xs
xsm
sm
md
lg

หนาวจัด

เหนือ-อีสานอากาศเย็น ส่วนภาคกลาง-กทม.ยังมีละอองฝุ่นสะสม
เหนือ-อีสานอากาศเย็น ส่วนภาคกลาง-กทม.ยังมีละอองฝุ่นสะสม
 
กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า วันนี้ (21 ม.ค.) ว่า บริเวณพื้นราบของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศหนาวเย็นในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 14-22 องศาเซลเซียส ส่วนยอดดอยและยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด
 

ทันเหตุการณ์

เหนือ-อีสานอากาศเย็นตอนเช้า /ภาคใต้ตอนล่างมีฝนฟ้าคะนอง
เหนือ-อีสานอากาศเย็นตอนเช้า /ภาคใต้ตอนล่างมีฝนฟ้าคะนอง
 
กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณพื้นราบของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศหนาวเย็นในตอนเช้า อุณหภูมิจะลดลง 1-2 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 14-21 องศาเซลเซียส ส่วนยอดดอยและยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณห
 

ทันเหตุการณ์

ไทยตอนบนมีหมอกหนา ใต้ตอนล่างมีฝนเพิ่ม ส่วน กทม.ยังมีฝุ่นสะสม
ไทยตอนบนมีหมอกหนา ใต้ตอนล่างมีฝนเพิ่ม ส่วน กทม.ยังมีฝุ่นสะสม
 
กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า วันนี้ (19 ม.ค.) ว่า ประเทศไทยตอนบนมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาในบางพื้นที่ บริเวณพื้นราบของภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีอากาศหนาวเย็นในตอนเช้า ส่วนยอดดอยและยอดภูมีอากาศห
 

ทันเหตุการณ์

อุตุฯ เตือนภาคกลาง-กทม.ยังมีฝนและฝุ่นละอองสะสม ส่วนใต้ฝนเพิ่มขึ้น
อุตุฯ เตือนภาคกลาง-กทม.ยังมีฝนและฝุ่นละอองสะสม ส่วนใต้ฝนเพิ่มขึ้น
 
กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า วันนี้ (18 ม.ค.) ว่า ประเทศไทยตอนบนมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาบางพื้นที่ ในตอนกลางวันมีแสงแดดจัด บริเวณพื้นราบของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีอากาศหนาวเย็นในตอนเช้า ส่วนยอ
 

ทันเหตุการณ์

ไทยตอนบนอากาศหนาวเย็น -ภาคใต้ฝนมีฝนฟ้าคะนอง
ไทยตอนบนอากาศหนาวเย็น -ภาคใต้ฝนมีฝนฟ้าคะนอง
 
กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยตอนบนมีหมอกในตอนเช้า และมีหมอกหนาบางพื้นที่ ตอนกลางวันมีแสงแดดจัด บริเวณพื้นราบของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังคงมีอากาศหนาวเย็นในตอนเช้า ส่วนยอดดอยและยอดภู มีอากาศหน
 

ทันเหตุการณ์

อุตุฯ เผยฝุ่นละอองปกคลุมทั่วภาคกลาง-กทม. คาดลดลงหลัง 17 ม.ค.นี้
อุตุฯ เผยฝุ่นละอองปกคลุมทั่วภาคกลาง-กทม. คาดลดลงหลัง 17 ม.ค.นี้
 
กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า วันนี้ (16 ม.ค.) ว่า ประเทศไทยตอนบนมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาบางพื้นที่ ในตอนกลางวันมีแสงแดดจัด บริเวณพื้นราบของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีอากาศหนาวเย็นในตอนเช้า ส่วนยอ
 

ทันเหตุการณ์

ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรีเชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานมอบราษฎรประสบภัยหนาวที่สระแก้ว
ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรีเชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานมอบราษฎรประสบภัยหนาวที่สระแก้ว
 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยสุขภาพอนามัยของประชาชน โดยเฉพาะผู้สูงอายุ เด็ก ผู้ยากไร้ และทุพพลภาพที่ได้รับผลกระทบจากอากาศหนาวในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ในโอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระห
 

