xs
xsm
sm
md
lg

รางวัลการวิจัยแห่งชาติ

วช. มอบรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ปี 64 นวัตกรรมตู้อบฆ่าเชื้อไวรัสไฮบริด 3 ระบบบริการ ต้านโควิด-19
วช. มอบรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ปี 64 นวัตกรรมตู้อบฆ่าเชื้อไวรัสไฮบริด 3 ระบบบริการ ต้านโควิด-19
 
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) มอบรางวัลการวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2564 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ แก่ ผศ.ดร.กนกวรรณ เรืองศิริ แห่งคณะเทคโนโ
 

วิทยาศาสตร์

รายแรกของโลก! วช. เปิดตัว “ข้าวอัลตร้าซาวด์” เครื่องมือแพทย์ทำจากข้าวเจ้า
รายแรกของโลก! วช. เปิดตัว “ข้าวอัลตร้าซาวด์” เครื่องมือแพทย์ทำจากข้าวเจ้า
 
วช.เปิดตัว “ข้าวอัลตร้าซาวด์” เครื่องมือแพทย์ทำจากข้าวเจ้า รายแรกของโลก คิดค้นนวัตกรรมโดยนักวิจัยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพิ่มมูลค่าให้กับข้าวไทย ล่าสุดคว้ารางวัลการวิจัยแห่งชาติ รางวัลผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2564
 

SMEs

วช. เปิดตัว “ข้าวอัลตร้าซาวด์” เครื่องมือแพทย์ทำจากข้าวเจ้า รายแรกของโลก
วช. เปิดตัว “ข้าวอัลตร้าซาวด์” เครื่องมือแพทย์ทำจากข้าวเจ้า รายแรกของโลก
 
นักวิจัยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง คิดค้นนวัตกรรมข้าวอัลตร้าซาวด์ เจลข้าวสำหรับช่วยตรวจอวัยวะภายในร่างกายด้วยเครื่องอัลตร้าซาวด์ เพิ่มมูลค่าให้กับข้าวไทย ล่าสุดคว้ารางวัลการวิจัยแห่งชาติ รางวัลผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2564 ระดับ
 

วิทยาศาสตร์

วช. เปิดตัว “ข้าวอัลตร้าซาวด์” เครื่องมือแพทย์ทำจากข้าวเจ้า รายแรกของโลก
วช. เปิดตัว “ข้าวอัลตร้าซาวด์” เครื่องมือแพทย์ทำจากข้าวเจ้า รายแรกของโลก
 
นักวิจัยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง คิดค้นนวัตกรรมข้าวอัลตร้าซาวด์ เจลข้าวสำหรับช่วยตรวจอวัยวะภายในร่างกายด้วยเครื่องอัลตร้าซาวด์ เพิ่มมูลค่าให้กับข้าวไทย ล่าสุดคว้ารางวัลการวิจัยแห่งชาติ รางวัลผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2564 ระดับ
 

ชุมชน-คุณภาพชีวิต

วช. ชูงานวิจัย เปลี่ยนก๊าซ CO2 เป็นสารเคมีมูลค่าเพิ่ม  รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ปี 2564
วช. ชูงานวิจัย เปลี่ยนก๊าซ CO2 เป็นสารเคมีมูลค่าเพิ่ม รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ปี 2564
 
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เชิดชูผลงานวิจัย มอบรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ปี 2564 ระดับดีมาก ประจำปี 2564 สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย เกี่ยวกับการศึกษาและพัฒนาตัวเร่ง
 

วิทยาศาสตร์

วช. เผยงานวิจัยและนวัตกรรม ช่วยป้องกันและลดผลกระทบการติดเชื้อโควิด-19
วช. เผยงานวิจัยและนวัตกรรม ช่วยป้องกันและลดผลกระทบการติดเชื้อโควิด-19
 
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ สนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรม ให้กับหน่วยงาน และโรงพยาบาลสนามในสังกัด อว. เพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากการติดเชื้อโควิด-19 อย่างต่อเนื่องวันนี้ (27 เม.ย.) ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชา
 

วิทยาศาสตร์

วช. เปิดบ้านโชว์นักวิจัยดีเด่น 1 ใน 7 ผู้ที่ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2564
วช. เปิดบ้านโชว์นักวิจัยดีเด่น 1 ใน 7 ผู้ที่ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2564
 
