xs
xsm
sm
md
lg

สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี

ข่าวปลอม! สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระประชวรด้วยโรคโควิด -19
ข่าวปลอม! สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระประชวรด้วยโรคโควิด -19
 
กรณีเผยแพร่ข่าวสารว่าสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระประชวรด้วยโรคโควิด -19 นั้น ทางกรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี ได้ตรวจสอบและชี้แจงว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริง โดยขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ข
 

Factcheck

กอ.รมน.เตือนข่าวเท็จช่วงโควิด แนะเช็คก่อน ทอ.จัดเที่ยวบินพระราชทานสิ่งของช่วยชาวอินเดีย
กอ.รมน.เตือนข่าวเท็จช่วงโควิด แนะเช็คก่อน ทอ.จัดเที่ยวบินพระราชทานสิ่งของช่วยชาวอินเดีย
 
โฆษณากอ.รมน. เตือนตรวจสอบข่าวเท็จ ช่วงโควิด อย่าหลงเชื่อข้อมูลข่าวสารเท็จ เช็คความถูกต้องก่อนส่ง ไม่ตกอยู่ในกระบวนการผลิตข่าวปลอมพร้อมเร่งแจงปชช.ข้อมูลที่ถูกต้อง ทอ.จัดเที่ยวบินพิเศษ เชิญสิ่งของพระราชทานช่วยชาวอินเดียที่ติดโควิด
 

การเมือง

ในหลวงพระราชทานเครื่องผลิตออกซิเจนและถังบรรจุก๊าซออกซิเจนช่วยเหลือชาวอินเดียในภาวะวิกฤตโควิด 19
ในหลวงพระราชทานเครื่องผลิตออกซิเจนและถังบรรจุก๊าซออกซิเจนช่วยเหลือชาวอินเดียในภาวะวิกฤตโควิด 19
 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ในการจัดหาเครื่องผลิตออกซิเจน และถังบรรจุก๊าซออกซิเจน พร้อมอุปกรณ์ เพื่อพระราชทานสำหรับช่วยเหลือชาวอินเ
 

ทันเหตุการณ์

ในหลวง-พระราชินี พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ จัดซื้ออุปกรณ์ผลิตกายอุปกรณ์แก่ รพ.พระมงกุฏเกล้า
ในหลวง-พระราชินี พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ จัดซื้ออุปกรณ์ผลิตกายอุปกรณ์แก่ รพ.พระมงกุฏเกล้า
 
วันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ จำนวน 6,786,500 บาท (หกล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน) ในก
 

ทันเหตุการณ์

พระราชทานเครื่องเอกซเรย์-สนับสนุนรพ.สนาม19แห่ง
พระราชทานเครื่องเอกซเรย์-สนับสนุนรพ.สนาม19แห่ง
 
ผู้จัดการรายวัน 360 - พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องเอกซเรย์แบบเคลื่อนที่ พร้อมระบบ AI ที่พร้อมปฏิบัติงานภาคสนามให้แก่โรงพยาบาลสนาม จำนวน 19 แห่ง
 

ผู้จัดการรายวัน

ในหลวง -พระราชินี พระราชทานเครื่องมือ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์แก่รพ.แม่ข่าย โครงการราชทัณฑ์ปันสุขฯ ระยะที่ 2
ในหลวง -พระราชินี พระราชทานเครื่องมือ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์แก่รพ.แม่ข่าย โครงการราชทัณฑ์ปันสุขฯ ระยะที่ 2
 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ คณะกรรมการโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
 

Online Section

ในหลวง-พระราชินี พระราชทานเครื่องมือทางการแพทย์-ทรงเปิดโครงการราชทัณฑ์ปันสุขฯ ระยะที่ 2
ในหลวง-พระราชินี พระราชทานเครื่องมือทางการแพทย์-ทรงเปิดโครงการราชทัณฑ์ปันสุขฯ ระยะที่ 2
 
วันนี้ (28 เม.ย.) เวลา 18.02 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออกพร้อมด้วยเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ
 

ทันเหตุการณ์

ร.10 โปรดเกล้าฯ ให้หน่วยราชการฯ เชิญสิ่งของพระราชทานมอบ 5 สถานสงเคราะห์ ในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ เจ้าฟ้าทีปังกรฯ
ร.10 โปรดเกล้าฯ ให้หน่วยราชการฯ เชิญสิ่งของพระราชทานมอบ 5 สถานสงเคราะห์ ในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ เจ้าฟ้าทีปังกรฯ
 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใย และทรงให้ความสำคัญกับสุขอนามัยที่ดี และการโภชนาการของเด็ก เยาวชน ผู้เจ็บป่วย รวมทั้งผู้ด้อยโอกาสและผู้ที่ไร้ที่พึ่ง อีกทั้งยังทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของเจ้
 