ทันเหตุการณ์

ในหลวง โปรดเกล้าฯ องคมนตรี เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ไปมอบแก่ประชาชนที่ประสบภัยหนาวจังหวัดสระแก้ว
ในหลวง โปรดเกล้าฯ องคมนตรี เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ไปมอบแก่ประชาชนที่ประสบภัยหนาวจังหวัดสระแก้ว
 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยสุขภาพอนามัยของประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุ เด็ก ผู้ยากไร้ และทุพพลภาพที่ได้รับผลกระทบจากอากาศหนาวในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ในโอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ องคม
 

Online Section

ฝนฟ้าคะนอง! ตะวันออก-กลาง-กทม. ร้อยละ 10 เหนือ-อีสาน ยังหนาวถึงหนาวจัด-หมอกหนา
ฝนฟ้าคะนอง! ตะวันออก-กลาง-กทม. ร้อยละ 10 เหนือ-อีสาน ยังหนาวถึงหนาวจัด-หมอกหนา
 
กรมอุตุนิยมวิทยา เผย ไทยตอนบนมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาบางพื้นที่ ในตอนกลางวันมีแสงแดดจัด ภาคเหนือและภาคอีสานอากาศหนาวเย็น ยอดดอยอุณหภูมิต่ำสุด 4 องศา ส่วนภาคตะวันออก ภาคกลาง กรุงเทพฯ และปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง ภาคใต้ฝนน้อย
 

Online Section

อุตุฯ เผยเหนือ-อีสานมีอากาศหนาวเย็น /กทม.มีฝนฟ้าคะนองระยะนี้
อุตุฯ เผยเหนือ-อีสานมีอากาศหนาวเย็น /กทม.มีฝนฟ้าคะนองระยะนี้
 
กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยตอนบนมีหมอกในตอนเช้า และมีหมอกหนาบางพื้นที่ ตอนกลางวันมีแสงแดดจัด บริเวณพื้นราบของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีอากาศหนาวเย็นในตอนเช้า ส่วนยอดดอยและยอดภู มีอากาศหนา
 

ทันเหตุการณ์

อุตุฯ เผย กทม.-ปริมณฑล-กลาง-ใต้ ฝนฟ้าคะนอง เหนือ-อีสาน อากาศยังหนาว-หมอกหนาในตอนเช้า
อุตุฯ เผย กทม.-ปริมณฑล-กลาง-ใต้ ฝนฟ้าคะนอง เหนือ-อีสาน อากาศยังหนาว-หมอกหนาในตอนเช้า
 
กรมอุตุนิยมวิทยา ระบุ ประเทศไทยตอนบนมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาในบางพื้นที่ ภาคเหนือและภาคอีสานยังคงมีอากาศหนาว ส่วนภาคตะวันออก ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะนี้ ส่วนภาคใต้มีฝนน้อย
 

Online Section

อุตุฯ เผยเหนือ-อีสานอากาศหนาวเย็น /ภาคใต้มีฝนน้อย
อุตุฯ เผยเหนือ-อีสานอากาศหนาวเย็น /ภาคใต้มีฝนน้อย
 
กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยตอนบนมีหมอกในตอนเช้า และมีหมอกหนาบางพื้นที่ ตอนกลางวันมีแสงแดดจัด บริเวณพื้นราบของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังคงมีอากาศหนาวเย็นในตอนเช้า ส่วนยอดดอยและยอดภู มีอากาศหน
 

ทันเหตุการณ์

ภาคเหนือผจญหมอกควัน-ฝุ่นพิษ-จิตอาสาแนะยกเลิกนโยบายชิงเผาต้นเหตุไฟป่า
ภาคเหนือผจญหมอกควัน-ฝุ่นพิษ-จิตอาสาแนะยกเลิกนโยบายชิงเผาต้นเหตุไฟป่า
 
เชียงใหม่/ลำปาง – สภาพอากาศภาคเหนือส่วนใหญ่อุณหภูมิลดลงมีอากาศเย็นเกือบทุกพื้นที่โดยเฉพาะบนยอดดอยต่ำกว่า 10 องศา และพื้นที่ส่วนใหญ่ผจญปัญหาหมอกควันไฟป่าหนาทึบ จิตอาสาแนะเลิกนโยบายชิงเพราะทำให้เป็นต้นเหตุไฟป่า
 

ภูมิภาค

อุตุฯ เผยเหนือ-อีสานยังมีอากาศหนาว-หมอกหนา ส่วน กทม.มีฝน 10%
อุตุฯ เผยเหนือ-อีสานยังมีอากาศหนาว-หมอกหนา ส่วน กทม.มีฝน 10%
 
กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า วันนี้ (13 ม.ค.) ว่า ประเทศไทยตอนบนมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนาในบางพื้นที่ ส่วนตอนกลางวันมีแสงแดดจัด บริเวณพื้นราบของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีอากาศหนาวเย็นในตอนเช้า ส่
 

ทันเหตุการณ์

ไทยตอนบนมีหมอกตอนเช้า กลางวันแดดจัด กลางตอนล่าง-ตะวันออก-กทม.และใต้มีฝน
ไทยตอนบนมีหมอกตอนเช้า กลางวันแดดจัด กลางตอนล่าง-ตะวันออก-กทม.และใต้มีฝน
 
กรมอุตุนิยมวิทยารายงานลักษณะอากาศ วันนี้ (12 ม.ค.) บริเวณพื้นราบของประเทศไทยตอนบนมีหมอกในตอนเช้า ในตอนกลางวันมีแสงแดดจัด โดยภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีอากาศหนาวเย็นในตอนเช้าและมีหมอกหนาบางพื้นที่ ยอดดอยและยอดภูมีอากาศห
 

ทันเหตุการณ์

เหนือ-อีสาน ตอนเช้าหนาวเย็น หมอกหนาบางพื้นที่ ยอดอยต่ำสุด 2-14 องศาฯ
เหนือ-อีสาน ตอนเช้าหนาวเย็น หมอกหนาบางพื้นที่ ยอดอยต่ำสุด 2-14 องศาฯ
 
กรมอุตุนิยมวิทยา เผยสภาพอากาศ ไทยตอนบนมีหมอกในตอนเช้า กลางวันแดดจัด ภาคเหนือ-อีสานอากาศหนาวเย็นในตอนเช้า หมอกหนาบางพื้นที่ ยอดดอย-ยอดภู หนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 2-14 องศาเซลเซียส ภาคกลางตอนล่าง ตะวันออก รวมทั้ง กทม.และปริมณฑล
 

Online Section

เหนือ-อีสานอากาศเย็นตอนเช้า หมอกหนาบางพื้นที่ กทม.มีเมฆบางส่วน มีฝน 10%
เหนือ-อีสานอากาศเย็นตอนเช้า หมอกหนาบางพื้นที่ กทม.มีเมฆบางส่วน มีฝน 10%
 
กรมอุตุนิยมวิทยารายงานลักษณะอากาศทั่วไป วันนี้ (11 ม.ค.) บริเวณพื้นราบของประเทศไทยตอนบนมีหมอกในตอนเช้า ในตอนกลางวันมีแสงแดดจัด โดยภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีอากาศหนาวเย็นในตอนเช้าและมีหมอกหนาบางพื้นที่ ยอดดอยและยอดภูมี
 

ทันเหตุการณ์

อุตุฯ เผยเหนือ-อีสานอากาศเย็นตอนเช้า  มีหมอกหนาบางพื้นที่
อุตุฯ เผยเหนือ-อีสานอากาศเย็นตอนเช้า มีหมอกหนาบางพื้นที่
 
กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณพื้นราบของประเทศไทยตอนบนมีหมอกในตอนเช้า โดยภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีอากาศเย็นในตอนเช้า และมีหมอกหนาในบางพื้นที่ ส่วนบริเวณยอดดอยและยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณห
 

ทันเหตุการณ์

เหนืออากาศเย็นถึงหนาวตอนเช้า อีสาน กลาง-ตอ.อากาศเย็น มีหมอกตอนเช้า
เหนืออากาศเย็นถึงหนาวตอนเช้า อีสาน กลาง-ตอ.อากาศเย็น มีหมอกตอนเช้า
 
กรมอุตุนิยมวิทยารายงานลักษณะอากาศทั่วไป วันนี้ (9 ม.ค.) บริเวณพื้นราบของภาคเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้า อุณหภูมิจะลดลง 1-2 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยและยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 3-14 องศาเซลเซียส สำหรับภาคตะวันอ
 

ทันเหตุการณ์

ไทยตอนบนอากาศเย็น มีหมอกตอนเช้า กลางวันแดดจัด กทม.มีหมอกตอนเช้า มีเมฆบางส่วน
ไทยตอนบนอากาศเย็น มีหมอกตอนเช้า กลางวันแดดจัด กทม.มีหมอกตอนเช้า มีเมฆบางส่วน
 
