xs
xsm
sm
md
lg

Contact Center

ข่าวปลอม! สินเชื่อกรุงไทยวงเงินเริ่มต้น 1 แสน - 5 ล้านบาท กู้ได้ผ่านเพจสินเชื่อส่วนบุคคล SME
จากกรณีการโฆษณาเชิญชวนกู้เงินระบุว่า สินเชื่อกรุงไทยวงเงินเริ่มต้น 1 แสน - 5 ล้านบาท กู้ได้ผ่านเพจสินเชื่อส่วนบุคคล SME นั้น ทางธนาคารกรุงไทย ได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่า ธนาคารกรุงไทยไม่ได้มีการปล่อยสินเชื่อเงินกู้ผ่านเพจเฟซบุ๊กส
ไปเมืองนอกขึ้นเครื่องที่สุวรรณภูมิ แนะเผื่อเวลา 3 ชั่วโมง ไม่ใช่แค่การบินไทยแต่ทุกสายการบิน
ไปเมืองนอกขึ้นเครื่องที่สุวรรณภูมิ แนะเผื่อเวลา 3 ชั่วโมง ไม่ใช่แค่การบินไทยแต่ทุกสายการบิน
การบินไทยเผย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กำหนดติดตั้งระบบอุปกรณ์ตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติ ขาออกระหว่างประเทศ โซน 2 ฝั่งตะวันตก ชั้น 4 ปิดพื้นที่บางส่วนตั้งแต่ 15 พ.ค. ถึง 4 มิ.ย. 67 ขอความร่วมมือเผื่อเวลา 3 ชั่วโมงก่อนเครื่องออก
ข่าวปลอม! สินเชื่อกรุงไทยกู้ง่ายผ่อนแสนละ 1,866.67 บาท/เดือน ผ่านเพจสินเชื่อ ดอกเบี้ยต่ำ sme
จากกรณีด้านการเงินเกี่ยวกับเรื่องสินเชื่อกรุงไทย กู้ง่ายผ่อนแสนละ 1,866.67 บาทต่อเดือน ผ่านเพจสินเชื่อ ดอกเบี้ยต่ำ sme ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกับธนาคารกรุงไทย พบว่าข้อมูลดังกล่าว เป็นข้อมูลเท็จตาม
ข่าวปลอม! กรุงไทยเปิดลงทะเบียน สำหรับอาชีพอิสระ -พนักงาน-แม่ค้า กู้ 5 หมื่น ผ่อน 826 ต่อเดือน
จากกรณีการปรากฏข้อมูลในเรื่อง ธ. กรุงไทย เปิดให้ลงทะเบียน สำหรับอาชีพอิสระ พนักงาน และแม่ค้า สามารถกู้ได้ 5 หมื่น ผ่อน 826 ต่อเดือนนั้น ทางธนาคารกรุงไทย ได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่า ข้อมูลการประกาศดังกล่าวไม่ใช่การประกาศจากธนาคารก
ข่าวปลอม! นโยบายรัฐบาลช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้า ตั้งแต่ใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือน เม.ย.-ก.ค. 67
จากกรณีที่มีผู้โพสต์แชร์ข้อมูลถึง SMS นโยบายรัฐบาลช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้า ตั้งแต่ใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนเม.ย.-ก.ค. 67 ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กระทรวงมหาดไทย ได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไม่มีนโยบายแนบลิงก์ไปกับ SMS
ข่าวปลอม! สินเชื่อกรุงไทยวงเงินกู้ 100,000-2,000,000 ไม่เช็กเครดิตบูโร
จากกรณีที่มีการเชิญชวนกู้เงินระบุว่า สินเชื่อกรุงไทยวงเงินกู้ 100,000-2,000,000 ไม่เช็กเครดิตบูโร ผ่านเพจสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำนั้น ทางธนาคารกรุงไทย ได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่า ข้อมูลการกู้สินเชื่อดังกล่าวเป็นข้อมูลปลอม ซึ่งธนาคารกร