xs
xsm
sm
md
lg

พระราชสาส์นอำนวยพร

ร.10 ทรงมีพระราชสาส์นอำนวยพรเนื่องในโอกาสวันเอกราชเมียนมา
ร.10 ทรงมีพระราชสาส์นอำนวยพรเนื่องในโอกาสวันเอกราชเมียนมา
 
วันนี้ (4 ม.ค.)พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ซึ่งตรงกับวันที่ 4 มกราคม 2563 ฯ
 

ทันเหตุการณ์

ในหลวงทรงมีพระราชสาส์นอำนวยพรวันสถาปนา สปป.ลาว และวันชาติสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ในหลวงทรงมีพระราชสาส์นอำนวยพรวันสถาปนา สปป.ลาว และวันชาติสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
 
วันนี้ (2 ธ.ค.62) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในโอกาสวันสถาปนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งตรงกับวันที่ 2 ธันว
 

ทันเหตุการณ์

ร.10 โปรดเกล้าฯ ให้ส่งพระราชสาส์นอำนวยพรยัง ปธน.โรมาเนีย ในโอกาสวันมหาสหภาพ
ร.10 โปรดเกล้าฯ ให้ส่งพระราชสาส์นอำนวยพรยัง ปธน.โรมาเนีย ในโอกาสวันมหาสหภาพ
 
วันนี้ (1 ธ.ค.) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยัง ประธานาธิบดีแห่งโรมาเนีย ในโอกาสวันมหาสหภาพของโรมาเนีย ซึ่งตรงกับวันที่ 1 ธันวาคม 2562 ความว่าฯพณฯ นายเคลาส์ แวร์เนอร์
 

ทันเหตุการณ์

ในหลวงทรงมีข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรวันเอกราชสาธารณรัฐอิสลามมอริเตเนีย
ในหลวงทรงมีข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรวันเอกราชสาธารณรัฐอิสลามมอริเตเนีย
 
วันนี้ (28 พ.ย.62) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามมอริเตเนีย ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอิสลามมอริเตเนีย ซึ่งตรงกับวันที่ 28 พฤศจิกายน
 

ทันเหตุการณ์

ในหลวง ทรงมีพระราชสาส์นอำนวยพรแก่ผู้รักษาการปธน. แอลจีเรีย เนื่องในโอกาสวันปฏิวัติสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย
ในหลวง ทรงมีพระราชสาส์นอำนวยพรแก่ผู้รักษาการปธน. แอลจีเรีย เนื่องในโอกาสวันปฏิวัติสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย
 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังรักษาการประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย ในโอกาสวันปฏิวัติของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย
 

Online Section

ในหลวงทรงมีพระราชสาส์นอำนวยพรวันปฏิวัติสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย
ในหลวงทรงมีพระราชสาส์นอำนวยพรวันปฏิวัติสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย
 
วันนี้ (1 พ.ย.62) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังรักษาการประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย ในโอกาสวันปฏิวัติของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย
 

ทันเหตุการณ์

ร.10 ทรงมีพระราชสาส์นอำนวยพร เนื่องในโอกาสวันชาติสาธารณรัฐเช็ก
ร.10 ทรงมีพระราชสาส์นอำนวยพร เนื่องในโอกาสวันชาติสาธารณรัฐเช็ก
 
วันนี้ (28 ต.ค.)พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเช็ก ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐเช็ก ซึ่งตรงกับวันที่ 28 ตุลาคม 2562 ความว่า ฯพณฯ นายมีโลช เซมั
 

ทันเหตุการณ์

ร.10 ทรงมีพระราชสาส์นอำนวยพรเนื่องโอกาสวันชาติออสเตรีย
ร.10 ทรงมีพระราชสาส์นอำนวยพรเนื่องโอกาสวันชาติออสเตรีย
 
วันนี้ (26 ต.ค.) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐออสเตรีย ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐออสเตรีย ซึ่งตรงกับวันที่ 26 ตุลาคม 2562 ความว่า ฯพณฯ นายอ
 

ทันเหตุการณ์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรวันชาติจีน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรวันชาติจีน
 
วันนี้ (1 ต.ค.62) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งตรงกับวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ความว่าฯพณฯ น
 

ทันเหตุการณ์

ในหลวงทรงมีข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐมอลตา
ในหลวงทรงมีข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐมอลตา
 
ด้วยวันที่ 21 กันยายน 2562 ตรงกับวันเอกราชของสาธารณรัฐมอลตา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมอลตา ความว่าฯพณฯ นายกิออส เวลลา ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมอ
 