ทันเหตุการณ์

ในหลวง โปรดเกล้าฯหน่วยราชการในพระองค์ เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่สถานสงเคราะห์ 5 แห่ง เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ เจ้าฟ้าทีปังกรฯ
ในหลวง โปรดเกล้าฯหน่วยราชการในพระองค์ เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่สถานสงเคราะห์ 5 แห่ง เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ เจ้าฟ้าทีปังกรฯ
 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใย และทรงให้ความสำคัญกับสุขอนามัยที่ดี และการโภชนาการของเด็ก เยาวชน ผู้เจ็บป่วย รวมทั้งผู้ด้อยโอกาสและผู้ที่ไร้ที่พึ่ง อีกทั้งยังทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของเจ้
 

Online Section

ในหลวง-พระราชินีพระราชทานเครื่องเอกซเรย์แบบเคลื่อนที่ พร้อมระบบ AI แก่ รพ.สนาม 19 แห่ง
ในหลวง-พระราชินีพระราชทานเครื่องเอกซเรย์แบบเคลื่อนที่ พร้อมระบบ AI แก่ รพ.สนาม 19 แห่ง
 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องเอกซเรย์แบบเคลื่อนที่ (Portable X ray Digital) พร้อมระบบ AI ที่พร้อมปฏิบัติงานภาคสนามให้แก่โรงพยาบาลสนาม จำนวน 19 แห่งพร
 

ทันเหตุการณ์

ในหลวง-พระราชินี พระราชทานเครื่องเอกซเรย์แบบเคลื่อนที่ พร้อมระบบ AI ที่ปฏิบัติงานภาคสนามให้แก่โรงพยาบาล จำนวน 19 แห่ง
ในหลวง-พระราชินี พระราชทานเครื่องเอกซเรย์แบบเคลื่อนที่ พร้อมระบบ AI ที่ปฏิบัติงานภาคสนามให้แก่โรงพยาบาล จำนวน 19 แห่ง
 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องเอกซเรย์แบบเคลื่อนที่ (Portable X ray Digital) พร้อมระบบ Ai ที่พร้อมปฏิบัติงานภาคสนามให้แก่โรงพยาบาลสนาม จำนวน 19 แห่งวั
 

Online Section

กรมธนารักษ์เตรียมเปิดรับจองจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส
กรมธนารักษ์เตรียมเปิดรับจองจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส
 
กรมธนารักษ์ จัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกในโอกาสพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส 1 พฤษภาคม 2562 และเหรียญเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 4 พฤษภาคม 2562 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึ
 

ทันเหตุการณ์

ในหลวง พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศ เฝ้าฯ กราบบังคมทูลลา
ในหลวง พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศ เฝ้าฯ กราบบังคมทูลลา
 
วันนี้ (26 เม.ย.) เมื่อเวลา 18.52 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพร
 

Online Section

ในหลวงพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศ เฝ้าฯ กราบบังคมทูลลา
ในหลวงพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศ เฝ้าฯ กราบบังคมทูลลา
 
วันที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 18.52 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบา
 

ทันเหตุการณ์

ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้ผู้ว่าฯ นราธิวาสนำดอกไม้พระราชทานมอบ อส.ทพ.อัสมิน
ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้ผู้ว่าฯ นราธิวาสนำดอกไม้พระราชทานมอบ อส.ทพ.อัสมิน
 
วันนี้ (22 เม.ย.) เวลา 10.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ
 

ทันเหตุการณ์

ในหลวง พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ เอกอัครราชทูตประจำประเทศไทย เฝ้าฯถวายอักษรสาส์นตราตั้ง
ในหลวง พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ เอกอัครราชทูตประจำประเทศไทย เฝ้าฯถวายอักษรสาส์นตราตั้ง
 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย เฝ้า ฯ ถวายพระราชสาส์นตราตั้ง และ อักษรสาส์นตราตั้ง ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต
 

Online Section

ในหลวง พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย เฝ้าฯ ถวายพระราชสาส์นตราตั้งก่อนปฎิบัติหน้าที่
ในหลวง พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย เฝ้าฯ ถวายพระราชสาส์นตราตั้งก่อนปฎิบัติหน้าที่
 
