xs
xsm
sm
md
lg

ยาแอสไพริน

ข่าวปลอม! ติดโควิด-19 รักษาด้วยตนเองได้ แค่รับประทานยาแอสไพริน
ข่าวปลอม! ติดโควิด-19 รักษาด้วยตนเองได้ แค่รับประทานยาแอสไพริน
 
จากกรณีแชร์ว่า ติดโควิด-19 รักษาด้วยตนเองได้ แค่รับประทานยาแอสไพริน ทางสถาบันประสาทวิทยา ได้ชี้แจงว่า ปัจจุบันการรักษาโรคโควิด-19 ยังคงยึดถือตามแนวทางของ ศบค. ส่วนการรักษาภาวะแทรกซ้อนนั้นต้องอยู่ในดุลยพินิจของแพทย์ผู้ให้การรักษาเท
 

Factcheck

ข่าวปลอม! ยาแอสไพริน ช่วยรักษาโควิด-19 ให้หายได้
ข่าวปลอม! ยาแอสไพริน ช่วยรักษาโควิด-19 ให้หายได้
 
จากที่มีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับยาแอสไพริน ที่ใช้ในการรักษาโรคโควิด-19 ด้วยตนเองนั้น ทางสถาบันประสาทวิทยา ได้ชี้แจงว่า การรักษาโรคโควิด-19 ปัจจุบันให้การรักษาตามแนวทางของ ศบค. ส่วนการรักษาภาวะแทรกซ้อนต้องอยู่ในดุลยพินิจของแพทย์ผู้ให้การรักษาเท่านั้น จึงไม่ควรซื้อยาแอสไพรินมารับประทานเอง
 

Factcheck

ข่าวปลอม!! ยาแอสไพริน ช่วยรักษาโควิด-19 ให้หายได้
ข่าวปลอม!! ยาแอสไพริน ช่วยรักษาโควิด-19 ให้หายได้
 
ตามที่มีการแชร์ข้อความผ่านโซเชียลมีเดีย ประเด็นเรื่อง ยาแอสไพริน ช่วยรักษาโควิด-19 ให้หายได้ ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยสถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมู
 

ทันเหตุการณ์

ข่าวปลอม! รักษาโควิด-19 ด้วยตนเองง่ายๆ แค่รับประทานยาแอสไพริน
ข่าวปลอม! รักษาโควิด-19 ด้วยตนเองง่ายๆ แค่รับประทานยาแอสไพริน
 
ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ชี้แจงว่า ตามที่มีการแชร์ข้อความประเด็นเรื่อง รักษาโควิด-19 ด้วยตนเองง่ายๆ แค่รับประทานยาแอสไพริน ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยสถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พบว่าประ
 

ทันเหตุการณ์

ข่าวปลอม! ยาแอสไพรินพอกหน้าช่วยให้ขาวใส
ข่าวปลอม! ยาแอสไพรินพอกหน้าช่วยให้ขาวใส
 
จากกรณีการแชร์เคล็ดลับสูตรพอกหน้าใสด้วยยาแอสไพริน ทางกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้ชี้แจงว่าการนำยาแอสไพรินชนิดเม็ดมาบดผสมกับสารประกอบหรือสารละลายอื่นๆ เพื่อใช้ในการรักษาสิว รอยที่เกิดจากสิว หรือนำมาใช้ในการพอกหน้าให้ขาวนั้น ในป
 

ทันเหตุการณ์