xs
xsm
sm
md
lg

ททท. แถลงข่าว “เทศกาลสีสันแห่งสายน้ำ มหกรรมลอยกระทง” ปี 2562 สืบสานประเพณีไทยอันงดงามทั่วประเทศ

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดสุโขทัย จังหวัดตาก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัดร้อยเอ็ด จัด “เทศกาลสีสันแห่งสายน้ำ มหกรรมลอยกระทง” ปี 2562 เปิดประสบการณ์ชีวิตที่สะท้อนถึงเอกลักษณ์และคุณค่าตามแบบวิถีไทย ผ่านสายน้ำและวิถีชีวิตในงานประเพณีลอยกระทงซึ่งจะถูกจัดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ ภายใต้แนวความคิดหลัก "ศรัทธา วิถีแห่งสายน้ำ" เพื่อสร้างการรับรู้ เกี่ยวกับประเพณีที่สำคัญของประเทศไทยให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยกิจกรรมจะจัดขึ้นทั่วประเทศ ได้แก่ กรุงเทพ ฯ เชียงใหม่ สุโขทัย ตาก พระนครศรีอยุธยา สมุทรสงคราม และร้อยเอ็ด

กรุงเทพมหานคร
“สีสันแห่งสายน้ำ มหกรรมลอยกระทง” วันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 16.00-24.00 น. ณ สวนสันติชัยปราการ กรุงเทพมหานคร นำเสนอกิจกรรมทางวัฒนธรรมไทยในรูปแบบใหม่ เพื่อสืบสานประเพณีลอยกระทง สะท้อนใหเห็นถึง ประเพณีที่งดงามของไทย ความศรัทธาทางพุทธศาสนา ตามวิถีชีวิตที่เกี่ยวกับสายน้ำและชูอัตลักษณ์ในพื้นที่เอกลักษณ์ทั่วประเทศ

กิจกรรมในงาน

- ปรากฏการณ์ม่านน้ำนิรมิต
- ขบวนแห่ทางวัฒนธรรม
- การแสดงดอกไม้ไฟโบราณ
- ศิลปหัตถกรรมทรงคุณค่าในรูปแบบต่างๆ การแทงหยวก การทำพนมหมากพนมดอกไม้ การประดิษฐ์หัวโขน เป็นต้น
- กิจกรรมสาธิต เช่น การประดิษฐ์กระทงแบบประณีตสวยงามจากวัสดุธรรมชาติ อาหารชาววังที่หาทานได้ยาก
- การแสดงทางวัฒนธรรมร่วมสมัยและศิลปินชั้นนำ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :
งานสร้างสรรค์กิจกรรมนานาชาติ กองสร้างสรรค์กิจกรรม ฝ่ายกิจกรรม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) 02 250 5500 ต่อ 3478

จังหวัดเชียงใหม่

“งานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2562” วันที่ 9-12 พฤศจิกายน 2562 จังหวัดเชียงใหม่ สืบสานวัฒนธรรม งานประเพณีเดือนยี่เป็ง ประจำปี 2562 ทั่วเมืองเชียงใหม่ โดยมีกิจกรรมที่โดดเด่น เป็นเอกลักษณ์ของชาวล้านนา

กิจกรรมในงาน
- กิจกรรม “ต๋ามผางปะตี๊ดส่องฟ้าฮักษาเมือง”
- การแสดงประติมากรรมโคมไฟสีสันยี่เป็ง
- การประกวดหนูน้อยยี่เป็ง
- การประกวดเทพี-เทพบุตรยี่เป็ง
- พิธีบวงสรวงศาลพระภูมิ , เจดีย์ขาว , ขอขมาแม่น้ำปิง
- การประกวดกระทงฝีมือใบตอง-ดอกไม้สด
- การแสดงศิลปวัฒนธรรม
- การปล่อยกระทงสายสืบสานล้านนา
- การประกวดขบวนแห่กระทงใหญ่
- การแสดงพลุเฉลิมพระเกียรติฯ
- สืบฮีตสานฮอยฮอมปอย ไหว้สาพระสิริมังคลาจารย์
- ประเพณีตั้งธรรมหลวง ต๋ามผางประตี๊ดบูชาพระเจดีย์
- ดนตรีสร้างสรรค์ วัฒนธรรมสร้างสุขไร้แอลกอฮอล์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงใหม่ โทร 0-5324-8604-5 อีเมล tatchmai@tat.or.th

