอบศึกษาธรรมะ

หลวงปู่มั่น (ซ้าย) สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส (ขวา) ได้รับการยกย่องจากยูเนสโก ให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ
เมื่ออายุ 15 ปี ท่านบรรพชาเป็นสามเณรอยู่ 2 ปี ก่อนจะลาสิกขามาช่วยงานทางบ้าน พออายุ 22 ปีได้มาศึกษาธรรมที่วัดเลียบ จ.อุบลราชธานี กับพระอาจารย์เสาร์ กันตสีโล

จากนั้นพออายุ 24 ปี ได้บรรพชาอุปสมบทที่วัดศรีทอง จ.อุบลฯ แล้วท่านได้แสวงหาวิเวกบำเพ็ญสมณธรรมในที่ต่าง ๆ ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน เดินธุดงค์ ทางภาคอีสานระยะแรก 24 พรรษา ส่วนบั้นปลายอีก 16 พรรษา

หลวงปู่มั่น มรณะภาพ ในปี พ.ศ. 2492 ที่วัดป่าสุทธาวาส จ.สกลนคร รวมอายุ 80 ปี

และเนื่องในวาระมงคลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ และการครบรอบ 150 ปีชาตกาล ควบคู่ไปกับการยกย่องในเกียรติ คุณงามความดีของหลวงปู่มั่นจนได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก เราจึงขอนำเสนอเส้นทางไหว้พระ 10 วัดแดนอีสาน “ตามรอยธรรมหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต” ซึ่งในอดีตทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ก็ได้เคยชูเส้นทางนี้เป็นหนึ่งในเส้นทางทัวร์บุญไม่ควรพลาดแห่งภาคอีสาน

สำหรับเส้นทางทัวร์บุญ ไหว้พระแดนอีสาน 10 ตามรอยธรรมหลวงปู่มั่น มีดังนี้

หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต พระเกจิสายวิปัสสนากรรมฐานเลื่องชื่อ
1. “วัดศรีทอง” หรือ วัดศรีอุบลรัตนาราม(อ.เมือง จ. อุบลราชธานี) เป็นวัดที่หลวงปู่มั่นได้บรรพชาเป็นพระภิกษุ และได้รับการขนานนามมคธว่า “ภูริทัตโต” ที่แปลว่า “ผู้ให้ปัญญา ผู้แจกจ่ายความฉลาด

วัดศรีทองมีพระอุโบสถที่สร้างตามแบบพระอุโบสถวัดเบญจมบพิตร กทม. เป็นที่ประดิษฐานพระแก้วบุษราคัม พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองจ.อุบลราชธานี ที่มีความงามสง่าเปี่ยมศรัทธา

นอกจากนี้วัดศรีทองยังมีพิพิธภัณฑ์ศรีอุบลรัตนาราม ที่ภายในเก็บรวบรวมโบราณวัตถุน่าสนใจไว้มากมาก อาทิ พระพุทธรูปแกะจากไม้ ตู้เก็บพระไตรปิฎกที่ได้รับพระราชทานจากรัชกาลที่ 6 ตู้เก็บคัมภีร์ใบลาน บาตรและเชิงบาตรสมัยต้นรัตนโกสินทร์ ฯลฯ

พระพุทธรูปแกะจากไม้ตั้งอยู่ในพิพิธภัณฑ์วัดศรีอุบลรัตนาราม
2. วัดบูรพาราม (ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลฯ) วัดนี้เป็นวัดที่หลวงปู่มั่นท่านมาศึกษาวิปัสสนากับพระอาจารย์เสาร์ กันตสีโล

วัดบูรพาราม มีสิ่งที่น่าสนใจให้เที่ยวชมมากมาย ไม่ว่าจะเป็น สิม(โบสถ์) แบบทึบ หันหน้าสู่แม่น้ำมูล ก่อสร้างด้วยกรรมวิธีดั้งเดิม ตัวฐานอาคารก่อด้วยอิฐถือปูน ผนังภายในเป็นไม้ระแนงฉาบดินเหนียวผสมน้ำ ฟาง และฉาบทับด้วยปูนขาว

นอกจากนี้ก็ยังมีรูปหล่อของ 5 บูรพาจารย์คือ พระอาจารย์สีทา ชัยเสโน พระอาจารย์เสาร์ กันตสีโล พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต พระญานวิศิษย์สิงห์ ขันตญาคโม และพระสิทธิธรรมรังสีคัมภีร์เมธาจารย์ (สี ธัมมธโร) ให้ได้กราบสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล

รูปหล่อ 5 บูรพาจารย์ประดิษฐานอยู่ภายในสิมที่วัดบูรพาราม
3.วัดศรีบุญเรือง หรือ“วัดบ้านคำบง” (บ้านคำบง อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลฯ) เป็นวัดที่หลวงปู่มั่นได้มาบรรพชาเป็นสามเณร วัดนี้มีอาคารอนุสรณ์สถานหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ที่มีการบรรจุพระอัฐิธาตุ และมีหุ่นขี้ผึ้งหลวงปู่มั่น ให้สักการะบูชา

