xs
xsm
sm
md
lg

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ

ร.10 โปรดเกล้าฯ องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานมอบแก่ผู้ประสบอัคคีภัยชุมชนพัฒนาบ้านสามอิน
ร.10 โปรดเกล้าฯ องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานมอบแก่ผู้ประสบอัคคีภัยชุมชนพัฒนาบ้านสามอิน
 
วันนี้ (20 กุมภาพันธ์ 2563) เวลา 15.20 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในฐานะนายกมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ เชิญถุงพร
 

ทันเหตุการณ์

ตั้งเครื่องฟอกPM2.5ตามพระบรมราโชบาย “บิ๊กตู่”ลั่นใช้ยาแรง ปชช.ต้องไม่เดือดร้อน
ตั้งเครื่องฟอกPM2.5ตามพระบรมราโชบาย “บิ๊กตู่”ลั่นใช้ยาแรง ปชช.ต้องไม่เดือดร้อน
 
“พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ทรงห่วงใย ปชช.มีพระบรมราโชบาย ให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯสร้างเครื่องบำบัด PM 2.5 ต้นแบบ ก่อนนำ 4 เครื่องติดตั้งอนุสาวรีย์ชัยฯ ประยุทธ์ ยันยกปัญหาเป็นวาระแห่งชาตินานแล้ว ห่วงใช้ยาแรงกระทบหลายภาคส่วน “ประวิตร” หัวโต๊ะ กก.สิ่งแวดล้อม สั่งทุกจังหวัดตั้งวอร์รูม
 

ผู้จัดการรายวัน

ในหลวง ทรงมีพระบรมราโชบาย ให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ติดตั้งเครื่องบำบัดอากาศต้นแบบ จำนวน 4 เครื่อง ในเขต กทม.
ในหลวง ทรงมีพระบรมราโชบาย ให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ติดตั้งเครื่องบำบัดอากาศต้นแบบ จำนวน 4 เครื่อง ในเขต กทม.
 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นห่วงประชาชนในเรื่องมลพิษทางอากาศฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ทรงมีพระบรมราโชบาย ให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดำเนินการจัดสร้างเครื่องบำบัดอากาศที่มีมลพิษและฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 ต้นแบ
 

Online Section

ร.10 ทรงมีพระบรมราโชบายให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ติดตั้งเครื่องบำบัดอากาศต้นแบบ 4 เครื่อง ในเขต กทม.
ร.10 ทรงมีพระบรมราโชบายให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ติดตั้งเครื่องบำบัดอากาศต้นแบบ 4 เครื่อง ในเขต กทม.
 
ตามที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการบรรเทาทุกข์ เรื่องปัญหาในเรื่องมลพิษทางอากาศ อันเนื่องมาจากฝุ่นที่มีขนาดเล็ก PM 2.5 ที่ส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของปร
 

ทันเหตุการณ์

มูลนิธิราชประชาฯ จัดสร้างเครื่องบำบัดฝุ่น PM 2.5 ต้นแบบ ช่วยลดฝุ่นพิษให้ประชาชน
มูลนิธิราชประชาฯ จัดสร้างเครื่องบำบัดฝุ่น PM 2.5 ต้นแบบ ช่วยลดฝุ่นพิษให้ประชาชน
 
องคมนตรี ประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เดินทางไปตรวจการสาธิตการทดสอบเครื่องบำบัดฝุ่น PM2.5 ต้นแบบ ณ โรงงานห้างหุ้นส่วนจำกัดแสตนเลสดี อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ซึ่งมูลนิธิฯ ดำเนินการจัดสร้างขึ้
 

Online Section

มูลนิธิราชประชาฯ จัดสร้างเครื่องบำบัดฝุ่น PM 2.5 ต้นแบบ หวังช่วยลดปัญหามลพิษทางอากาศ
มูลนิธิราชประชาฯ จัดสร้างเครื่องบำบัดฝุ่น PM 2.5 ต้นแบบ หวังช่วยลดปัญหามลพิษทางอากาศ
 
วันนี้ ( 12 พ.ย.)เวลา 12.50 น. พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เดินทางไปตรวจการสาธิตการทดสอบเครื่องบำบัดฝุ่น PM 2.5 ต้นแบบ ณ โรงงานห้างหุ้นส่วนจำกัดแสตนเลสดี อำเภอบ
 

ทันเหตุการณ์