กรมอุตุนิยมวิทยารายงานลักษณะอากาศทั่วไป วันนี้ (8 ม.ค.) ประเทศไทยตอนบนยังคงมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกไว้ด้วย ในตอนกลางวันมีแสงแดดจัด บริเวณพื้นราบของภาคเหนือและภา
 

ทันเหตุการณ์

อุตุฯ เผยไทยตอนบนยังอากาศเย็นกับมีหมอกตอนเช้า
อุตุฯ เผยไทยตอนบนยังอากาศเย็นกับมีหมอกตอนเช้า
 
กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยตอนบนยังคงมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า ส่วนบริเวณพื้นราบของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็น อุณหภูมิต่ำสุด 16-21 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยและยอดภูมีอากาศหนาวถึงห
 

ทันเหตุการณ์

อุตุฯ เผยเหนือ-อีสานอากาศเย็น อุณหภูมิต่ำสุด 17-21 องศา
อุตุฯ เผยเหนือ-อีสานอากาศเย็น อุณหภูมิต่ำสุด 17-21 องศา
 
กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยตอนบนมีหมอกบางในตอนเช้า ส่วนบริเวณพื้นราบของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็น อุณหภูมิต่ำสุด 17-21 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยและยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต
 

ทันเหตุการณ์

อุตุฯ เผยภาคเหนือตอนบนมีฝนฟ้าคะนอง-ลมกระโชกแรง
อุตุฯ เผยภาคเหนือตอนบนมีฝนฟ้าคะนอง-ลมกระโชกแรง
 
กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณภาคเหนือตอนบนมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงบางแห่ง สำหรับประเทศไทยตอนบนมีหมอกบางในตอนเช้า ส่วนบริเวณพื้นราบของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีอากาศเย็น อุณหภูมิต่ำสุด 17-21 องศา
 

ทันเหตุการณ์

อุตุฯ เผยไทยตอนบนอากาศเย็น-มีฝนฟ้าคะนอง
อุตุฯ เผยไทยตอนบนอากาศเย็น-มีฝนฟ้าคะนอง
 
กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า โดยบริเวณภาคเหนือตอนบนมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงบางแห่ง บริเวณพื้นราบของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็น อุณหภูมิต่ำสุด 16-2
 

ทันเหตุการณ์

ระวังสุขภาพ!  เตือน "ไทยตอนบน" อากาศแปรปรวน ฝนฟ้าคะนอง-อากาศเย็น ใต้ฝนน้อย
ระวังสุขภาพ! เตือน "ไทยตอนบน" อากาศแปรปรวน ฝนฟ้าคะนอง-อากาศเย็น ใต้ฝนน้อย
 
กรมอุตุนิยมวิทยา เผย ประเทศไทยตอนบนยังอากาศหนาวเย็น ยอดดอยและยอดภูอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 6 องศาเซลเซียส และในวันนี้ถึง 5 ม.ค. ไทยตอนบนอากาศเปลี่ยนแปลงทำให้มีฝนฟ้าคะนอง และลมกระโชกแรง ส่วนภาคใต้ฝนน้อยลง
 

Online Section

ไทยตอนบนยังมีอากาศหนาวเย็น ส่วนอ่าวไทยมีคลื่นสูงถึง 5 ม.ค.นี้
ไทยตอนบนยังมีอากาศหนาวเย็น ส่วนอ่าวไทยมีคลื่นสูงถึง 5 ม.ค.นี้
 
กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า วันนี้ (3 ม.ค.63) ว่า ประเทศไทยตอนบนยังคงมีอากาศหนาวเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า บริเวณพื้นราบของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็น อุณหภูมิต่ำสุด 16-23 องศาเซลเซียส ยอดดอยและยอ
 

ทันเหตุการณ์

ไทยตอนบนอากาศเย็นถึงหนาว เตือนเหนือตอนบนรับมือฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง 3-5 ม.ค.
ไทยตอนบนอากาศเย็นถึงหนาว เตือนเหนือตอนบนรับมือฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง 3-5 ม.ค.
 
