xs
xsm
sm
md
lg

อมร ทรัพย์ทวีกุล

EA  ผุดสาร PCM เจ้าแรกของโลก-สร้างรายได้ปีละกว่า800ล.
EA ผุดสาร PCM เจ้าแรกของโลก-สร้างรายได้ปีละกว่า800ล.
 
พลังงานบริสุทธิ์ ชูโมเดลบริหารธุรกิจผ่านแนวคิด CSI หรือนวัตกรรมสังคมองค์กรปรับเปลี่ยนและพัฒนาองค์กรสู่การบริหารและการทำงานแบบบูรณาการยังประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างยั่งยืน นำร่องด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรมการผลิตต้
 

หุ้น