xs
xsm
sm
md
lg

เชื้อกลายพันธุ์

มนุษย์ยังแพ้ศัตรูที่มองไม่เห็น
มนุษย์ยังแพ้ศัตรูที่มองไม่เห็น
 
หลายประเทศ โดยเฉพาะในยุโรปตะวันตก ได้เผชิญการระบาดระลอก 2 ของโคโรนาไวรัส ซึ่งมีความรุนแรงไม่น้อยกว่ารอบแรก มีทั้งยอดผู้ติดเชื้อและเสียชีวิต แม้จะมีการใช้วัคซีนบ้างแล้วก็ตาม ผลที่ตามมายังไม่เป็นที่น่าพอใจเป็นการพิสูจน์ให้เห็นอีกครั
 

ผู้จัดการรายวัน