xs
xsm
sm
md
lg

มูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา

อลังการงานมิวสิคสมรสหมู่ครั้งประวัติศาสตร์ “The Lyrics Of Love : Greatest Hits Of Dee Boyd”
อลังการงานมิวสิคสมรสหมู่ครั้งประวัติศาสตร์ “The Lyrics Of Love : Greatest Hits Of Dee Boyd”
 
เป็นอีกหนึ่งคอนเสิร์ตครั้งประวัติศาสตร์ที่สร้างปรากฏการณ์ครั้งสำคัญแห่งปีของการรวมบทเพลงรักที่ทลายกำแพงต่างสังกัดของ 2 นักแต่งเพลงคุณภาพของเมืองไทย “ดี้ นิติพงษ์ ห่อนาค” และ “บอย โกสิยพงษ์” ในคอนเสิร์ตที่เรียกได้ว่าเป็นงานมิวสิคส
 

บันเทิง