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) มีภารกิจที่สำคัญประการหนึ่ง คือ การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัย และให้รางวัล ประกาศเกียรติคุณ ยกย่องนักวิจัย หรือหน่วยงานด้าน
 

วิทยาศาสตร์

ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผวช. คนใหม่ ชู 10 เรื่องเด่นการวิจัยไทย 2564
ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผวช. คนใหม่ ชู 10 เรื่องเด่นการวิจัยไทย 2564
 
“ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง” ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติคนใหม่ ชู 10 เรื่องเด่นการวิจัยไทย ปี 2564 จากการขับเคลื่อนและบริหารจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมของประเทศให้เกิดผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม อาทิ การวิจัยทางด้านการแพทย์รับมือและป้อ
 

วิทยาศาสตร์

วช. หนุน “ชุดเครื่องมือเขย่าเกสรและพ่นผสมเกสรพันธุ์พืช” คว้ารางวัลการวิจัยแห่งชาติ 64
วช. หนุน “ชุดเครื่องมือเขย่าเกสรและพ่นผสมเกสรพันธุ์พืช” คว้ารางวัลการวิจัยแห่งชาติ 64
 
วช.สนับสนุนการพัฒนาและมอบรางวัลการวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2564 ระดับดี สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา แก่ผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้นแก่ผลงาน “ชุดเครื่องมือเขย่าเกสรและพ่นผสมเกสรพันธุ์พืช เพื่อการผลิตเมล็ดพันธุ์”
 

SMEs

วช.ชูเซรั่มบำรุงผิวสกัดจากกุหลาบมอญและใบมะยม เพิ่มมูลค่าให้กับพืชไทย คว้ารางวัลการวิจัยแห่งชาติ 2564
วช.ชูเซรั่มบำรุงผิวสกัดจากกุหลาบมอญและใบมะยม เพิ่มมูลค่าให้กับพืชไทย คว้ารางวัลการวิจัยแห่งชาติ 2564
 
นักวิจัยมหาวิทยาลัยนเรศวร คิดสูตรเซรั่มบำรุงผิว ลดริ้วรอย เพิ่มความกระจ่างใสบำรุงลึกเพิ่มความชุ่มชื้น ลดการเกิดและการอักเสบของสิว จากสารสกัดกุหลาบมอญ และสารสกัดจากใบมะยม เพิ่มมูลค่าให้กับพืชไทย ล่าสุดคว้ารางวัลการวิจัยแห่งชาติ
 

SMEs

“บินบิน” ตู้รับซื้อขยะ เปลี่ยนขยะเป็นเงิน นวัตกรรมที่ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2564
“บินบิน” ตู้รับซื้อขยะ เปลี่ยนขยะเป็นเงิน นวัตกรรมที่ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2564
 
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มอบรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2564 แก่ผลงานสิ่งประดิษฐ์ “บินบิน : ตู้รับซื้อขยะ และแอปพลิเคชันสะสมแต้ม” “บินบิน : ตู้รับซื้อขยะ สามารถแก้ปัญหาขยะของประเทศไทย
 

SMEs

"ประยุทธ์" ไม่ปิดกั้นนำเข้าวัคซีน แต่ช่วงแรกจำเป็นควบคุม ยืนยันรัฐบาลตัดสินใจถูกต้องแล้ว ระหว่างนี้ศึกษาวัคซีนตัวไหนได้ผลก็ซื้อเพิ่มอีก
"ประยุทธ์" ไม่ปิดกั้นนำเข้าวัคซีน แต่ช่วงแรกจำเป็นควบคุม ยืนยันรัฐบาลตัดสินใจถูกต้องแล้ว ระหว่างนี้ศึกษาวัคซีนตัวไหนได้ผลก็ซื้อเพิ่มอีก
 
“บิ๊กตู่” ลั่นสถานการณ์ฉุกเฉินโควิด-19 แพร่ระบาดรัฐต้องคุมการนำเข้าวัคซีนช่วงแรก ต้องฉีดโดยรัฐบาล เหตุต้องรับผิดชอบคนทั้งประเทศ ระบุไม่รีบร้อนต้องตรวจสอบคุณภาพปลอดภัย คาด พ.ค.-มิ.ย.เริ่มฉีด ยอมรับปีนี้วัคซีนเป็นของผู้ขายตัวเลือกน้
 

การเมือง

อว. ชูผลงาน วช. สนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมป้องกันโรคโควิด-19 แก่คณะรัฐมนตรี
อว. ชูผลงาน วช. สนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมป้องกันโรคโควิด-19 แก่คณะรัฐมนตรี
 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) นำเสนอผลงานสนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แก่คณะรัฐมนตรีก่อนการประชุม ครม. ชูผลงานเด่นสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.
 

