xs
xsm
sm
md
lg

สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี

ในหลวง โปรดเกล้าฯให้องคมนตรี เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ไปมอบแก่ประชาชนที่ประสบภัยจังหวัดเพชรบุรี
ในหลวง โปรดเกล้าฯให้องคมนตรี เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ไปมอบแก่ประชาชนที่ประสบภัยจังหวัดเพชรบุรี
 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยสุขภาพอนามัยของประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุ เด็ก ผู้ยากไร้ และทุพพลภาพที่ได้รับผลกระทบจากอากาศหนาว ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ในโอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระ
 

Online Section

ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรีเชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานมอบราษฎรที่เพชรบุรี
ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรีเชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานมอบราษฎรที่เพชรบุรี
 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยสุขภาพอนามัยของประชาชน โดยเฉพาะผู้สูงอายุ เด็ก ผู้ยากไร้ และทุพพลภาพที่ได้รับผลกระทบจากอากาศหนาว ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี ในโอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกร
 

ทันเหตุการณ์

ในหลวง พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ปธ.องคมนตรี เข้าเฝ้าฯถวายสัตย์ฯ ก่อนรับหน้าที่
ในหลวง พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ปธ.องคมนตรี เข้าเฝ้าฯถวายสัตย์ฯ ก่อนรับหน้าที่
 
วันนี้ (18 ม.ค.) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จ ฯ ออกพร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เข้าเฝ้า ฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน
 

ทันเหตุการณ์

สุดยิ่งใหญ่สง่างามสมพระเกียรติ ทหาร-ตำรวจ 6,812 นาย พร้อมใจสามัคคี สวนสนามครั้งแรกในรัชกาล
สุดยิ่งใหญ่สง่างามสมพระเกียรติ ทหาร-ตำรวจ 6,812 นาย พร้อมใจสามัคคี สวนสนามครั้งแรกในรัชกาล
 
ภายหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชดำรัสจบแล้ว กรมสวนสนามแปรขบวนเตรียมการสวนสนาม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทอดพระเนตรกำลังสวนสนามภาคอากาศ ประกอบด้วย หมู่บินปล่อยควันสสีรูปธงชาติ จำนวน 3 เครื่อง เฮลิคอปเตอรบินผ
 

Online Section

ในหลวง-พระราชินี-กรมหลวงพัชรฯ เสด็จพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฎิญาณทหาร 4 เหล่า เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันกองทัพไทย
ในหลวง-พระราชินี-กรมหลวงพัชรฯ เสด็จพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฎิญาณทหาร 4 เหล่า เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันกองทัพไทย
 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร เสด็จพระราชดำเนินฯ พิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหาร - ตํารวจ
 

Online Section

ในหลวง-พระราชินี-กรมหลวงพัชรฯ เสด็จพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฎิญาณทหาร 4 เหล่า เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันกองทัพไทย
ในหลวง-พระราชินี-กรมหลวงพัชรฯ เสด็จพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฎิญาณทหาร 4 เหล่า เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันกองทัพไทย
 
วันนี้ (18 ม.ค.62) เวลา 16.07 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนิน พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ประทับเฮลิคอป
 

ทันเหตุการณ์

“ในหลวง-ราชินี”เสด็จฯ กองทัพไทยสวนสนาม 18ม.ค.ค่ายอดิศร สระบุรี
“ในหลวง-ราชินี”เสด็จฯ กองทัพไทยสวนสนาม 18ม.ค.ค่ายอดิศร สระบุรี
 
“ในหลวง-พระราชินี-กรมหลวงพัชรฯ” เสด็จฯพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฎิญาณทหาร-ตำรวจ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และวันกองทัพไทย เสาร์ 18 ม.ค.นี้ ที่ค่ายอดิศร สระบุรี ขณะที่ “กองทัพไทย” ซ้อมสวนสนามเสมือนจริงพร้อม 100% เชิญชวน ปชช.เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
 