ขณะที่ตรงข้ามกับวัดศรีบุญเรืองเป็นที่ตั้งของ ”อนุสรณ์สถานบ้านเกิดหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต” ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์ในถิ่นที่เป็นบ้านเกิดของหลวงปู่มั่น โดยมีรูปหล่อหลวงปู่มั่นให้พุทธศาสนิกชนได้กราบสักการระกัน

ศาลาอนุสรณ์สถานบ้านเกิด หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
4.วัดภูหล่น (ภูหล่น ต.สงยาง อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลฯ) เป็นสถานที่ที่หลวงปู่มั่นเริ่มฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานกับหลวงปู่เสาร์เป็นที่แรก ณ บริเวณภูหล่น อันเป็นที่ตั้งของวัดแห่งนี้

ภูหล่น เป็นภูเขาขนาดย่อม มีต้นไม้ปกคลุมสลับกับโขดหินน้อยใหญ่ มีบรรยากาศเงียบสงบ ร่มรื่น ด้านบนมีลานหินกว้างมีถ้ำอยู่ 2 ถ้ำ ซึ่งพวกชาวบ้านช่วยขนหิน ดิน ขึ้นมาสร้างเป็นถ้ำเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยและกันสัตว์ร้ายรบกวน

ที่ภูหล่นมีถ้ำของหลวงปู่เสาร์ที่มีรอยเท้าเสือปรากฏอยู่ และถ้ำของหลวงปู่มั่นที่ท่านใช้ฝึกปฏิบัติวิปัสสนาธรรม และมีรูปหล่อองค์หลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มั่น และพระพุทธรูปให้ได้กราบไหว้เสริมมงคล

สถานที่วิปัสสนากรรมฐานของหลวงปู่มั่น ที่วัดภูหล่น
5.วัดป่านาคนิมิตต์ หรือ ที่ชาวบ้านเรียกว่าวัดป่าบ้านนามน (บ้านนามน ต.ตองโขบ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร) เป็นวัดที่หลวงปู่มั่นเคยมาจำพรรษาปฏิบัติธรรม

วัดป่านาคนิมิตต์ มีเรื่องเล่าขานตตามความเชื่อว่า ชาวบ้านที่นี่ต้องการจะสร้างกุฏิถวายแด่หลวงปู่มั่น แต่ไม่รู้จะสร้างบริเวณไหน ตกกลางคืนจึงมีพญานาคมาทำรอยเอาไว้ให้เหมือนขุดหลุมเสา หลวงปู่มั่นก็ชี้บอกให้ชุดหลุมเสาตามรอยที่พญานาคทำไว้โดยไม่ต้องวัดหลุมเสาเลย แล้วหลวงปู่มั่นก็บอกกับโยมว่าวัดแห่งนี้ให้เรียกว่า “วัดป่านาคนิมิตต์”

ภายในวัดป่านาคนิมิตต์มีศาสนสถานสำคัญคือ กุฏิหลวงปู่มั่นที่สร้างด้วยไม้ดูเงียบสงบ ภายในประดิษฐานรูปหล่อเหมือนเท่าองค์จริง อัฐบริขาร และภาพอริยาบทต่างๆขององค์ท่าน

กุฏิหลวงปูที่วัดป่านาคนิมิตต์
6.วัดป่าวิสุทธิธรรม หรือ วัดป่าบ้านโคก (บ้านโคก ต.ตองโขบ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร) วัดแห่งนี้ท่านพระอาจารย์กงมา จิรปุญโญ สร้างขึ้นให้หลวงปู่มั่นอยู่พำนักจำพรรษา

ภายในวัดมีกุฏิหลวงปู่มั่น มีศาลาโรงธรรมที่ท่านใช้เป็นที่อบรมสานุศิษย์ ภายในศาลามีหุ่นขี้ผึ้งเหมือนองค์จริง มีอัฐบริขารที่ท่านเคยใช้แสดงอยู่ และยังมีเจดีย์พิพิธภัณฑ์หลวงปู่อุ่น กัลยาณธัมโม ภายในประดิษฐานรูปหล่อเท่าองค์จริง อัฐิธาตุและอัฐบริขาร ให้ได้สักการะกันก่อนที่จะออกเดินทางไปยังวัดต่อไปที่รออยู่

พิพิธภัณฑ์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ที่วัดป่าสุทธาวาส
7. วัดป่าสุทธาวาส (ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร) วัดนี้มีความสำคัญกับหลวงปู่มั่นเป็นอย่างมาก เพราะเป็นวัดที่หลวงปู่มั่นเลือกที่ละสังขารที่นี่เมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2492

โดยเหตุที่หลวงปู่มั่นเลือกละสังขารที่นี่ก็เนื่องมาจาก กุศลจิตของท่าน เนื่องจากว่า หากท่านต้องมรณภาพที่วัดป่าภูริทัตตถิราวาส บ้านหนองผือนาใน จะต้องมีงานศพของท่านที่นั้น และชาวบ้านก็ต้องฆ่าสัตว์เป็นจำนวนมากเพื่อมาเลี้ยงพระและญาติโยมที่มางาน