กรมอุตุนิยมวิทยารายงานลักษณะอากาศทั่วไป วันนี้ (2 ม.ค.) ประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็น อุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียส บริเวณพื้นราบของภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 16-23 องศาเซลเซียส ยอดดอยและยอดภูมี
 

ทันเหตุการณ์

ไทยตอนบนอากาศเย็น อุณหภูมิลด 1-3 องศาฯ กทม.มีเมฆบางส่วน อุณหภูมิลดลงเล็กน้อย
ไทยตอนบนอากาศเย็น อุณหภูมิลด 1-3 องศาฯ กทม.มีเมฆบางส่วน อุณหภูมิลดลงเล็กน้อย
 
กรมอุตุนิยมวิทยารายงานลักษณะอากาศทั่วไป วันนี้ (1 ม.ค.) ประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็น อุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียส บริเวณพื้นราบของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 16-20 องศาเซลเซียส ยอดดอยและยอดภูมีอ
 

ทันเหตุการณ์

อุตุฯ เผยไทยตอนบนอากาศเย็นอุณหภูมิลดลง 1-3 องศา
อุตุฯ เผยไทยตอนบนอากาศเย็นอุณหภูมิลดลง 1-3 องศา
 
กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็น อุณหภูมิจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียส ในภาคเหนือและภาคกลาง บริเวณพื้นราบของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 14-20 องศาเซลเซียส ยอด
 

ทันเหตุการณ์

กรมอุตุฯ เตือนฝน-ลูกเห็บถล่มเหนือ-อีสาน อุณหภูมิลดฮวบ กทม.มีฝน
กรมอุตุฯ เตือนฝน-ลูกเห็บถล่มเหนือ-อีสาน อุณหภูมิลดฮวบ กทม.มีฝน
 
กรมอุตุนิยมวิทยา เผยทั่วไทยอากาศเย็น อุณหภูมิลด 1-3 องศาเซลเซียส ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองและลูกเห็บตกบางพื้นที่ ภาคตะวันออก และภาคกลาง มีฝนเล็กน้อยบางแห่ง อากาศเย็นในตอนเช้า ภาคใต้มีฝนบางพื้นที่ ขอให้ประชาชนระวังสุขภาพด้วย เนื่องจากอา
 

Online Section

อุตุฯ เผยเหนือมีฝนฟ้าคะนอง-อีสานอากาศเย็นถึงหนาว
อุตุฯ เผยเหนือมีฝนฟ้าคะนอง-อีสานอากาศเย็นถึงหนาว
 
กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ภาคเหนืออากาศเย็นกับมีฝนฟ้าคะนอง และลูกเห็บตกบางพื้นที่ โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุณหภูมิลดลง 1-3 องศาเซลเซียส บริเวณพื้นราบของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นถึงหนาว อุณหภู
 

ทันเหตุการณ์

พายุลูกเห็บถล่ม3อ.ในเชียงราย  บ้านเรือนเสียหาย-เสาไฟหักโค่น
พายุลูกเห็บถล่ม3อ.ในเชียงราย บ้านเรือนเสียหาย-เสาไฟหักโค่น
 
เกิดพายุลูกเห็บถล่มพื้นที่ 3 อำเภอชายแดนเชียงรายกลางหน้าหนาว บ้านเรือนหลายหมู่บ้าน ถึงกับหลังคาแตกเป็นรูโบ๋-ฝาผนังบ้านเรือนปลิว เสาไฟหักระเนระนาดกว่าร้อยต้น-ไฟดับเป็นวงกว้างค่อนคืน กรมอุตุนิยมวิทยา เตือนภาคเหนือเจอฝน-ลูกเห็บถล่ม อีสาน อุณหภูมิลดอีก 3 องศา ยอดดอย-ยอดภูยะเยือก กรุงเทพฯ-ปริมณฑล มีฝนอุณหภูมิลด
 

ผู้จัดการรายวัน

อุตุฯ เตือนฝน-ระวังลูกเห็บถล่มเหนือ อีสานอุณหภูมิลดฮวบ กทม.มีฝนเล็กน้อย
อุตุฯ เตือนฝน-ระวังลูกเห็บถล่มเหนือ อีสานอุณหภูมิลดฮวบ กทม.มีฝนเล็กน้อย
 
กรมอุตุนิยมวิทยา เตือนภาคเหนือเจอฝน-ลูกเห็บถล่ม อีสาน อุณหภูมิลดอีก 3 องศา ยอดดอย-ยอดภูยะเยือก กรุงเทพฯ-ปริมณฑล มีฝนอุณหภูมิลด เผยพายุดีเปรสชันฟานทองอ่อนกำลังลงแล้ววันนี้ (29 ธ.ค.) กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า
 