ผู้จัดการรายวัน

ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรีเชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบผู้ประสบภัยหนาวที่แพร่
ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรีเชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบผู้ประสบภัยหนาวที่แพร่
 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยสุขภาพอนามัยของประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุ เด็ก ผู้ยากไร้ และทุพพลภาพที่ได้รับผลกระทบจากอากาศหนาวในพื้นที่จังหวัดแพร่ ในโอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
 

ทันเหตุการณ์

ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรีเชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานมอบราษฎรประสบภัยหนาวที่สระแก้ว
ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรีเชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานมอบราษฎรประสบภัยหนาวที่สระแก้ว
 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยสุขภาพอนามัยของประชาชน โดยเฉพาะผู้สูงอายุ เด็ก ผู้ยากไร้ และทุพพลภาพที่ได้รับผลกระทบจากอากาศหนาวในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ในโอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระห
 

ทันเหตุการณ์

ในหลวง-พระราชินีโปรดเกล้าฯ ให้ ผวจ.นราธิวาสเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ จนท.ชุดคุ้มครองตำบลร่มไทร 7 นาย
ในหลวง-พระราชินีโปรดเกล้าฯ ให้ ผวจ.นราธิวาสเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ จนท.ชุดคุ้มครองตำบลร่มไทร 7 นาย
 
วันนี้ (13 ม.ค.63) เวลา 14.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทาน ไปมอบแก่เจ้าหน้าท
 

ทันเหตุการณ์

ในหลวง โปรดเกล้าฯ พล.อ.ท.ภักดี แสง-ชูโต เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ เขตพระราชฐานในพระองค์ฯ
ในหลวง โปรดเกล้าฯ พล.อ.ท.ภักดี แสง-ชูโต เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ เขตพระราชฐานในพระองค์ฯ
 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชน ในโอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ สนามกีฬาอเนกประสงค์ พื้นที่เขตพระราชฐานในพระองค์ ฯ รา
 

Online Section

ในหลวงโปรดเกล้าฯ พล.อ.ท.ภักดี แสง-ชูโต เป็น ปธ.พิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติฯ ณ เขตพระราชฐานในพระองค์ฯ
ในหลวงโปรดเกล้าฯ พล.อ.ท.ภักดี แสง-ชูโต เป็น ปธ.พิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติฯ ณ เขตพระราชฐานในพระองค์ฯ
 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชน ในโอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ สนามกีฬาอเนกประสงค์ พื้นที่เขตพระราชฐานในพระองค์ ฯ รา
 

ทันเหตุการณ์

ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้หน่วยราชการในพระองค์ เชิญอาหารพระราชทานไปพระราชทานเลี้ยง 5 สถานสงเคราะห์ ในโอกาสวันคล้ายวันประสูติเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ
ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้หน่วยราชการในพระองค์ เชิญอาหารพระราชทานไปพระราชทานเลี้ยง 5 สถานสงเคราะห์ ในโอกาสวันคล้ายวันประสูติเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ
 
วันนี้ (8 ม.ค.) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงให้ความสำคัญกับสุขภาพอนามัยและโภชนาการของผู้ทุพพลภาพ เด็กและเยาวชน ในโอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญอาหารพระราชทานไปพระราชทานเลี้ยงแ
 

ทันเหตุการณ์

ในหลวง-พระราชินีโปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานมอบแก่ผู้ประสบวาตภัย จ.เชียงใหม่
ในหลวง-พระราชินีโปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานมอบแก่ผู้ประสบวาตภัย จ.เชียงใหม่
 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุวาตภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก
 

ทันเหตุการณ์

ในหลวง-พระราชินี โปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภค มอบแก่ประชาชนที่ประสบเหตุวาตภัยในจังหวัดเชียงใหม่
ในหลวง-พระราชินี โปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภค มอบแก่ประชาชนที่ประสบเหตุวาตภัยในจังหวัดเชียงใหม่
 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุวาตภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบและเยี่ยมให้กำลังใจ
 

