xs
xsm
sm
md
lg

เรื่องทั่วไป

ดวงเมืองในช่วงวันที่  24 – 30  มิถุนายน 2562
ดวงเมืองในช่วงวันที่ 24 – 30 มิถุนายน 2562
 
เหตุการณ์เกี่ยวกับเศรษฐกิจ การเมือง และเรื่องทั่วไปเศรษฐกิจ จะมีกระแวข่าวในเชิงบวกช่วงสั้น ทำให้นักลงทุนเข้ามาซื้อหุ้นเก็งกำไร ส่งผลให้ดัชนีตลาดหุ้นปรับตัวสูงขึ้น การเมือง ในช่วงนี้ดาวอังคารโคจรในตำแหน่งนิจ ทำให้อิทธิพลแฝงเร้นในทา
 

การเมือง

ดวงเมืองในช่วงวันที่ 17 – 23  มิถุนายน 2562
ดวงเมืองในช่วงวันที่ 17 – 23 มิถุนายน 2562
 
เหตุการณ์เกี่ยวกับเศรษฐกิจ การเมือง และเรื่องทั่วไปเศรษฐกิจ ในช่วงนี้กระแสการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ ทำให้เกิดกระแสในเชิงบวกต่อการลงทุน ส่งผลให้ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ปรับตัวสูงขึ้นการเมือง ความขัดแย้งอันเนื่องมาจากการต่อรองตำแหน่งทางการเมื
 

การเมือง

พ่อโร่ร้อง ตร.นครสวรรค์ สอบสถาบันกวดวิชาสอบโรงเรียนนายร้อยฯ สงสัยลูกถูกรุมซ้อมปางตาย
พ่อโร่ร้อง ตร.นครสวรรค์ สอบสถาบันกวดวิชาสอบโรงเรียนนายร้อยฯ สงสัยลูกถูกรุมซ้อมปางตาย
 
นครสวรรค์ – พ่อชาวจังหวัดตาก โร่ขึ้นโรงพักเมืองปากน้ำโพ ร้อง ตร.สอบสถาบันกวดวิชาเตรียมสอบนายร้อย หลังลูกชายถูกหามส่ง รพ.อาการโคม่า-แพทย์ระบุบอบช้ำหนักทั้งภายในและภายนอก สงสัยถูกซ้อม
 

ภูมิภาค

ดวงเมืองในช่วงวันที่ 10 -16 มิถุนายน 2562
ดวงเมืองในช่วงวันที่ 10 -16 มิถุนายน 2562
 
เหตุการณ์เกี่ยวกับเศรษฐกิจ การเมือง และเรื่องทั่วไปเศรษฐกิจ มีกะแสข่าวในเชิงบวกเกิดขึ้นช่วงสั้นๆ ทำให้นักลงทุนเข้ามาลงทุนตลาดหุ้น ส่งผลให้ดัชนีปรับตัวขึ้นในช่วงต้นสัปดาห์ แต่ปลายสัปดาห์ลดลง เนื่องจากการเทขายทำกำไรของหุ้นเก็งกำไร แ
 

การเมือง

ดวงเมืองในช่วงวันที่ 3 -9 มิถุนายน 2562
ดวงเมืองในช่วงวันที่ 3 -9 มิถุนายน 2562
 
เหตุการณ์เกี่ยวกับเศรษฐกิจ การเมือง และเรื่องทั่วไปเศรษฐกิจ ดาวพุธและราหูกุมกันในเรือนพุธ จะมีประแสข่าวในเชิงลบต่อเศรษฐกิจโดยรวม ทำให้นักลงทุนลังเล ขณะเดียวกันก็เทขายหุ้นในมือออกมา ส่งผลให้ดัชนีปรับตัวลดลงการเมือง ดาวอังคารกุมราหู
 

การเมือง

ดวงเมืองในช่วงวันที่ 27 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2562
ดวงเมืองในช่วงวันที่ 27 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2562
 
เหตุการณ์เกี่ยวกับเศรษฐกิจ การเมือง และเรื่องทั่วไปเศรษฐกิจ จะมีกระแสข่าวในเชิงลบต่อภาวะเศรษฐกิจโดยรวม ทำให้นักลงทุนเกิดความไม่เชื่อมั่นและชะลอการลงทุน มีผลให้ตลาดหลักทรัพย์ปรับตัวลดลงการเมือง ดาวพฤหัสโคจรถอยหลังเข้าสู่เรือนมรณะ
 

การเมือง

ดวงเมืองในช่วงวันที่ 20 – 26 พฤษภาคม 2562
ดวงเมืองในช่วงวันที่ 20 – 26 พฤษภาคม 2562
 
เหตุการณ์เกี่ยวกับเศรษฐกิจ การเมือง และเรื่องทั่วไปเศรษฐกิจ ดาวพุธทำมุมโยกกับราหูในเรือนการเงิน จะเกิดกระแสข่าวในทางลบเกี่ยวกับฐานะทางด้านการเงินการคลังของประเทศ เป็นเหตุให้ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ปรับตัวลดลงการเมือง ดาวอังคารกับราหูร่
 

การเมือง

“คนรุ่นใหม่”กับ“การเมืองไทย” ตอนห้า “เรือ”ของ“โสเครตีส”?
“คนรุ่นใหม่”กับ“การเมืองไทย” ตอนห้า “เรือ”ของ“โสเครตีส”?
 