Online Section

อุตุฯ เผยเหนือ-อีสานเย็นลง 1-3 องศา / ภาคใต้ฝนเพิ่มขึ้น
อุตุฯ เผยเหนือ-อีสานเย็นลง 1-3 องศา / ภาคใต้ฝนเพิ่มขึ้น
 
กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ภาคเหนือมีฝนบางพื้นที่ โดยประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นถึงหนาว ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีอุณหภูมิลดลง 1-3 องศาเซลเซียส ส่วนภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จะม
 

ทันเหตุการณ์

ปภ.ประกาศเขตภัยหนาว 3 จังหวัด ประสานหน่วยงานเร่งบรรเทาความเดือดร้อน
ปภ.ประกาศเขตภัยหนาว 3 จังหวัด ประสานหน่วยงานเร่งบรรเทาความเดือดร้อน
 
นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดเผยว่า มีจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยหนาวรวม 5 จังหวัด 36 อำเภอ 267 ตำบล 3,265 หมู่บ้าน แยกเป็น จังหวัดที่ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย (ภัยหนาว) จำนวน 3 จังหวั
 

ทันเหตุการณ์

เตรียมได้หนาวอีก! เผย พรุ่งนี้ไทยตอนบน อุณหภูมิลด 4 องศา หนาวเย็น กลาง-ตะวัน-กทม. ลดด้วย 1-3 องศา
เตรียมได้หนาวอีก! เผย พรุ่งนี้ไทยตอนบน อุณหภูมิลด 4 องศา หนาวเย็น กลาง-ตะวัน-กทม. ลดด้วย 1-3 องศา
 
กรมอุตุนิยมวิทยา ระบุ ประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกหนา ยอดดอย ยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 4-13 องศาเซลเซียส และเกิดน้ำค้างแข็งบางแห่ง และในวันพรุ่งนี้ไทยตอนบนอุณหภูมิลดลง 2-4 องศาเซลเซีย
 

Online Section

ไทยตอนบนอากาศเย็น-หนาว มีหมอกตอนเช้า กทม.มีฝนเล็กน้อยบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาฯ
ไทยตอนบนอากาศเย็น-หนาว มีหมอกตอนเช้า กทม.มีฝนเล็กน้อยบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาฯ
 
กรมอุตุนิยมวิทยารายงานลักษณะอากาศทั่วไป วันนี้ (26 ธ.ค.) ประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นถึงหนาว กับมีหมอกในตอนเช้า และมีหมอกหนาในบางพื้นที่ ส่วนตอนกลางวันท้องฟ้าโปร่งและมีแดดจัด บริเวณพื้นราบของภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุณหภูมิ
 

ทันเหตุการณ์

หนาวอีกระลอก! อุตุฯ เผย ลมหนาวเตรียมพัดเข้าไทย 27-29 ธ.ค. อุณหภูมิลด
หนาวอีกระลอก! อุตุฯ เผย ลมหนาวเตรียมพัดเข้าไทย 27-29 ธ.ค. อุณหภูมิลด
 
กรมอุตุนิยมวิทยา ระบุ ประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้า ภาคเหนือและภาคอีสาน อุณหภูมิต่ำสุด 12-20 องศาเซลเซียส ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีหมอกตอนเช้า และในช่วงวันที่ 27-29 ธ.ค. ลมหนาวระลอกใหม่ปกคลุมประเทศไทย ทำใ
 

Online Section

ไทยตอนบนอุณหภูมิลดลง 27-29 ธ.ค.ส่วนใต้มีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่
ไทยตอนบนอุณหภูมิลดลง 27-29 ธ.ค.ส่วนใต้มีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่
 
กรมอุุตุนิยมวิทยา พยากรณ์ลักษณะอากาศทั่วไป วันนี้ (25 ธ.ค.) ว่า ประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าและมีหมอกบางพื้นที่ ส่วนตอนกลางวันท้องฟ้าโปร่งและมีแดดจัด บริเวณพื้นราบของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุณหภูมิต
 

ทันเหตุการณ์

หนาวจัดอีกรอบ! ยอดดอย-ยอดภู ต่ำสุด 3 องศา น้ำค้างแข็ง-มีหมอกตอนเช้า ใต้ฝนฟ้าคะนอง
หนาวจัดอีกรอบ! ยอดดอย-ยอดภู ต่ำสุด 3 องศา น้ำค้างแข็ง-มีหมอกตอนเช้า ใต้ฝนฟ้าคะนอง
 