Online Section

นายกฯ ขอบคุณ จนท.ร่วมดูแล ปชช.ช่วงเทศกาลปีใหม่ อวยพรให้ทุกคนมีพลังกาย พลังใจเข้มแข็ง สำเร็จในสิ่งพึงปรารถนาทุกประการ
นายกฯ ขอบคุณ จนท.ร่วมดูแล ปชช.ช่วงเทศกาลปีใหม่ อวยพรให้ทุกคนมีพลังกาย พลังใจเข้มแข็ง สำเร็จในสิ่งพึงปรารถนาทุกประการ
 
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม อวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2563 โดยระบุว่าพี่น้องประชาชนชาวไทยที่รัก เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2563 ผมขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยร่ว
 

ทันเหตุการณ์

นายกฯ อวยพรขอให้คนไทยสุข สมหวัง สัมฤทธิ์ผลในสิ่งพึงปรารถนาทุกประการ
นายกฯ อวยพรขอให้คนไทยสุข สมหวัง สัมฤทธิ์ผลในสิ่งพึงปรารถนาทุกประการ
 
นายกฯเชิญชวนชาวไทยถวายพระพรในหลวง สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพระบรมวงศานุวงศ์ ในเทศกาลปีใหม่ ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ขอบคุณ จนท.ทุกคน ขอให้คนไทย ประสบแต่สิ่งอันเป็นมงคล มีพลังกาย พลังใจที่เข้มแข็ง และสัมฤทธิ์ผลในสิ่
 

การเมือง

ในหลวง-พระราชินีทรงถวายราชสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
ในหลวง-พระราชินีทรงถวายราชสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
 
วันนี้ (28 ธ.ค.) เวลา 17.54 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จ ฯ ไปทรงถวายราชสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ที่พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วงเวียนใหญ่ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวัน
 

Online Section

ในหลวง-พระราชินี ทรงเปิดโครงการ "ราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" พร้อมพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ 217 ล. ซื้ออุปกรณ์การแพทย์
ในหลวง-พระราชินี ทรงเปิดโครงการ "ราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" พร้อมพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ 217 ล. ซื้ออุปกรณ์การแพทย์
 
วันนี้ (28 ธ.ค.) เวลา 15.52 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดการดำเนินงานตามโครงการ ราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ การนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรก
 

Online Section

ปิติ! ในหลวง-พระราชินี ทรงเปิดโครงการ "ราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" พร้อมพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ 217 ล. ซื้ออุปกรณ์การแพทย์
ปิติ! ในหลวง-พระราชินี ทรงเปิดโครงการ "ราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" พร้อมพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ 217 ล. ซื้ออุปกรณ์การแพทย์
 
วันนี้ (28 ธ.ค.) เวลา 15.52 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดการดำเนินงานตามโครงการ ราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ การนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรก
 

ทันเหตุการณ์

ในหลวง-พระราชินีทรงถวายราชสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
ในหลวง-พระราชินีทรงถวายราชสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
 
วันนี้ (28 ธ.ค. 62) เวลา 17.54 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จ ฯ ไปทรงถวายราชสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ที่พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช วงเวียนใหญ่ เนื่องในโอกาสวันคล้าย
 

ทันเหตุการณ์

ชวนสายบุญ"สวดมนต์ข้ามปี-ไหว้พระ"รับปีใหม่
ชวนสายบุญ"สวดมนต์ข้ามปี-ไหว้พระ"รับปีใหม่
 
อีกไม่กี่วันก็จะก้าวเข้าสู่ศักราชใหม่ นอกจากทุกคนจะได้พักผ่อนในวันหยุดยาวกันอย่างเต็มที่ บ้างก็ใช้วันหยุดออกไปปาร์ตี้สังสรรค์ หรือดื่มด่ำสัมผัสธรรมชาติในสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ อย่างไรก็ตาม ยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆ ที่ชาวไทยพุทธยังค
 

ชุมชน-คุณภาพชีวิต

ในหลวง ประทับพระราชยานพุดตานทอง พระราชินี-กรมหลวงราชสาริณีฯ ทรงพระดำเนินคู่เคียงพระราชยาน
ในหลวง ประทับพระราชยานพุดตานทอง พระราชินี-กรมหลวงราชสาริณีฯ ทรงพระดำเนินคู่เคียงพระราชยาน
 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปประทับพระราชยานพุดตานทอง ทรงพระแสงขรรค์ชัยศรี โดยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีและกรมหลวงราชสาริณีฯ ทรงพระดำเนินคู่เคียงพระราชยาน
 