ในหลวง พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย เฝ้าฯ ถวายพระราชสาส์นตราตั้งก่อนปฎิบัติหน้าที่ วันนี้ (19 เม.ย.) เวลา 18.27 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พ
 

Online Section

ในหลวง-พระราชินี ทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์และทรงเปิดอาคารที่ทําการศาลจังหวัดสุโขทัย
ในหลวง-พระราชินี ทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์และทรงเปิดอาคารที่ทําการศาลจังหวัดสุโขทัย
 
วันนี้ (8 เม.ย.) เวลา 19.14 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดําเนิน พร้อมด้วยเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ และทรงเปิดอาคารที่ทําการศาลจังหวัดสุโขทัย ตําบลบ้านกล้
 

ทันเหตุการณ์

ในหลวง-พระราชินี ทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ และทรงเปิดอาคารที่ทําการศาล จังหวัดสุโขทัย
ในหลวง-พระราชินี ทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ และทรงเปิดอาคารที่ทําการศาล จังหวัดสุโขทัย
 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดําเนิน พร้อมด้วยเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ และทรงเปิดอาคารที่ทําการ ศาลจังหวัดสุโขทัย
 

Online Section

ในหลวง-พระราชินี เสด็จฯพระราชพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
ในหลวง-พระราชินี เสด็จฯพระราชพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ พุทธศักราช 2564
 

Online Section

ในหลวง-พระราชินี เสด็จฯประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์-ทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพิจิตร
ในหลวง-พระราชินี เสด็จฯประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์-ทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพิจิตร
 
วันนี้ (29 มี.ค.64) เวลา 18.00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพิจิตร ณ ที่ทำการศาลจังหวัดพิจิตร ตำบลคลองคะเชนทร์ อำเภอเมือ
 

Online Section

ในหลวง-พระราชินี เสด็จฯประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์-ทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพิจิตร
ในหลวง-พระราชินี เสด็จฯประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์-ทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพิจิตร
 
วันนี้ (29 มี.ค.64) เวลา 18.00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพิจิตร ณ ที่ทำการศาลจังหวัดพิจิตร ตำบลคลองคะเชนทร์ อำเภอเมือ
 

ทันเหตุการณ์

ในหลวง ทรงอวยพร ครม.ใหม่ให้มีกำลัง ใจ-กาย-ปัญญา ปฏิบัติหน้าที่เพื่อชาติและประชาชน
ในหลวง ทรงอวยพร ครม.ใหม่ให้มีกำลัง ใจ-กาย-ปัญญา ปฏิบัติหน้าที่เพื่อชาติและประชาชน
 
ในหลวง-พระราชินี โปรดเกล้าฯให้คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งใหม่เข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ก่อนปฎิญาณตนก่อนเข้ารับหน้าที่ ทรงอวยพรคณะรัฐมนตรีให้มีกำลังใจ กำลังกาย กำลังปัญญา ปฏิบัติหน้าที่เพื่อชาติและประชาชน
 

Online Section

ในหลวงทรงอวยพรคณะรัฐมนตรีให้มีกำลังใจ กำลังกาย กำลังปัญญา ปฏิบัติหน้าที่เพื่อชาติและประชาชน
ในหลวงทรงอวยพรคณะรัฐมนตรีให้มีกำลังใจ กำลังกาย กำลังปัญญา ปฏิบัติหน้าที่เพื่อชาติและประชาชน
 
วันนี้ (27 มี.ค.) เวลา 18.50 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี นำคณะรัฐมนตรีซึ่งทรงพระ
 

ทันเหตุการณ์

ในหลวง-พระราชินี โปรดเกล้าฯให้ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำต่างประเทศ  เฝ้าฯถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่
ในหลวง-พระราชินี โปรดเกล้าฯให้ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำต่างประเทศ เฝ้าฯถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่
 
ในหลวง-พระราชินี โปรดเกล้าฯให้ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำต่างประเทศ เฝ้าฯถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่
 

Online Section

ในหลวง พระราชทานพระบรมราโชวาทให้ “ผู้พิพากษา”จรรโลงความยุติธรรมให้เป็นที่ศรัทธา เชื่อถือของประชาชนได้อย่างแท้จริง
ในหลวง พระราชทานพระบรมราโชวาทให้ “ผู้พิพากษา”จรรโลงความยุติธรรมให้เป็นที่ศรัทธา เชื่อถือของประชาชนได้อย่างแท้จริง
 
วันนี้ (24 มี.ค.) เวลา 18.56 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นางเมทินี ชโลธร ประธานศาลฎีกา นำ ผู้พิพากษาประจำศาล รุ่น
 