จังหวัดสุโขทัย

“งานประเพณี ลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2562” วันที่ 2-11 พฤศจิกายน 2562 บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

กิจกรรมในงาน
- พิธีรับอรุณแห่งความสุข ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงค์ ณ สะพานบุญ วัดตระพังทอง
- การแสดงนิทรรศการ ลานโพธิ์ หลังวัดชนะสงคราม
- ลานเทศน์ ลานธรรม (เทศน์มหาชาติ) ณ ดงตาล
- ตลาดแลกเบี้ย ตลาดโบราณสมัยกรุงสุโขทัย การแสดงกีฬาพื้นบ้าน การแสดงกระบี่กระบอง สาธิตมวยคาดเชือก บริเวณศาลาสี่หลัง
- การแสดงดนตรีไทย ณ วัดชนะสงคราม (เวทีการแสดงโขน)
- กิจกรรมข้าวขวัญ วันเล่นไฟ ณ. บริเวณลานหน้าวัดมหาธาตุ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
- การแสดงประกอบแสงเสียง ณ บริเวณวัดมหาธาตุ
- การแสดงโขน หุ่นละครเล็กโจหลุย ละครนอกละครใน ณ บริเวณวัดชนะสงคราม
- การแสดงพลุ ตะไล ไฟพะเนียง ณ บริเวณสระน้ำวัดสระศรี (ตระพังตระกวน)
- การแสดงตำนานท้าวศรีจุฬาลักษณ์ ณ บริเวณสระน้ำวัดสระศรี (ตระพังตระกวน)
- การจัดแสดงพลุ ตะไล ไฟพะเนียง ณ บริเวณสระน้ำวัดสระศรี (ตระพังตระกวน)
สำหรับในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 (วันลอยกระทง) จะมีกิจกรรมเพิ่มเติมได้แก่
- กิจกรรมขบวนอัญเชิญไฟพระฤกษ์และพระประทีปแห่รอบเมืองสุโขทัย
- กิจกรรมขบวนหลวง ขบวนแห่ประเพณีวัฒนธรรม 9 อำเภอ และขบวนแห่นางนพมาศ
- พิธีอัญเชิญพระประทีปลงลอยเป็นปฐมฤกษ์ โดยประธานในพิธี ณ บริเวณสระน้ำวัดสระศรี (ตระพังตระกวน)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสุโขทัย โทร 0 5561 6228-9 อีเมล tatsukho@tat.or.th

จังหวัดตาก
“งานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป ๑๐๐๐ ดวง ประจำปี 2562” วันที่ 9-13 พฤศจิกายน 2562 ริมสายธารลานกระทงสาย เชิงสะพานสมโภชน์กรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี อำเภอเมือง จังหวัดตาก

กิจกรรมในงาน

- พิธีอัญเชิญพระประทีปพระราชทานฯ จากพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมขบวนแห่กระทงสายและขบวนแห่สายกระทงทั้ง 7 สาย ณ บริเวณหน้าศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดตาก
- กิจกรรมดินเนอร์อาหารพื้นเมือง พร้อมกับการลอยกระทงสายไหลประทีป ๑๐๐๐ ดวง ณ ริมสายธารลานกระทงสาย เชิงสะพานสมโภชน์กรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี อำเภอเมือง จังหวัดตาก

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานตาก โทร 0-5551-4341-3 อีเมล tattak@tat.or.th และ www.facebook.com/taktravel

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
“งานลอยกระทงตามประทีป ศูนย์ศิลปาชีพ บางไทรฯ” ณ ศูนย์ศิลปาชีพ บางไทรฯ พระนครศรีอยุธยา วันที่11 พฤศจิกายน 2562