Online Section

ในหลวง-ราชินี พระราชทานกระบี่-ปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษาโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
ในหลวง-ราชินี พระราชทานกระบี่-ปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษาโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
 
วันนี้ (11 ธ.ค.62) เวลา 17.15 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานกระบี่ และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 275 ราย ณ หอประช
 

ทันเหตุการณ์

ร.10 พระราชทานกระบี่แก่ผู้เร็จการศึกษาโรงเรียนนายร้อย
ร.10 พระราชทานกระบี่แก่ผู้เร็จการศึกษาโรงเรียนนายร้อย
 
วานนี้ ( 10 ธ.ค.) เวลา 17.28 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนนายเรือโรงเรียนนายเรืออากาศนว
 

ทันเหตุการณ์

ในหลวง-พระราชินี เสด็จฯพระราชทานเพลิงศพ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ โปรดเกล้าฯให้ ปชช.วางดอกไม้จันทร์บนเมรุหลวง
ในหลวง-พระราชินี เสด็จฯพระราชทานเพลิงศพ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ โปรดเกล้าฯให้ ปชช.วางดอกไม้จันทร์บนเมรุหลวง
 
วันนี้ (8 ธ.ค.) เวลา 17.29 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิด
 

Online Section

“ในหลวง-พระราชินี”เสด็จฯ พระราชทานเพลิงศพ พล.อ.เปรม
“ในหลวง-พระราชินี”เสด็จฯ พระราชทานเพลิงศพ พล.อ.เปรม
 
วันนี้ (8 ธ.ค.)เวลา 17.29 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
 

ทันเหตุการณ์

ทรงพระเจริญดังกึกก้อง ในหลวง-พระราชินี เสด็จฯ เยาวราช ทรงเยี่ยมราษฎรชาวไทยเชื้อสายจีน
ทรงพระเจริญดังกึกก้อง ในหลวง-พระราชินี เสด็จฯ เยาวราช ทรงเยี่ยมราษฎรชาวไทยเชื้อสายจีน
 
วันนี้ (6 ธ.ค.) เวลา 17.35 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯพระบรมราชินี เสด็จฯ ไปทรงเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ใต้ร่มพระบารมี สดุดีมหาจักรีวงศ์ และทรงเยี่ยมราษฎรชาวไทยเชื้อสายจีน โดยประทับรถยนต์พระที่นั่ง เ
 

Online Section

ทรงพระเจริญดังกึกก้อง ในหลวง-พระราชินี เสด็จฯ เยาวราช ทรงเยี่ยมราษฎรชาวไทยเชื้อสายจีน
ทรงพระเจริญดังกึกก้อง ในหลวง-พระราชินี เสด็จฯ เยาวราช ทรงเยี่ยมราษฎรชาวไทยเชื้อสายจีน
 
วันนี้ (6 ธันวาคม 2562) เวลา 17.35 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จ ฯ ไปทรงเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ใต้ร่มพระบารมี สดุดีมหาจักรีวงศ์ และทรงเยี่ยมราษฎรชาวไทยเชื้อสายจีน โดยประทับรถยนต์พระ
 

ทันเหตุการณ์

ในหลวง-ราชินีเสด็จฯบำเพ็ญพระราชกุศลวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ร.๙
ในหลวง-ราชินีเสด็จฯบำเพ็ญพระราชกุศลวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ร.๙
 
ในหลวง-พระราชินี ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทาน เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชวันนี้ ( 5 ธ.ค.) เมื่อเวลา17.19 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำ
 

Online Section

ในหลวง-พระราชินี ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทาน เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
ในหลวง-พระราชินี ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทาน เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
 
วันนี้ (5 ธ.ค.62) เวลา 17.19 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทรเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และสมเด็จพระเจ้
 