ทันเหตุการณ์

ร.10 ทรงมีพระราชสาส์นอำนวยพรในโอกาสวันชาติเนปาล
ร.10 ทรงมีพระราชสาส์นอำนวยพรในโอกาสวันชาติเนปาล
 
วันนี้ ( 20 ก.ย.)พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล ในโอกาสวันชาติของสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล ซึ่งตรงกับวันที่ 20
 

ทันเหตุการณ์

ร.10 ทรงมีพระราชสาส์นอำนวยพรในโอกาสวันเอกราชสหรัฐเม็กซิโก
ร.10 ทรงมีพระราชสาส์นอำนวยพรในโอกาสวันเอกราชสหรัฐเม็กซิโก
 
วันนี้ (16 ก.ย.) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสหรัฐเม็กซิโก ในโอกาสวันเอกราชของสหรัฐเม็กซิโก ซึ่งตรงกับวันที่ 16 กันยายน 2562 ความว่าฯพณฯ นายอันเดร
 

ทันเหตุการณ์

ในหลวงทรงมีข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรวันชาติสาธารณรัฐซานมารีโน
ในหลวงทรงมีข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรวันชาติสาธารณรัฐซานมารีโน
 
วันนี้ (3 ก.ย.) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังผู้ครองสาธารณรัฐซานมารีโน ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐซานมารีโน ซึ่งตรงกับวันที่ 3 กันยายน 2562ฯพณฯ นายนีโกลา เซลวา และนา
 

ทันเหตุการณ์

ร.10 โปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยัง ปธน.เวียดนามในโอกาสวันชาติเวียดนาม
ร.10 โปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยัง ปธน.เวียดนามในโอกาสวันชาติเวียดนาม
 
วันนี้ (2 ก.ย.) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ซึ่งตรงกับวันที่ 2 กันยายน 2562
 

ทันเหตุการณ์

ร.10 ทรงมีพระราชสาส์นอำนวยพรวันรัฐธรรมนูญสาธารณรัฐสโลวักและวันเอกราชสาธารณรัฐอุซเบกิสถาน
ร.10 ทรงมีพระราชสาส์นอำนวยพรวันรัฐธรรมนูญสาธารณรัฐสโลวักและวันเอกราชสาธารณรัฐอุซเบกิสถาน
 
วันนี้ (1 กันยายน 2562) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสโลวัก ในโอกาสวันรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐสโลวัก ซึ่งตรงกับวันที่ 1 กันยายน 2562 ความว่าฯ
 

ทันเหตุการณ์

ร.10 ทรงมีข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรวันเอกราชสาธารณรัฐคีร์กีซ-สาธารณรัฐตรินิแดดและโตเบโก
ร.10 ทรงมีข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรวันเอกราชสาธารณรัฐคีร์กีซ-สาธารณรัฐตรินิแดดและโตเบโก
 
วันนี้ (31 ส.ค.62) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐคีร์กีซ ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐคีร์กีซ ซึ่งตรงกับวันที่ 31 สิงหาคม 2562 ความว่าฯพณฯ นา
 

ทันเหตุการณ์

ร.10 ทรงมีพระราชสาส์นอำนวยพรเนื่องในโอกาสวันเอกราชยูเครน
ร.10 ทรงมีพระราชสาส์นอำนวยพรเนื่องในโอกาสวันเอกราชยูเครน
 
วันนี้ (24 ส.ค.) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งยูเครน ในโอกาสวันเอกราชของยูเครน ซึ่งตรงกับวันที่ 24 สิงหาคม 2562 ความว่าฯพณฯ นายโวโลดีมีร์ เซเลนสกี ป
 

ทันเหตุการณ์

ในหลวงทรงมีพระราชสาส์นอำนวยพรวันชาติฮังการี
ในหลวงทรงมีพระราชสาส์นอำนวยพรวันชาติฮังการี
 
วันนี้ (20 ส.ค.62) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฮังการี ในโอกาสวันชาติของฮังการี ซึ่งตรงกับวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ความว่าฯพณฯนายยาโนช อาแดร
 

ทันเหตุการณ์

ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้ส่งพระราชสาส์นอำนวยพร ปธน.อัฟกานิสถาน ในโอกาสวันเอกราช
ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้ส่งพระราชสาส์นอำนวยพร ปธน.อัฟกานิสถาน ในโอกาสวันเอกราช
 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยัง ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามอัฟกานิสถาน ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอิสลามอัฟกานิสถาน ซึ่งตรงกับวันที่ 19 สิงหาคม
 

