xs
xsm
sm
md
lg

วันพืชมงคล

กรมรางเปิดตัวเลขผู้โดยสารระบบรางช่วงหยุดยาว4 วัน กว่า 2.5 ล้านคน
กรมรางเปิดตัวเลขผู้โดยสารระบบรางช่วงหยุดยาว4 วัน กว่า 2.5 ล้านคน
 
กรมราง เผยวันหยุด”พืชมงคล-วันวิสาขบูชา” 4 วัน ระบบรางมีผู้ใช้บริการรวมกว่า 2.5 ล้านคน รถไฟสายใต้สีประชาชนเดินทางมากสุด รถไฟฟ้าในเมืองมีผู้โดยสารกว่า 2.3 ล้านคน-เที่ยว สัปดาห์นี้ เปิดเทอมคาดผู้โดยสารเพิ่มอีก
 

เศรษฐกิจ-ธุรกิจ

ฤกษ์ดี วันพืชมงคล เกษตรกรต่างถือฤกษ์ดี ปลูกต้นกล้าลงแปลงนา หวังให้ พืชผลผลิตเจริญงอกงามขายได้กำไรดี
ฤกษ์ดี วันพืชมงคล เกษตรกรต่างถือฤกษ์ดี ปลูกต้นกล้าลงแปลงนา หวังให้ พืชผลผลิตเจริญงอกงามขายได้กำไรดี
 
ลพบุรี - ฤกษ์ดี วันพืชมงคล และเริ่มต้นเข้าสู่ฤดูฝน เกษตรกรชาวไร่ อ้อย และ มันสำปะหลัง ต่างถือฤกษ์ดี ปลูกต้นกล้ากันตลอดทั้งวัน เพราะเชื่อว่า..เป็นวันดี วันมงคล พืชผลผลิตเจริญงอกงามขายได้กำไรดี
 

ภูมิภาค

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีจับมือ3ชุมชนปลูกต้นไม้วันพืชมงคล-ชูต้นแบบอนุรักษ์ธรรมชาติแหล่งท่องเที่ยว
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีจับมือ3ชุมชนปลูกต้นไม้วันพืชมงคล-ชูต้นแบบอนุรักษ์ธรรมชาติแหล่งท่องเที่ยว
 
เชียงใหม่-เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จับมือตัวแทน 3 ตำบลใกล้เคียง จัดกิจกรรม “ปลูกต้นไม้” เพิ่มพื้นที่สีเขียว ภายใต้โครงการ CSR พันธมิตรสีเขียว เนื่องในวันพืชมงคล ประจำปี 2565 ชูต้นแบบด้านอนุรักษ์ธรรมชาติแหล่งท่องเที่ยว
 

ภูมิภาค

ชาวนาอีสานถือฤกษ์ดีไถนาหว่านกล้า “วันพืชมงคล”  เชื่องอกงามได้ผลผลิตดี วอนรัฐช่วยดันราคาข้าว
ชาวนาอีสานถือฤกษ์ดีไถนาหว่านกล้า “วันพืชมงคล” เชื่องอกงามได้ผลผลิตดี วอนรัฐช่วยดันราคาข้าว
 
บุรีรัมย์- ชาวนาบุรีรัมย์- สุรินทร์ และหลายจังหวัดในภาคอีสาน ถือฤกษ์ดีวันพืชมงคลที่มีการประกอบพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เริ่มไถปรับพื้นที่นาหว่านกล้า เชื่อทำให้ต้นข้าวเจริญงอกงามอุดมสมบูรณ์และได้ผลผลิตดี วอนรัฐช่วยดันราคาข้าว
 

ภูมิภาค

ลุ้นพระโคเสี่ยงทายวันพืชมงคล ปี 65 หวังบำรุงขวัญเกษตรกร
ลุ้นพระโคเสี่ยงทายวันพืชมงคล ปี 65 หวังบำรุงขวัญเกษตรกร
 
วันนี้ ( 13 พ.ค. 65 ) วันพืชมงคล 2565 จะมีการประกอบพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญเป็นพระราชพิธี 2 พิธีรวมกัน คืออพระราชพิธีพืชมงคล อันเป็นพิธีสงฆ์ อย่างหนึ่ง ซึ่งจะประกอบพระราชพิธีวันแรกในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระ
 

