xs
xsm
sm
md
lg

ราคาขายปลีกน้ำมัน

น้ำมันเบนซิน-แก๊สโซฮอล์ลง 50 สต. เว้นดีเซล-แก๊สโซฮอล์ 91 ราคาคงเดิม มีผลวันนี้
พีทีที สเตชั่น และบางจากคอร์ปอเรชั่น ประกาศปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิด ลดลง 50 สตางค์ต่อลิตร ส่วนพรีเมียม แก๊สโซฮอล์ 95 และกลุ่มดีเซล ราคาคงเดิม โดยมีผลตั้งแต่เวลา 05.00 น. ของวันพรุุ่งนี้ (4 พ.ค.67) เป็น