ชุมชน-คุณภาพชีวิต

วช. ชูงานวิจัยศึกษา “โรคไวรัสทิลาเปียเลค” ต้นเหตุโรคตายเดือนในปลานิล
วช. ชูงานวิจัยศึกษา “โรคไวรัสทิลาเปียเลค” ต้นเหตุโรคตายเดือนในปลานิล
 
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เชิดชูผลงานวิจัยดีเด่น การศึกษา “โรคไวรัสทิลาเปียเลค” โรคไวรัสอุบัติใหม่ที่เป็นสาเหตุการตายของลูกปลานิลในช่วงหนึ่งเดือนแรก โดยพบการแพร่ระบาดทั่วประเทศไทย ทั้งตามแม่น้ำหรือแหล่งน้ำที่มีการเลี้ยงปลาอย
 

วิทยาศาสตร์

วช.ชู “เครื่องพ่นฆ่าเชื้อโควิด-19” ผลงานเด่น อว. ตอบรับชีวิตวิถีใหม่
วช.ชู “เครื่องพ่นฆ่าเชื้อโควิด-19” ผลงานเด่น อว. ตอบรับชีวิตวิถีใหม่
 
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ชู “เครื่องพ่นละอองไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์” นวัตกรรมฆ่าเชื้อในห้องและอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อความปลอดภัยจากโควิด-19 ผลงานโดยทีมวิจัยจุฬาฯ ซึ่งได้รับ
 

ชุมชน-คุณภาพชีวิต

วช. ชู “เครื่องพ่นฆ่าเชื้อโควิด-19” ผลงานเด่นโดยทีมวิจัยจุฬาฯ ตอบรับชีวิตวิถีใหม่
วช. ชู “เครื่องพ่นฆ่าเชื้อโควิด-19” ผลงานเด่นโดยทีมวิจัยจุฬาฯ ตอบรับชีวิตวิถีใหม่
 
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ชู “เครื่องพ่นละอองไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์” นวัตกรรมฆ่าเชื้อในห้องและอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อความปลอดภัยจากโควิด-19 ผลงานโดยทีมวิจัยจุฬาฯ ซึ่งได้รับ
 

SMEs

วช. ส่งผลงานรับรางวัลวิจัยและนวัตกรรมเด่นชีวิตวิถีใหม่ในวิกฤตโควิด-19
วช. ส่งผลงานรับรางวัลวิจัยและนวัตกรรมเด่นชีวิตวิถีใหม่ในวิกฤตโควิด-19
 
ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ พร้อม ศาสตราจารย์ ดร.สนอง เอกสิทธิ์ นักวิจัยรางวัลการวิจัยแห่งชาติ รับรางวัลจาก ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิ
 

ชุมชน-คุณภาพชีวิต

นักวิจัยหาวิธีใหม่ตรวจเหล็กเกินในหัวใจ ไม่พึ่ง MRI ไม่แพง ไม่ซับซ้อน
นักวิจัยหาวิธีใหม่ตรวจเหล็กเกินในหัวใจ ไม่พึ่ง MRI ไม่แพง ไม่ซับซ้อน
 
หัวใจที่มีปริมาณเหล็กเกินไม่ได้แข็งแรงเหมือนตึกที่เสริมเหล็ก เพราะภาวะเหล็กเกินนั้นทำให้หัวใจทำงานผิดปกติ และอาจร้ายแรงถึงขั้นหัวใจล้มเหลว หากตรวจวัดภาวะเหล็กเกินได้ตั้งแต่เนิ่น ๆ แพทย์จะให้การรักษาและป้องกันไม่ให้เกิดภาวะหัวใจล้
 

ชุมชน-คุณภาพชีวิต