โลกนี้มี “คำพูด” ทั้ง “ดี” และ “เลว” ให้มนุษย์ทุกยุคได้อ่าน-ได้เรียน-ได้รู้...มิจบสิ้น!มนุษย์-มีดีมีเลว มีซื่อสัตย์มีขี้โกง มีเฉลียวฉลาดมีโง่เขลา มีรักชาติมีขายชาติฯลฯ เฮ้อ...มีมนุษย์สารพัดประเภทเยอะแยะมนุษย์-มี “ความรู้ดี
 

ผู้จัดการรายวัน

ดวงเมืองช่วงวันที่ 29  เมษายน - 4 พฤษภาคม 2562
ดวงเมืองช่วงวันที่ 29 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2562
 
เหตุการณ์เกี่ยวกับเศรษฐกิจ การเมือง และเรื่องทั่วไปเศรษฐกิจ จะยังคงมีกระแสข่าวสับสนเกี่ยวกับการเมือง ทำให้นักลงทุนกังวลและลังเลที่จะลงทุนในประเทศไทย ขณะเดียวกันก็พากันเทขายหุ้นหนีการขาดทุน ส่งผลให้ดัชนีปรับตัวลดลงการเมือง ถึงแม้บร
 

การเมือง

ดวงเมืองช่วงวันที่ 8 – 14 เมษายน 2562
ดวงเมืองช่วงวันที่ 8 – 14 เมษายน 2562
 
เหตุการณ์เกี่ยวกับเศรษฐกิจ การเมือง และเรื่องทั่วไปเศรษฐกิจ จะเกิดกระแสข่าวในเชิงลบต่อภาวะเศรษฐกิจโดยรวม ทำให้นักลงทุนเทขายหุ้น เพื่อหนีการขาดทุนและทำกำไรระยะสั้น ส่งผลให้ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ปรับตัวลดลงการเมือง ความตึงเครียดทางการเ
 

การเมือง

ก.ล.ต. เปิด hearing ผู้ถือหน่วยลงทุน โครงการจัดการกองทุนรวม
ก.ล.ต. เปิด hearing ผู้ถือหน่วยลงทุน โครงการจัดการกองทุนรวม
 
ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นในหลักการเกี่ยวกับการขอมติผู้ถือหน่วยลงทุนเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวม เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหน่วยลงทุนใช้สิทธิออกเสียงในการปกป้องผลประโยชน์ของตนเอง และสอดคล้องกับ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ
 

หุ้น

ดวงเมืองช่วงวันที่ 3 - 8 ธันวาคม 2561
ดวงเมืองช่วงวันที่ 3 - 8 ธันวาคม 2561
 
เหตุการณ์เกี่ยวกับเศรษฐกิจ การเมือง และเรื่องทั่วไปเศรษฐกิจ จะมีกระแสข่าวทางด้านบวกต่อภาวะเศรษฐกิจ ทำให้นักลงทุนหันกลับมาลงทุนในตลาดหุ้น ส่งผลให้ดัชนีปรับตัวสูงขึ้นการเมือง การย้ายพรรคของบรรดานักการเมืองประเภทแสวงหา เริ่มจะเพิ่มขึ
 

การเมือง

เครือข่ายเมืองปลอดภัยเพื่อผู้หญิง จับมือ บขส. มอบของขวัญปีใหม่ เดินทางอุ่นใจ - ไร้คุกคามทางเพศ
เครือข่ายเมืองปลอดภัยเพื่อผู้หญิง จับมือ บขส. มอบของขวัญปีใหม่ เดินทางอุ่นใจ - ไร้คุกคามทางเพศ
 
เครือข่ายเมืองปลอดภัยเพื่อผู้หญิง จับมือ บขส. มอบของขวัญปีใหม่ เดินทางอุ่นใจ - ไร้คุกคามทางเพศ ผุดมาตรการเชิงรุกส่งพนักงานอบรมทีมเผือกสอดส่องดูแลผู้โดยสารเดินทางกลับภูมิลำเนาอย่างปลอดภัย พร้อมจัดฉายภาพยนตร์สั้นบนรถทัวร์กว่า 480 คั
 

Online Section

ครอบครัว “บูม” ปัดโกงบิทคอยน์ เงินที่เข้าในบัญชี มาจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ครอบครัว “บูม” ปัดโกงบิทคอยน์ เงินที่เข้าในบัญชี มาจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
 
MGR online - “บูม-จิรัชพิสิษฐ์” นักแสดงหนุ่ม พร้อมพี่ชาย และพี่สาว เปิดใจไม่รู้เห็นการฟอกเงินโกงบิทคอยน์ พร้อมปัดเป็นล่าม อ้างเงินที่เข้าในบัญชีเป็นเงินจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ส่วน“ปริญญา” ต้นเรื่องโกงไม่ได้หนีคดี ติดต่อเจ้าหน้าท
 

อาชญากรรม

ดวงเมืองช่วงวันที่ 15 – 21 ตุลาคม 2561
ดวงเมืองช่วงวันที่ 15 – 21 ตุลาคม 2561
 
เหตุการณ์เกี่ยวกับเศรษฐกิจ การเมือง และเรื่องทั่วไปเศรษฐกิจ กระแสข่าวในเชิงลบทางด้านเศรษฐกิจเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และทำให้นักลงทุนลังเลไม่กล้าลงทุนในตลาดหุ้น ที่มีอยู่แล้วก็เทขายทำกำไรและหนีการขาดทุน ส่งผลให้ดัชนีหุ้นในช่วงนี
 

การเมือง