ทันเหตุการณ์

ในหลวง-พระราชินี เสด็จฯไปในการพระราชพิธีพืชมงคล พุทธศักราช 2565
ในหลวง-พระราชินี เสด็จฯไปในการพระราชพิธีพืชมงคล พุทธศักราช 2565
 
วันนี้ (12 พ.ค.) เวลา 18.12 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีพืชมงคล ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัช
 

Online Section

ทสภ.ยกเว้นอัตราค่าบริการจอดรถยนต์ โซน C ช่วงวันหยุดยาว 12 - 17 พ.ค.
ทสภ.ยกเว้นอัตราค่าบริการจอดรถยนต์ โซน C ช่วงวันหยุดยาว 12 - 17 พ.ค.
 
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) กระทรวงคมนาคม ยกเว้นอัตราค่าบริการจอดรถยนต์ที่ลานจอดรถยนต์ระยะยาว โซน C ช่วงวันหยุดยาว วันพืชมงคลและวันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา ระหว่างวันที่ 12 - 17 พฤษภาคม 256
 

ทันเหตุการณ์

ในหลวงโปรดอาราธนาให้สมเด็จพระสังฆราชทรงเป็นประธานประกอบพิธีปลุกเสกเมล็ดพันธุ์ข้าว เนื่องในพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
ในหลวงโปรดอาราธนาให้สมเด็จพระสังฆราชทรงเป็นประธานประกอบพิธีปลุกเสกเมล็ดพันธุ์ข้าว เนื่องในพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
 
วันอาทิตย์ที่ 9 พฤษภาคม 2564 เวลา 17.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดอาราธนาให้สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปทรงเป็นประธานในการประกอบพิธีปลุกเสกเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน เพื่อเป็นเ
 

ทันเหตุการณ์

ในหลวง โปรดอาราธนา ให้สมเด็จพระสังฆราช ปลุกเสกเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน
ในหลวง โปรดอาราธนา ให้สมเด็จพระสังฆราช ปลุกเสกเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน
 
ในหลวง โปรดอาราธนาให้สมเด็จพระสังฆราชทรงเป็นประธานในการประกอบพิธีปลุกเสกเมล็ดพันธุ์ข้าว เนื่องในพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญวันนี้ (9 พ.ค.) เมื่อเวลา 17.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดอาราธนาให้สมเด็จพระอริย
 

Online Section

ขึ้นทางด่วนฟรี 3 สาย! วันหยุดพืชมงคล 10 พ.ค.นี้
ขึ้นทางด่วนฟรี 3 สาย! วันหยุดพืชมงคล 10 พ.ค.นี้
 
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) แจ้งว่า กทพ.จะยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษ รวม 3 สายทาง ได้แก่ ทางพิเศษเฉลิมมหานคร (ทางด่วนขั้นที่ 1) จำนวน 19 ด่าน ทางพิเศษศรีรัช (ทางด่วนขั้นที่ 2) จำนวน 31 ด่าน และทางพิเศษอุดรรัถยา (บางปะอิน
 

เศรษฐกิจ-ธุรกิจ

ก.เกษตรฯ พร้อมจัดพิธีปลุกเสกข้าว-หว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวเนื่องในวันพืชมงคล 9-10 พ.ค.
ก.เกษตรฯ พร้อมจัดพิธีปลุกเสกข้าว-หว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวเนื่องในวันพืชมงคล 9-10 พ.ค.
 
นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมจัดพิธีปลุกเสกเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานและพิธีหว่านข้าวในแปลงนาทดลอง สวนจิตรลดา เนื่องในวันพืชมงคล ประจำปี 2564 โดยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามา
 

ทันเหตุการณ์

MEA แจ้งปิดทำการเนื่องในวันพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
MEA แจ้งปิดทำการเนื่องในวันพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
 
การไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA จะปิดทำการทุกแห่งเนื่องในวันพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ในวันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม 2564 รวมถึงเคาน์เตอร์ที่ศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ (Government Center) ที่ตั้งอยู่ภายในจุดเคาน์เตอร์บริการอำเภอ..ยิ้ม ณ
 