Online Section

เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ฯ แจงปชช.สามารถชูป้ายหรือพระบรมฉายาลักษณ์ที่ทรงฉายคู่ได้เหมือนเดิม
เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ฯ แจงปชช.สามารถชูป้ายหรือพระบรมฉายาลักษณ์ที่ทรงฉายคู่ได้เหมือนเดิม
 
วันนี้ (24 มี.ค.) เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ (www.royaloffice.th) ได้โพสต์ชี้แจงถึงกรณีที่ได้มีการเผยแพร่ข้อความว่า สำนักพระราชวังได้มีการสั่งห้ามมิให้ประชาชนที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ ชูป้ายข้อความ หรือพระบรมฉายาลักษณ
 

Online Section

ในหลวง-พระราชินี  เสด็จฯ ไปทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่ทุ่งยั้งทัพ จ.เชียงใหม่
ในหลวง-พระราชินี เสด็จฯ ไปทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่ทุ่งยั้งทัพ จ.เชียงใหม่
 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ไปทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ กองพลทหารราบที่ 7 (ทุ่งยั้งทัพ) ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
 

Online Section

ในหลวง-พระราชินีพระราชทานพวงมาลาหลวง-พวงมาลา วางหน้าหีบศพ อส.ทพ.ปัตตานี
ในหลวง-พระราชินีพระราชทานพวงมาลาหลวง-พวงมาลา วางหน้าหีบศพ อส.ทพ.ปัตตานี
 
เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 22 มีนาคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เชิญพวงมาลาหลวง พวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และส
 

ทันเหตุการณ์

ในหลวง-พระราชินี เสด็จฯ ทรงเปิดวิทยาลัยพระภิกษุสามเณร วัดนิเวศธรรมประวัติ จ.อยุธยา
ในหลวง-พระราชินี เสด็จฯ ทรงเปิดวิทยาลัยพระภิกษุสามเณร วัดนิเวศธรรมประวัติ จ.อยุธยา
 
วันนี้ (20 มีค.) เมื่อเวลา 17.54 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรโครงการอนุรักษ์และพัฒนาวัดนิเวศธรรมประวัติ และทรงเปิดวิทยาลัยเสริมทักษะพระภิกษุ สามเณร ณ วัดนิเวศธรรมประ
 

Online Section

ในหลวง-พระราชินี เสด็จฯ ทรงเปิดวิทยาลัยพระภิกษุสามเณร วัดนิเวศธรรมประวัติ จ.อยุธยา
ในหลวง-พระราชินี เสด็จฯ ทรงเปิดวิทยาลัยพระภิกษุสามเณร วัดนิเวศธรรมประวัติ จ.อยุธยา
 
วันที่ 20 มีนาคม เวลา 17.54 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรโครงการอนุรักษ์และพัฒนาวัดนิเวศธรรมประวัติ และทรงเปิดวิทยาลัยเสริมทักษะพระภิกษุ สามเณร ณ วัดนิเวศธรรมประวัติ
 

ทันเหตุการณ์

ในหลวง-พระราชินี ทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัว จ.สุพรรณบุรี
ในหลวง-พระราชินี ทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัว จ.สุพรรณบุรี
 
วันนี้ (16 มี.ค.64) เวลา 17.47 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง เสด็จ ฯ พระราชดำเนินจากสนามเฮลิคอปเตอร์สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราว สนามกีฬากล
 

ทันเหตุการณ์

ในหลวง โปรดเกล้าฯ องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรผู้ประสบวาตภัย จ.ปราจีนบุรี
ในหลวง โปรดเกล้าฯ องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรผู้ประสบวาตภัย จ.ปราจีนบุรี
 
ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยราษฎร ที่ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ผู้ประสบวา
 

Online Section

ในหลวงโปรดเกล้าฯ องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัย จ.ขอนแก่น
ในหลวงโปรดเกล้าฯ องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัย จ.ขอนแก่น
 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงห่ว
 

Online Section

ในหลวงโปรดเกล้าฯ องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัย จ.ขอนแก่น
ในหลวงโปรดเกล้าฯ องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานมอบแก่ราษฎรที่ประสบวาตภัย จ.ขอนแก่น
 
ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถ
 

ทันเหตุการณ์

โปรดเกล้าฯพระราชทานเครื่องราชฯ เป็นกรณีพิเศษแก่แพทย์ไทยคนแรกที่เสียชีวิตจากโควิด-19
โปรดเกล้าฯพระราชทานเครื่องราชฯ เป็นกรณีพิเศษแก่แพทย์ไทยคนแรกที่เสียชีวิตจากโควิด-19
 
