xs
xsm
sm
md
lg

เศรษฐีหุ้นไทย

ส่องพอร์ตเศรษฐีหุ้น“หมอเสริฐ” ธุรกิจหลักแข็งแกร่งดันรักษาแชมป์
ส่องพอร์ตเศรษฐีหุ้น“หมอเสริฐ” ธุรกิจหลักแข็งแกร่งดันรักษาแชมป์
 
นับเป็นปีที่ 6 สำหรับ “น.พ.ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ” หรือ “หมอเสริฐ” ที่ครองแชมป์เศรษฐีหุ้นเมืองไทยมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับการจัดอันดับจาก วารสารการเงินธนาคาร ร่วมกับ อาจารย์ประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต
 

หุ้น