Online Section

"วิษณุ"เผย มีลุ้นหยุดชดเชยยาว เกิน 4 วัน ชี้อำนาจอยู่ที่ ครม. เคาะไฟเขียว
"วิษณุ"เผย มีลุ้นหยุดชดเชยยาว เกิน 4 วัน ชี้อำนาจอยู่ที่ ครม. เคาะไฟเขียว
 
วันนี้ (13 มิ.ย.) นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าในการพิจารณาวันหยุดชดเชยสงกรานต์ ว่า ตอนนี้เร็วไปที่จะพูดถึง เพราะเดือนหน้ามีวันหยุดถึง 4 วันให้เรียบร้อยก่อนซึ่งการพิจารณาวันหยุดเป็นอำนาจของ ครม. ฉะนั้น
 

การเมือง

“นราฯ-ยะลา” ร่วมเหมาป่วยใหม่ 3 สอดรับกระแส “ระบาดระลอกใหม่บนแผ่นดินไฟใต้”
“นราฯ-ยะลา” ร่วมเหมาป่วยใหม่ 3 สอดรับกระแส “ระบาดระลอกใหม่บนแผ่นดินไฟใต้”
 
ศูนย์ข่าวภาคใต้ – พบผู้ติดเชื้อใหม่เหมาทั้งประเทศเพิ่มอีก 3 กระจุกอยู่ที่ชายแดนใต้ที่ “นราฯ-ยะลา” ดันยอดป่วยสะสมพุ่ง 726 แต่ข้อมูลยังเหลื่อม ศบค. ซึ่งสอดรับกับวงเสวนา “โควิด-19 ระบาดระลอกใหม่ อาจเกิดบนแผ่นดินไฟใต้ระลอกใหม่”
 

ภาคใต้

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ปธ.องคมนตรีเป็นประธานในพิธีหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวในแปลงนาสาธิต สวนจิตรลดา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ปธ.องคมนตรีเป็นประธานในพิธีหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวในแปลงนาสาธิต สวนจิตรลดา
 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ พล.อ. สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นประธานไปในพิธีหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวในแปลงนาสาธิต สวนจิตรลดา เนื่องในวันพืชมงคล ประจำปี 2563 ณ บริเวณแปลงนาสาธิต สวนจิตรลดา
 

Online Section

ถือฤกษ์ดีวันพืชมงคล ชาวนาขอนแก่นเริ่มต้นปลูกข้าวนาปี
ถือฤกษ์ดีวันพืชมงคล ชาวนาขอนแก่นเริ่มต้นปลูกข้าวนาปี
 
ศูนย์ข่าวขอนแก่น-เกษตรกรจ.ขอนแก่น ถือฤกษ์ดีวันพืชมงคล เริ่มต้นเพาะปลูกข้าวนาปี รวมถึงพืชไร่อื่น เชื่อทำให้ต้นข้าว และพืชไร่ เจริญงอกงามอุดมสมบูรณ์ได้ผลผลิตดี แต่ยังห่วงปริมาณน้ำฝนอาจตกน้อย กระทบนาดอนได้ผลผลิตน้อย
 

ภูมิภาค

ชาวนา จ.ชัยนาท ถือฤกษ์ดีวันพืชมงคลหว่านข้าว-ดำนา หวังฝนตกต้องตามฤดูกาล
ชาวนา จ.ชัยนาท ถือฤกษ์ดีวันพืชมงคลหว่านข้าว-ดำนา หวังฝนตกต้องตามฤดูกาล
 
ชาวนาในอำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท ถือฤกษ์ดีในวันพืชมงคล ดำนา หว่านข้าว เพื่อความเป็นสิริมงคลในการเริ่มต้นฤดูกาลผลิตข้าวนาปี 2563/2564 แม้หลายพื้นที่ยังประสบภาวะภัยแล้ง เนื่องจากชาวนาเชื่อว่าการลงมือหว่านข้าวในวันนี้เป็นสิริมงคล โดยส
 

ทันเหตุการณ์

ในหลวง โปรดอาราธนาให้ สมเด็จพระสังฆราช ทรงประกอบพิธีปลุกเสกเมล็ดพันธ์ข้าวพระราชทาน เพื่อใช้เป็นเมล็ดพันธุ์เพาะปลูก ในปี 2564
ในหลวง โปรดอาราธนาให้ สมเด็จพระสังฆราช ทรงประกอบพิธีปลุกเสกเมล็ดพันธ์ข้าวพระราชทาน เพื่อใช้เป็นเมล็ดพันธุ์เพาะปลูก ในปี 2564
 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดอาราธนาให้ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปพระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง ทรงเป็นประธานในพิธีปลุกเสกเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน เพ
 