กิจกรรมในงาน

- จัดสถานที่ให้ประชาชนลอยกระทงริมแม่น้ำเจ้าพระยา
“ลอยกระทงกรุงเก่า” บริเวณ 4 มุมเมือง เกาะเมืองอยุธยา ได้แก่ ใต้สะพานปรีดีย์ฯ เจดีศรีสุริโยทัย หน้าพระราชวังจันทรเกษมป้อมเพชร และอนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทุ่งภูเขาทอง วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562
กิจกรรมในงาน
- กิจกรรมประกวดกระทง
- การประกวดนางนพมาศ
- การแสดงบนเวที
“ลอยกระทงตาละปัด ย้อนอดีตอาบน้ำเพ็ญ” ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562
กิจกรรมในงาน
- จัดประเพณีโบราณ การประดิษฐ์กระทง และแจกกระทงตาละปัด และพิธีอาบน้ำเพ็ญ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานพระนครศรีอยุธยา โทร 0 3524 6076-7 อีเมลล์ tatyutya@tat.or.th

จังหวัดสมุทรสงคราม
“งานประเพณีลอยกระทงกาบกล้วยเมืองแม่กลอง ประจำปี 2562” วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ณ วัดภุมรินทร์กุฏีทอง และ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ณ อุทยาน ร.2

กิจกรรมในงาน
- ชมการลอยกระทงกาบกล้วยกว่าสองแสนใบ
- การประกวดกระทงและเรือไฟ ชิงถ้วยพระราชทาน
- การประกวดนางนพมาศแม่ลูก
- การแสดงทางวัฒนธรรม
- การสาธิตทำกระทงกาบกล้วย การแทงหยวก การพับใบเตย และการสานทางมะพร้าว ฯลฯ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสมุทรสงคราม โทร 034-752847-8 อีเมล tatsmsk@tat.or.th

จังหวัดร้อยเอ็ด

“งานสมมาน้ำ คืนเพ็ง เส็งประทีป เมืองร้อยเอ็ด ครั้งที่ 21 ประจำปี 2562” ณ บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์และบึงพลาญชัย จังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2562

กิจกรรมในงาน

- งานลอยกระทงของจังหวัดร้อยเอ็ด บ่งบอกสัญลักษณ์และอัตลักษณ์ของภาคอีสานได้เป็นอย่างดี ในการจัดกิจกรรมลอยกระทง กิจกรรมสำคัญในปีนี้ประกอบด้วย พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง การประกวดกระทงประทีปใหญ่ การประกวดกระทงอนุรักษ์ธรรมชาติ การประกวดธิดาสาเกตนคร การประกวดรำวงสมมาน้ำคืนเพ็ง เส็งประทีป และขบวนจำลองเหตุการณ์ขบวนแห่กระทงเมืองสาเกตนครฯ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานขอนแก่น โทร 0-4322-7714 อีเมล tatkhkn@tat.or.th

River Festival 2019 สายน้ำแห่งวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 5 “เสียงสุขแห่งสายน้ำ” วันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 17.00-22.30 บริเวณ 10 สถานที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ได้แก่ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร, วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร, วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร, วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร, ท่ามหาราช, ยอดพิมาน ริเวอร์วอล์ค, ล้ง 1919, เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์, สุขสยาม ณ ไอคอนสยาม และ วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร

กิจกรรมในงาน

- การแสดงทางวัฒนธรรมและการแสดงร่วมสมัย
- กิจกรรมสาธิต
- ร้านค้าชุมชน
- กิจกรรมลอยกระทง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

ICONSIAM CHAO PHRAYA RIVER OF GLORY เฉิดฉายประกายเจ้าพระยา มหานทีแห่งสยาม วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 บริเวณริเวอร์พาร์ค ไอคอนสยาม กรุงเทพมหานคร

กิจกรรมในงาน:

- นิทรรศการกระทงจากแรงบันดาลใจของ 15 สถานทูต
- การแสดง ระลึกถึงคุณพระแม่คงคา จุดกำเนิดความเจริญรุ่งเรืองของมหานครแห่งความรุ่งโรจน์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :
บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด โทร 0-2118-2222 หรือ 0-2658-0090


Save on your hotel - www.hotelscombined.co.th
กำลังโหลดความคิดเห็น...