ทันเหตุการณ์

รองนายกฯ ประชุมเตรียมพร้อมดูแล ปชช.ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ 3 งานสำคัญ
รองนายกฯ ประชุมเตรียมพร้อมดูแล ปชช.ร่วมเฝ้าฯ รับเสด็จ 3 งานสำคัญ
 
พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง เป็นประธานการประชุมกองอำนวยการร่วมรักษาความปลอดภัยและการจราจร (กอร.) เพื่อเตรียมการดูแลความเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกประชาชนที่มาร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพ
 

ทันเหตุการณ์

ในหลวงโปรดเกล้าฯ ให้เชิญพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์รัชกาลที่ 9 ประดิษฐานบนเรือพระที่นั่งอนันตนาคราช
ในหลวงโปรดเกล้าฯ ให้เชิญพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์รัชกาลที่ 9 ประดิษฐานบนเรือพระที่นั่งอนันตนาคราช
 
ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี จะเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562 อันเป็นพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเบื้องปลาย ในวันที่ 12 ธันวาคมการนี
 

ทันเหตุการณ์

สมเด็จพระสังฆราช ประทานไฟพระฤกษ์ ใช้ในกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี
สมเด็จพระสังฆราช ประทานไฟพระฤกษ์ ใช้ในกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี
 
สมเด็จพระสังฆราช ประทานไฟพระฤกษ์ แก่กระทรวงวัฒนธรรม เพื่อมอบต่อเจ้าคณะทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อใช้ในกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ถวายพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วไทย ปี 2563วันนี้ (26 พ.ย.) ณ พระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพฯ
 

ชุมชน-คุณภาพชีวิต

ในหลวง-พระราชินี ทอดพระเนตรการแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติ "Four Royal Orchestral Suites for His Majesty the King X" บทเพลงพระนิพนธ์ใน "เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี"
ในหลวง-พระราชินี ทอดพระเนตรการแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติ "Four Royal Orchestral Suites for His Majesty the King X" บทเพลงพระนิพนธ์ใน "เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี"
 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ไปทอดพระเนตรการแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติรายการ
 

Online Section

นายกฯเป็นประธานงานรับรอง "วันกองทัพเรือ" ขอให้รักษาเกียรติภูมิของราชนาวีไทย
นายกฯเป็นประธานงานรับรอง "วันกองทัพเรือ" ขอให้รักษาเกียรติภูมิของราชนาวีไทย
 
นายกฯ เป็นประธานงานรับรองเนื่องในวันกองทัพเรือ ประจำปี 62 ระบุกองทัพเรือเป็นกำลังสำคัญของชาติ ขอให้รักษาเกียรติภูมิของราชนาวีไทย พัฒนาต่อยอดการปฏิบัติหน้าที่ เป็นกองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่น ภูมิใจ รัฐบาลพร้อมสนับสนุนให้ภารกิจของ
 

การเมือง

ร.10 พระราชทานดอกไม้และตะกร้าสิ่งของมอบแก่ 2 ตร.เจ็บจากเหตุไฟใต้
ร.10 พระราชทานดอกไม้และตะกร้าสิ่งของมอบแก่ 2 ตร.เจ็บจากเหตุไฟใต้
 
วันนี้ (20 พ.ย.) เวลา 15.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายเจษฎา จิตรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทาน ไปมอบแก่ สิบตำรวจเอก
 

ทันเหตุการณ์

ในหลวง ทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูหนาว พระแก้วมรกต โปรดเกล้าฯ จัดสร้างเหรียญพระพุทธบุษยรัตน 999 เหรียญ
ในหลวง ทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูหนาว พระแก้วมรกต โปรดเกล้าฯ จัดสร้างเหรียญพระพุทธบุษยรัตน 999 เหรียญ
 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ไปยัง พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมม
 

Online Section

ในหลวง-ราชินี โปรดเกล้าฯ ให้รองผู้ว่าฯ ปัตตานีเชิญสิ่งของพระราชทานมอบญาติเหยื่อเหตุคนร้ายถล่ม ชรบ.ยะลา
ในหลวง-ราชินี โปรดเกล้าฯ ให้รองผู้ว่าฯ ปัตตานีเชิญสิ่งของพระราชทานมอบญาติเหยื่อเหตุคนร้ายถล่ม ชรบ.ยะลา
 