Online Section

ในหลวง โปรดอาราธนาให้ สมเด็จพระสังฆราช ทรงประกอบพิธีปลุกเสกเมล็ดพันธ์ข้าวพระราชทานใช้เป็นเมล็ดพันธุ์เพาะปลูกปี 64
ในหลวง โปรดอาราธนาให้ สมเด็จพระสังฆราช ทรงประกอบพิธีปลุกเสกเมล็ดพันธ์ข้าวพระราชทานใช้เป็นเมล็ดพันธุ์เพาะปลูกปี 64
 
วันนี้ (10 พ.ค.63) เวลา 17.02 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดอาราธนาให้ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อัมพร อมฺพโร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จไปทรงเป็นประธานในการประกอบพิธีปลุกเสกเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน เพื่อ
 

ทันเหตุการณ์

ออกต่างจังหวัดแล้วทำไงได้? รวมแนวทางกลับภูมิลำเนา กักตัว 14 วัน ดูแลตัวเอง มีไข้รีบไปพบแพทย์
ออกต่างจังหวัดแล้วทำไงได้? รวมแนวทางกลับภูมิลำเนา กักตัว 14 วัน ดูแลตัวเอง มีไข้รีบไปพบแพทย์
 
ได้เเต่อยู่ห่างๆ ทั้งที่ยังห่วงๆ เเละไม่มีสิทธิ์หวง เพราะไม่ใช่เจ้าของเธอ ... รวมวิธีปฏิบัติตัวของคนที่ออกต่างจังหวัดช่วงวันหยุดยาว มีทั้งคนไปเที่ยวแบบนิ่งนอนใจ และคนกลับบ้านไปตั้งหลัก แนะเฝ้าระวังอยู่บ้าน 14 วัน มีไข้ ไอ น้ำมูก เ
 

Online Section

วธ.-ชุมชนทั่วประเทศ จัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ ร.10
วธ.-ชุมชนทั่วประเทศ จัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ ร.10
 
วธ.-ชุมชนทั่วประเทศ ประดับธง จัดนิทรรศการฉัตรมงคล เทิดพระเกียรติในหลวง รัชกาลที่ 10 วันนี้ (1 พ.ค.) ที่กระทรวงวัฒนธรรม นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวภายหลังเป็นประธานนำคณะผู้บริหาร วธ. ถวายเครื่องราชส
 

ชุมชน-คุณภาพชีวิต

รองนายกฯ แจงการจัดพิธี/กิจกรรมวันสำคัญ ป้องกันการระบาดโควิด-19
รองนายกฯ แจงการจัดพิธี/กิจกรรมวันสำคัญ ป้องกันการระบาดโควิด-19
 
นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการจัดพิธีหรือกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2563 ซึ่งจะมีวันสำคัญของชาติ 3 วัน ประกอบด้วย วันฉัตรมงคล ตรงกับวันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม วันวิสาขบูชา ตรงกับวันพุธที่ 6 พฤษภาคม และวัน
 

ทันเหตุการณ์

รัฐบาล เข้มขรก.ห้ามลายาว เพิ่มด่านห้ามย้ายคน-รวมตัว ยังไร้ข้อสรุปเรื่องร้านค้า
รัฐบาล เข้มขรก.ห้ามลายาว เพิ่มด่านห้ามย้ายคน-รวมตัว ยังไร้ข้อสรุปเรื่องร้านค้า
 
โฆษกรัฐบาล แถลง ครม.ไม่เลื่อนวันหยุดพิเศษพ.ค. นายกฯ สั่งเข้ม ห้ามขรก.ลายาว เพิ่มด้านตรวจค้นในพื้นที่ ห้ามเคลื่อนย้ายคน-รวมตัวทำกิจกรรม ขยายพ.ร.ก.ฉุกเฉิน คง 4 มาตรการ วาง 3 หลักผ่อนคลาย ยังไร้ข้อสรุปประเภทร้านค้า
 

การเมือง

ครม.ไม่เลื่อนวันหยุดเดือนพฤษภาคม ย้ำคุมเข้มมาตรการต่างๆ
ครม.ไม่เลื่อนวันหยุดเดือนพฤษภาคม ย้ำคุมเข้มมาตรการต่างๆ
 