Online Section

ร.10 โปรดเกล้าฯ ให้ส่งพระราชสาส์นอำนวยพร ปธน.อัฟกานิสถาน ในโอกาสวันเอกราช
ร.10 โปรดเกล้าฯ ให้ส่งพระราชสาส์นอำนวยพร ปธน.อัฟกานิสถาน ในโอกาสวันเอกราช
 
วันนี้ (19 ส.ค.) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยัง นายมุฮัมมัด อัชรัฟ ฆานี ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามอัฟกานิสถาน ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอิสลามอัฟกานิสถาน ซึ่ง
 

ทันเหตุการณ์

ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้ส่งพระราชสาส์นอำนวยพรไปยัง ปธน.อินโดฯ ในโอกาสวันเอกราช
ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้ส่งพระราชสาส์นอำนวยพรไปยัง ปธน.อินโดฯ ในโอกาสวันเอกราช
 
วันนี้ (17 ส.ค.) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ในโอกาสวันเอกราช ของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ซึ่งตรงกับวันที่ 17 สิงหาคม 2562 ความว่า
 

ทันเหตุการณ์

ร.10 โปรดเกล้าฯ ให้ส่งพระราชสาส์นอำนวยพรไปยัง ปธน.กาบองในโอกาสวันเอกราช
ร.10 โปรดเกล้าฯ ให้ส่งพระราชสาส์นอำนวยพรไปยัง ปธน.กาบองในโอกาสวันเอกราช
 
วันนี้ (17 ส.ค.) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐกาบอง ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐกาบอง ซึ่งตรงกับวันที่ 17 สิงหาคม 2562 ความว่าฯพณฯ นายอะลี
 

ทันเหตุการณ์

ร.10 โปรดเกล้าฯ ให้ส่งพระราชสาส์นอำนวยพรยังประธานาธิบดีในโอกาสวันเอกราชคองโก
ร.10 โปรดเกล้าฯ ให้ส่งพระราชสาส์นอำนวยพรยังประธานาธิบดีในโอกาสวันเอกราชคองโก
 
วันนี้ (15 ส.ค.) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐคองโก ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐคองโก ซึ่งตรงกับวันที่ 15 สิงหาคม 2562 ความว่าฯพณฯ นายเดนิส
 

ทันเหตุการณ์

ในหลวงทรงมีข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรวันเอกราชสาธารณรัฐเอกวาดอร์
ในหลวงทรงมีข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรวันเอกราชสาธารณรัฐเอกวาดอร์
 
วันนี้ (10 ส.ค.62) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเอกวาดอร์ ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐเอกวาดอร์ ซึ่งตรงกับวันที่ 10 สิงหาคม 2562 ความว่าฯพณฯ นายเลนิ
 

ทันเหตุการณ์

ในหลวงทรงมีข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรวันชาติสิงคโปร์
ในหลวงทรงมีข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรวันชาติสิงคโปร์
 
วันนี้ (9 ส.ค.62) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐสิงคโปร์ ซึ่งตรงกับวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ความว่าฯพณฯ นางฮ
 

ทันเหตุการณ์

ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้ส่งพระราชสาส์นอำนวยพร ปธน.มัลดีฟส์ ในโอกาสวันเอกราช
ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้ส่งพระราชสาส์นอำนวยพร ปธน.มัลดีฟส์ ในโอกาสวันเอกราช
 
วันนี้ (26 ก.ค.62) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยัง ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมัลดีฟส์ ในโอกาสวันเอกราช ของสาธารณรัฐมัลดีฟส์ ซึ่งตรงกับวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ความว่าฯพณ
 

ทันเหตุการณ์

ในหลวงทรงมีข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรวันชาติสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์
ในหลวงทรงมีข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรวันชาติสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์
 
วันนี้ (23 ก.ค.62) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ ซึ่งตรงกับวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 ความ
 

ทันเหตุการณ์

ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพร ปธน.โคลอมเบีย
ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพร ปธน.โคลอมเบีย
 
วันนี้ (20 ก.ค.62) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยัง ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโคลอมเบีย ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐโคลอมเบีย ซึ่งตรงกับวันที่ 20 กรกฎาคม 2562 ความว่าฯพ
 

ทันเหตุการณ์

ร.10 ทรงมีพระราชสาส์นอำนวยพรในโอกาสวันชาติฝรั่งเศส
ร.10 ทรงมีพระราชสาส์นอำนวยพรในโอกาสวันชาติฝรั่งเศส
 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐฝรั่งเศส ซึ่งตรงกับวันที่ 14 กรกฎาคม 2562 มีใจความว่า ฯพณฯ นายเอมานูว์แอล ม
 

ทันเหตุการณ์