xs
xsm
sm
md
lg

LOXLEY

‘ล็อกซเล่ย์’ ปรับโครงสร้างใหญ่ ตัดธุรกิจไม่มีกำไร ลดความซ้ำซ้อน
‘ล็อกซเล่ย์’ ปรับโครงสร้างใหญ่ ตัดธุรกิจไม่มีกำไร ลดความซ้ำซ้อน
 
ล็อกซเล่ย์ ลุยปรับโครงสร้างย้ำภาพธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางมากขึ้น ปรับลดพนักงาน 150 คน ลดเงินเดือนฝ่ายบริหาร 35% ลดค่าใช้จ่ายไปกว่า 200 ล้านบาท เพื่อให้องค์กรคล่องตัวมากขึ้น ผันตัวสู่การเป็นโฮลดิ้งคอมพานี รับรายได้จากบริษัท
 

Cyber BIZ

"ล็อกซเล่ย์" ยืนยันความพร้อมรับระบบสลากออนไลน์
"ล็อกซเล่ย์" ยืนยันความพร้อมรับระบบสลากออนไลน์
 
ล็อกซเล่ย์ ยันความพร้อมรับลูกนโยบายคลังออกสลากออนไลน์ เลขท้าย 2 ตัว 3 ตัว และสลากลอตโต้ ส่วนของคดีความฟ้องร้อง บริษัทฯได้อุทรณ์สู่ศาลปกครองสูงสุด โดยขอให้ศาลสั่งให้สำนักงานสลากฯ ปฏิบัติตามสัญญานายสุรช ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บร
 

หุ้น

ล็อกซเล่ย์ ขนทัพไฮเทคหนุนก.เกษตรฯยกระดับเกษตรกรไทย 4.0
ล็อกซเล่ย์ ขนทัพไฮเทคหนุนก.เกษตรฯยกระดับเกษตรกรไทย 4.0
 
ล็อกซเล่ย์นำเทคโนโลยี ไอโอที เซ็นเซอร์ (IoT Sensors) ร่วมสนับสนุนกระบวนการผลิตข้าวในนาแปลงใหญ่ ตามโครงการเกษตรอัจฉริยะของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หวังปั้น สมาร์ท ฟาร์มเมอร์ เพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุนการผลิต ก้าวสู่เกษตรกรยุคไทยแลนด์
 

Cyber BIZ