ตามที่ที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 เสนอให้เลื่อนวันหยุดนักขัตฤกษ์ในเดือนพฤษภาคมนี้ ประกอบด้วย วันที่ 1 พฤษภาคม วันแรงงาน วันที่ 4 พฤษภาคม วันฉัตรมงคล วันที่ 6 พฤษภาคม วันวิสาขบูชา และวันที่ 11 พฤษภาคม วันพืชมงคล ออกไปก่อน
 

ทันเหตุการณ์

อย่าแชร์! ข่าวบิดเบือน ยกเลิก วันหยุดนักขัตฤกษ์ เดือน พ.ค. 63 ทั้งหมด
อย่าแชร์! ข่าวบิดเบือน ยกเลิก วันหยุดนักขัตฤกษ์ เดือน พ.ค. 63 ทั้งหมด
 
ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย แจงจากกรณีข่าวที่ถูกเผยแพร่ว่า มีการยกเลิกวันหยุดนักขัตฤกษ์ ของเดือน พ.ค. ทั้งหมด ทางกรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงว่า เรื่องดังกล่าว เป็นเพียงแนวคิดที่เสนอในที่ประชุม และมีบางเรื่องเท่า
 

Online Section

เลิกแชร์! ยกเลิกวันหยุดนักขัตฤกษ์ เดือน พ.ค. 63 ทั้งหมด พบเป็นข่าวบิดเบือนมีความจริงแค่บางส่วน
เลิกแชร์! ยกเลิกวันหยุดนักขัตฤกษ์ เดือน พ.ค. 63 ทั้งหมด พบเป็นข่าวบิดเบือนมีความจริงแค่บางส่วน
 
เพจ Anti-Fake News Center Thailand เปิดเผยข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการ ยกเลิกวันหยุดนักขัตฤกษ์ เดือน พ.ค. 63 ทั้งหมด ซึ่งทาง กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี ได้เป็นผู้ให้คำตอบว่ามีความบิดเบือน และมีความจริงเพียงบางส่วนเท่านั้น ต้อ
 

Online Section

ศบค.มีมติเลื่อน 4 วันหยุดช่วง พ.ค.ลดเสี่ยง ปชช.หยุดยาวป้องกันโควิด-19 ระบาด
ศบค.มีมติเลื่อน 4 วันหยุดช่วง พ.ค.ลดเสี่ยง ปชช.หยุดยาวป้องกันโควิด-19 ระบาด
 
นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยถึงมติที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. ในวันนี้ (27 เม.ย.) ว่า มีมติเห็นชอบให้เลื่อนวันหยุดช่วงเดือนพฤษภาคม ได้แก
 

ทันเหตุการณ์

ศบค. เลื่อนวันหยุดนักขัตฤกษ์เดือน พ.ค. ออกไปก่อน หวั่นลาหยุดยาวประชาชนเดินทาง
ศบค. เลื่อนวันหยุดนักขัตฤกษ์เดือน พ.ค. ออกไปก่อน หวั่นลาหยุดยาวประชาชนเดินทาง
 
ศบค. เห็นชอบเสนอ ครม.เลื่อนวันหยุดทั้งหมดในเดือน พ.ค. ออกไป เนื่องจากเห็นว่าหากยังให้มีวันหยุดยาวทางสาธารณสุข ห่วงเรื่องการเดินทาง เผยนายกฯ ย้ำผ่อนปรนมาตรการโควิด-19 ยึด สธ.นำ ศก.วันนี้ (27 เม.ย.) ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอิทธิพล คุณป
 

การเมือง

โปรดเกล้าฯ จัดงานพระราชพิธีตามปกติ แต่จำกัดคนร่วมงาน-เลื่อนพิธีพระราชทานปริญญาบัตรทุกสถาบัน
โปรดเกล้าฯ จัดงานพระราชพิธีตามปกติ แต่จำกัดคนร่วมงาน-เลื่อนพิธีพระราชทานปริญญาบัตรทุกสถาบัน
 
นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลได้นำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท และขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต ว่า ในช่วงเวลาที่สถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ระบาด ประกอบกับมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน มีพิธีการซึ่งร
 

ทันเหตุการณ์