วันนี้ (8 พ.ย.) เวลา 10.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายสมนึก พรหมเขียว รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบญาติ นางสาวกมลวรรณ อุท
 

ทันเหตุการณ์

ในหลวงโปรดเกล้าฯ ผวจ.ยะลาเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ผู้บาดเจ็บจากเหตุคนร้ายโจมตี ชรบ.
ในหลวงโปรดเกล้าฯ ผวจ.ยะลาเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ผู้บาดเจ็บจากเหตุคนร้ายโจมตี ชรบ.
 
วันนี้ (6 พฤศจิกายน 2562) เวลา 15.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทาน ไปมอบแก่ผ
 

ทันเหตุการณ์

ในหลวง-พระราชินี พระราชทานดอกไม้และตะกร้าสิ่งของ มอบแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บ เหตุคนร้ายยิงถล่ม ชรบ.ยะลา
ในหลวง-พระราชินี พระราชทานดอกไม้และตะกร้าสิ่งของ มอบแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บ เหตุคนร้ายยิงถล่ม ชรบ.ยะลา
 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี โปรดเกล้าฯ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทาน ไปมอบแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บ จากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนสงครามยิงจุดตรวจชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน บ้าน
 

Online Section

ในหลวง-พระราชินี โปรดเกล้าฯ ตะกร้าสิ่งของพระราชทาน มอบแก่ญาติทหารพรานที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่
ในหลวง-พระราชินี โปรดเกล้าฯ ตะกร้าสิ่งของพระราชทาน มอบแก่ญาติทหารพรานที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่
 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทาน ไปมอบให้ญาติของทหารพราน หลังเสียชีวิตในขณะปฏิบัติหน้าที่
 

Online Section

ในหลวงโปรดเกล้าฯ ผวจ.สงขลาเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ญาติกำลังพลเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่
ในหลวงโปรดเกล้าฯ ผวจ.สงขลาเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ญาติกำลังพลเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่
 
วันนี้ (1 พ.ย.62) เวลา 11.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ญาติ สิบตรี พงษ์
 

ทันเหตุการณ์

ในหลวง-ราชินีโปรดเกล้าฯ ให้เชิญสิ่งของพระราชทานมอบ อส.ทพ.วิรัตน์ จิมพระ
ในหลวง-ราชินีโปรดเกล้าฯ ให้เชิญสิ่งของพระราชทานมอบ อส.ทพ.วิรัตน์ จิมพระ
 
วันนี้ (28 ต.ค.) เวลา 14.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ อาสาสมัครทห
 

ทันเหตุการณ์

ในหลวง-พระราชินี เสด็จฯพร้อมด้วย กรมหลวงราชสาริณีฯ ทรงเปิดโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์
ในหลวง-พระราชินี เสด็จฯพร้อมด้วย กรมหลวงราชสาริณีฯ ทรงเปิดโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์
 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จฯ พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงเปิดการประชุมคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์ช้างป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ในภาคตะวันออก “โครงการพัชรสุธาคชา
 

Online Section

ในหลวง-พระราชินี ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินวัดบวรนิเวศวิหาร-วัดเทพศิรินทราวาส
ในหลวง-พระราชินี ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินวัดบวรนิเวศวิหาร-วัดเทพศิรินทราวาส
 
วันนี้ (22 ต.ค.63) เวลา 16.38 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดาเเละสมเด็จพระเจ
 

ทันเหตุการณ์

ในหลวง-พระราชินี ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน วัดราชบพิธฯ และวัดพระเชตุพนฯ
ในหลวง-พระราชินี ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน วัดราชบพิธฯ และวัดพระเชตุพนฯ
 
วันนี้ (21 ต.ค.62) เวลา16.36น. พระบาทสมเด็จพระจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และสมเด็จพระเจ้า
 

Online Section