xs
xsm
sm
md
lg

SCGP

ถอดสมการ 7 เทรนด์หมุนโลก พาแบรนด์ “ผูกใจ” ผู้บริโภคยุคดิจิทัล
ถอดสมการ 7 เทรนด์หมุนโลก พาแบรนด์ “ผูกใจ” ผู้บริโภคยุคดิจิทัล
 
เมื่อเทคโนโลยีดิจิทัลทำให้วิถีชีวิตและพฤติกรรมการบริโภคเปลี่ยนไปแบบพลิกฝ่ามือ การจะก้าวให้ทันต่อโลกธุรกิจใหม่นี้ แบรนด์จึงต้องติดตามการเปลี่ยนแปลงที่มีหลากหลายมิติทุกฝีก้าว เพื่อให้แบรนด์ยังคงสามารถสร้างความผูกพันและเข้าไปนั่งในใจ
 

เศรษฐกิจ-ธุรกิจ

เอสซีจี ยื่นไฟลิ่งต่อ ก.ล.ต. เพื่อขายหุ้นไอพีโอเรียบร้อยแล้ว เล็งเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
เอสซีจี ยื่นไฟลิ่งต่อ ก.ล.ต. เพื่อขายหุ้นไอพีโอเรียบร้อยแล้ว เล็งเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
 
บมจ.เอสซีจี แพคเกจจิ้ง (SCGP) ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน (Filing) ต่อ สำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) แล้ว
 

หุ้น