กรมอุตุนิยมวิทยา เผย ประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้า ภาคเหนือและภาคอีสาน อุณหภูมิต่ำสุด 12-22 องศาเซลเซียส ยอดดอยและยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 3-12 องศาเซลเซียส ส่วนภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง
 

Online Section

อุตุฯ เผยไทยตอนบนอากาศเย็นถึงหนาว ใต้ฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่
อุตุฯ เผยไทยตอนบนอากาศเย็นถึงหนาว ใต้ฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่
 
กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้าวันนี้ (24 ธ.ค.) ว่า ประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้า ส่วนตอนกลางวันท้องฟ้าโปร่งและมีแดดจัด บริเวณพื้นราบของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุณหภูมิต่ำสุด 12-22 อง
 

ทันเหตุการณ์

เหนือ-อีสานอุณหภูมิลด 1-2 องศาฯ กทม.มีเมฆบางส่วน มีหมอกตอนเช้า
เหนือ-อีสานอุณหภูมิลด 1-2 องศาฯ กทม.มีเมฆบางส่วน มีหมอกตอนเช้า
 
กรมอุตุนิยมวิทยารายงานลักษณะอากาศทั่วไป วันนี้ (23 ธ.ค.) ประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิจะลดลง 1-2 องศาเซลเซียส ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ส่วนตอนกลางวันท้องฟ้าโปร่งและมีแดดจัด บริเวณพื้นรา
 

ทันเหตุการณ์

อุตุฯ เผยไทยตอนบนอุณหภูมิลด 1-2 องศาฯ ใต้ฝนฟ้าคะนอง - กทม.มีฝนเล็กน้อย
อุตุฯ เผยไทยตอนบนอุณหภูมิลด 1-2 องศาฯ ใต้ฝนฟ้าคะนอง - กทม.มีฝนเล็กน้อย
 
กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศวันนี้ (22 ธ.ค.) ว่า ประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิจะลดลง 1-2 องศาเซลเซียสในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ส่วนตอนกลางวันท้องฟ้าโปร่งและมีแดดจัด บริเวณพื้นราบของภาคเ
 

ทันเหตุการณ์

ยอดดอยเหนือ-ยอดภูอีสานยังมีอากาศหนาวจัด ส่วนใต้ฝนลดลง
ยอดดอยเหนือ-ยอดภูอีสานยังมีอากาศหนาวจัด ส่วนใต้ฝนลดลง
 
กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า วันนี้ (21 ธ.ค.) ว่า ประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิจะลดลง 1-2 องศาเซลเซียส ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ส่วนตอนกลางวันท้องฟ้าโปร่งและมีแดดจัด
 

ทันเหตุการณ์

แม่สามารถ! "แอน" เผยปีหน้าต้องแยกร่าง เป็นทั้งผู้จัดและเล่นละคร รอช่องเคาะเรื่องให้
แม่สามารถ! "แอน" เผยปีหน้าต้องแยกร่าง เป็นทั้งผู้จัดและเล่นละคร รอช่องเคาะเรื่องให้
 
แอน ทองประสม เผยควง เอ ทินพันธ์ สวีตที่เชียงคาน ต้องจัดแจงถ่ายรูปคู่กัน เพราะฝ่ายชายไม่ชินถ่ายรูปคู่ เผยปีหน้าหวนกลับมาเล่นละครในรอบหลายปี รอช่องเคาะเรื่อง แถมเป็นผู้จัดอีก 1 เรื่อง บอกขำๆ แยกร่างได้ แม่สามารถ
 

บันเทิง

อุตุฯ เตือนยอดภูหนาวจัด ใต้ตอนล่างฝนฟ้าคะนอง ทะเลคลื่นสูง
อุตุฯ เตือนยอดภูหนาวจัด ใต้ตอนล่างฝนฟ้าคะนอง ทะเลคลื่นสูง
 
กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า วันนี้ (20 ธ.ค.) ว่า ประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้า ส่วนตอนกลางวันท้องฟ้าโปร่งและมีแดดจัด บริเวณพื้นราบของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุณหภูมิต่ำสุด 14-21 อ
 

ทันเหตุการณ์