วันนี้ (9 มีนาคม 2564) เวลา 10.58 น. ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม ได้จัดพิธีพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นมหาวชิรมงกุฎ และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นมหาปรมาภรณ์ช้
 

ทันเหตุการณ์

“ในหลวง”โปรดเกล้าฯ องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบวาตภัย จ.กำแพงเพชร
“ในหลวง”โปรดเกล้าฯ องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ผู้ประสบวาตภัย จ.กำแพงเพชร
 
ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร ในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุง
 

ทันเหตุการณ์

ในหลวงทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูหนาว"พระแก้วมรกต"เพื่อทรงเครื่องสำหรับฤดูร้อน
ในหลวงทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูหนาว"พระแก้วมรกต"เพื่อทรงเครื่องสำหรับฤดูร้อน
 
วันนี้ (27 ก.พ.2564) เวลา 18.08 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังพระบรมมหาราชวัง ในพระราชพิธีทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูหน
 

ทันเหตุการณ์

ในหลวง-พระราชินี เสด็จฯ ทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูหนาว "พระแก้วมรกต" เพื่อทรงเครื่องสำหรับฤดูร้อน
ในหลวง-พระราชินี เสด็จฯ ทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูหนาว "พระแก้วมรกต" เพื่อทรงเครื่องสำหรับฤดูร้อน
 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง ทรงเปลี่ยนเครื่องทรงถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร หรือพระแก้วมรกต จากเครื่องทรงฤดูหนาว เป็นเครื่องทร
 

Online Section

ในหลวง-พระราชินี ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลมาฆบูชา พุทธศักราช 2564
ในหลวง-พระราชินี ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลมาฆบูชา พุทธศักราช 2564
 
วันนี้ (26 ก.พ.2564) เวลา 17.46 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง พร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยา
 

ทันเหตุการณ์

ในหลวง-พระราชินี ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลมาฆบูชา พุทธศักราช 2564 ทรงโบกพระหัตถ์แย้มพระสรวลทักทายพสกนิกร
ในหลวง-พระราชินี ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลมาฆบูชา พุทธศักราช 2564 ทรงโบกพระหัตถ์แย้มพระสรวลทักทายพสกนิกร
 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลมาฆบูชา พุทธศักราช 2564 ทรงแย้มพระสรวล-ทรงโบกพระหัตถ์ ทักทายประชาชน ที่มารอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จด้วย
 

Online Section

ในหลวง-พระราชินี พระราชทาน "เทริดมโนราห์" แก่เยาวชนกลุ่มเพื่อนหนูน้อยมโนราห์ จ.ยะลา
ในหลวง-พระราชินี พระราชทาน "เทริดมโนราห์" แก่เยาวชนกลุ่มเพื่อนหนูน้อยมโนราห์ จ.ยะลา
 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงใส่พระราชหฤทัย และทรงให้ความสำคัญกับศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ด้วยทรงมีพระราชปณิธานที่จะสืบสาน รักษาต่อยอด รวมถึงทรงคำนึงถึงทุกข์สุขของราษฎรทุกหมู่เหล่า ไม่ว่าจะเป็นเด็ก
 

ทันเหตุการณ์

ในหลวง-พระราชินี พระราชทาน “เทริดมโนราห์” แก่เยาวชนกลุ่มเพื่อนๆ หนูน้อยมโนราห์ จ. ยะลา
ในหลวง-พระราชินี พระราชทาน “เทริดมโนราห์” แก่เยาวชนกลุ่มเพื่อนๆ หนูน้อยมโนราห์ จ. ยะลา
 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระราชทาน “เทริดมโนราห์” แก่ตัวแทนกลุ่มเพื่อนๆ หนูน้อยมโนราห์จังหวัดยะลา จำนวน 6 ศีรษะ สำหรับเชิญไปใช้เป็นเครื่องประกอบการแต่งกายสำหรับสวมศีรษะในการแสดงมโนราห์
 

Online Section

ในหลวง-พระราชินี เสด็จฯ สถานทูตออสเตรเลีย ทอดพระเนตรสารคดี ขณะทรงศึกษาที่เครือรัฐออสเตรเลีย
ในหลวง-พระราชินี เสด็จฯ สถานทูตออสเตรเลีย ทอดพระเนตรสารคดี ขณะทรงศึกษาที่เครือรัฐออสเตรเลีย
 
วันนี้ (15 ก.พ.) เวลา 19.23 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปทอดพระเนตรวีดิทัศน์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 

Online Section