xs
xsm
sm
md
lg

โลหิตสำรอง

ข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่ “พระราชินี”
ข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่ “พระราชินี”
 
วันนี้ 3 มิ.ย.63 เวลา 08.30-15.00 น. ข้าราชบริพาร หน่วยราชการในพระองค์ พร้อมใจเข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 3 มิถุนายน 2563 ณ ศาลามหามงคล
 

ทันเหตุการณ์

ข้าราชบริพาร หน่วยราชการในพระองค์ บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ข้าราชบริพาร หน่วยราชการในพระองค์ บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
 
ข้าราชบริพาร หน่วยราชการในพระองค์ พร้อมใจเข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 3 มิถุนายน 2563
 

Online Section

ข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ พร้อมใจร่วมบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล
ข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ พร้อมใจร่วมบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล
 
กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ พร้อมใจร่วมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกา
 

Online Section

ข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ ร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล
ข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ ร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล
 
วันนี้ 4 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.30 น. ที่เขตพระราชฐานในพระองค์ราชวิถี กรมทหารรักษาวังมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ข้าราชบริพ
 

ทันเหตุการณ์