ดังนั้นด้วยเมตตาธรรมต่อบรรดาสรรพสัตว์ ท่านจึงให้นำร่างที่ใกล้มรณภาพ มาไว้ที่วัดป่าสุทธาวาสและจัดงานพระราชทานเพลิงศพท่าน ณ ที่นี้ ต่อมาได้สร้างพระอุโบสถครอบตรงที่ถวายเพลิงท่านไว้เพื่อเป็นอนุสรณ์ทุกวันจะมีนักท่องเที่ยวมา มาสักการะเป็นประจำ

วัดป่าสุทธาวาส มีสถานที่ที่สำคัญคือ พิพิธภัณฑ์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ภายในเป็นประดิษฐานรูปหล่อเหมือนองค์จริงหลวงปู่มั่น และมีประวัติของท่านตั้งแต่เกิดจนมรณภาพ มีอัฐิธาตุ อัฐบริขารและสิ่งของต่างๆที่ท่านเคยใช้ประจำสมัยที่ยังมีชีวิต

อีกทั้งยังมี “พิพิธภัณฑ์หลวงปู่หลุย จันทสาโร” เป็นเจดีย์พิพิธภัณฑ์ที่พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้สร้างขึ้น เพื่อบรรจุอัฐิธาตุอัฐบริขารหลวงปู่หลุย จันทสาโร ลูกศิษย์องค์สำคัญของหลวงปู่มั่นภายหลังจากที่ท่านได้มรณภาพแล้วให้ประชาชนได้มากราบเคารพบูชา

นอกจากนี้วัดป่าสุทธาวาสยังมีสิ่งน่าสนใจให้ชมอีกหลากหลาย

กุฏิที่หลวงปู่มั่นเคยจำพรรษาที่วัดป่าภูริทัตตถิราวาส
8. วัดป่าภูริทัตตถิราวาส หรือ วัดป่าบ้านหนองผือ (ต.นาใน อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร) เป็นวัดที่หลวงปู่หลุย จนฺทสาโร สร้างให้หลวงปู่มั่นจำพรรษา ตอนแรกให้ชื่อว่าวัดสันติวนาราม

ต่อมาหลังจากหลวงปู่มั่น มรณภาพแล้ว พระธรรมเจดีย์ (จูม พนฺธุโร) ได้เห็นถึงความสำคัญในสถานที่ที่หลวงปู่มั่นเคยพำนักจำพรรษาอยู่ถึง 5 ปีติดต่อกัน จึงดำริให้เปลี่ยนชื่อวัดใหม่เพื่อเชิดชูบูชาคุณให้สอดคล้องกับนามฉายาของท่านพระอาจารย์มั่น อันเป็นมงคลนามว่า วัดป่าภูริทัตตถิราวาส

วัดป่ากลางโนนภู่มีนิทรรศการชีวประวัติหลวงปู่มั่นให้ได้ชม
9. วัดป่ากลางโนนภู่ (บ้านกุดก้อม อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร) วัดอันเป็นที่ตั้งของศาลาไม้ที่ใช้เป็นที่พักขณะที่หลวงปู่มั่นอาพาธก่อนจะมรณภาพ

ภายในศาลามีรูปหล่อหลวงปู่มั่น มีพระบรมสารีริกธาตุ อัฐิธาตุหลวงปู่มั่น แคร่ที่ใช้หามหลวงปู่มั่นมาจากวัดป่าบ้านหนองผือ กลด มุ้งกลด ที่นอน รวมทั้งสิ่งของที่ท่านเคยใช้เมื่อครั้งท่านอาพาธ และจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับชีวประวัติหลวงปู่มั่น ภาพถ่ายต่างๆ ให้ได้ชมและศึกษาหาความรู้กัน

อัฐบริขารต่างๆ ของหลวงปู่มั่นมีให้ชมที่วัดป่าโนนนิเวศน์
10. วัดป่าโนนนิเวศน์ (อ.เมือง จ.อุดรธานี) วัดนี้หลวงปู่มั่นมาจำพรรษาหลังจากกลับจากเชียงใหม่ โดยมาจำพรรษาอยู่ถึง 2 พรรษา

ภายในวัดมีกุฏิจำลองของหลวงปู่มั่นให้ได้ชมกัน และยังมีวิหารหลวงปู่มั่น-หลวงปู่ภูมี ซึ่งในวิหารได้บรรจุรูปเหมือนหลวงปู่มั่น และหลวงปู่ภูมี ได้พุทธศาสนิกชนได้มากราบไหว้ขอพร แล้วยังมีอัฐบริขารบางส่วน ชีวประวัติของหลวงปู่ทั้งสองให้ได้ศึกษา และคำสอนต่างๆ ของหลวงปู่มั่นให้ได้จดจำนำไปปฏิบัติใช้ในประจำวัน ดำเนินชีวิตเจริญตามรอยธรรมของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต...สาธุ
....................................................................................................


สามารถส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ กอง บก.ข่าวท่องเที่ยว แฟกซ์ 0-2629-4467 อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com หรือติดตามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook :Travel @ Manager


ชมคลิปต่าง ๆ ได้ที่ Travel MGRSave on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...