xs
xsm
sm
md
lg

ยิงรถไฟ

ประณามโจรใต้! "สร.รฟท.หาดใหญ่" ออกแถลงการณ์ วอนอย่าใช้รถไฟก่อเหตุ
ประณามโจรใต้! "สร.รฟท.หาดใหญ่" ออกแถลงการณ์ วอนอย่าใช้รถไฟก่อเหตุ
 
ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ – สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ รฟท.ออกแถลงการณ์ประณามโจรใต้ลอบยิงรถไฟสายสุไหงโก-ลก - ยะลา ย้ำเจตนารมณ์รับใช้ประชาชนอย่างเสมอภาคมาโดยตลอด วิงวอนอย่าใช้รถไฟเพื่อก่ออันตรายแก่ประชาชน จี้รัฐบาล-ผู้บริหาร รฟท.สร้างความมั่นใจ
 

ภาคใต้