xs
xsm
sm
md
lg

พระราชสาส์นอำนวยพร

ในหลวงทรงมีพระราชสาส์นอำนวยพรวันเอกราชมอริเตเนีย
ในหลวงทรงมีพระราชสาส์นอำนวยพรวันเอกราชมอริเตเนีย
 
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอิสลามมอริเตเนีย ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอิสลามมอริเตเนีย ซึ่งตรงกับวันที่ 28 พฤศจิกายน 25
 

ทันเหตุการณ์

ร.10 ทรงมีพระราชสาส์นอำนวยพรในโอกาสวันปฏิวัติสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย
ร.10 ทรงมีพระราชสาส์นอำนวยพรในโอกาสวันปฏิวัติสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย
 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความ พระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย ในโอกาสวันปฏิวัติของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย ซึ่งตรงกับวันที่ 1 พฤศจิ
 

ทันเหตุการณ์

ร.10 ทรงมีพระราชสาส์นอำนวยพรในโอกาสวันสาธารณรัฐและวันชาติตุรกี
ร.10 ทรงมีพระราชสาส์นอำนวยพรในโอกาสวันสาธารณรัฐและวันชาติตุรกี
 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐตุรกี ในโอกาสวันสาธารณรัฐและวันชาติของสาธารณรัฐตุรกี ซึ่งตรงกับวันที่ 29 ตุลาคม 2563 ความว่าฯพณฯ นายเรเจพ เทยิ
 

ทันเหตุการณ์

ร.10 ทรงส่งพระราชสาส์นอำนวยพร เนื่องในโอกาสวันชาติสาธารณรัฐออสเตรีย
ร.10 ทรงส่งพระราชสาส์นอำนวยพร เนื่องในโอกาสวันชาติสาธารณรัฐออสเตรีย
 
วันนี้ 26 ต.ค.63 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐออสเตรีย ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐออสเตรีย ซึ่งตรงกับวันที่26 ตุลาคม 2563 ฯพณฯ นายอเล็คซันเด
 

ทันเหตุการณ์

ร.10 ทรงมีพระราชสาส์นอำนวยพรในโอกาสวันเอกราชเติร์กเมนิสถาน
ร.10 ทรงมีพระราชสาส์นอำนวยพรในโอกาสวันเอกราชเติร์กเมนิสถาน
 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความ พระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งเติร์กเมนิสถาน ในโอกาสวันเอกราชของเติร์กเมนิสถาน ซึ่งตรงกับวันที่ 27 กันยายน 2563 ความว่าฯพณฯ นายกูร์บันกูลี เบียร์ดีม
 

ทันเหตุการณ์

ร.10 โปรดเกล้าฯ ให้ส่งพระราชสาส์นอำนวยพรยัง ปธน.มอลตา ในโอกาสวันเอกราช
ร.10 โปรดเกล้าฯ ให้ส่งพระราชสาส์นอำนวยพรยัง ปธน.มอลตา ในโอกาสวันเอกราช
 
วันนี้ (21 ก.ย.63) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยัง ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมอลตา ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐมอลตา ซึ่งตรงกับวันที่ 21กันยายน 2563 ฯพณฯ นายกิออส เว
 

ทันเหตุการณ์

ร.10 ทรงส่งพระราชสาส์นอำนวยพรในโอกาสวันชาติสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล
ร.10 ทรงส่งพระราชสาส์นอำนวยพรในโอกาสวันชาติสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล
 
วันนี้ 20 ก.ย.63 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล ในโอกาสวันชาติของสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล ซึ่งตรงกับวันที่ 20
 

ทันเหตุการณ์

ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้ส่งพระราชสาส์นอำนวยพรแก่ปธน.เกาหลีใต้ ในโอกาสวันก่อตั้งสาธารณรัฐฯ
ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้ส่งพระราชสาส์นอำนวยพรแก่ปธน.เกาหลีใต้ ในโอกาสวันก่อตั้งสาธารณรัฐฯ
 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังนายคิม จ็อง อึน ประธานพรรคแรงงานเกาหลี ประธานคณะกรรมาธิการกิจการแห่งรัฐแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี และผู้บัญชาการสูงสุดแห่งกองทัพสาธารณ
 

Online Section

ร.10 โปรดเกล้าฯ ให้ส่งพระราชสาส์นอำนวยพรยัง ปธน.ทาจิกิสถาน ในโอกาสวันเอกราช
ร.10 โปรดเกล้าฯ ให้ส่งพระราชสาส์นอำนวยพรยัง ปธน.ทาจิกิสถาน ในโอกาสวันเอกราช
 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐทาจิกิสถาน ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐทาจิกิสถาน ซึ่งตรงกับวันที่ 9 กันยายน 2563ฯพณฯ นายเอมอมาลี เราะห์มานประ
 

ทันเหตุการณ์

ร.10 โปรดเกล้าฯ ให้ส่งพระราชสาส์นอำนวยพรยัง ปธน.เกาหลี ในโอกาสวันก่อตั้งสาธารณรัฐฯ
ร.10 โปรดเกล้าฯ ให้ส่งพระราชสาส์นอำนวยพรยัง ปธน.เกาหลี ในโอกาสวันก่อตั้งสาธารณรัฐฯ
 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยัง นายคิม จ็อง-อึน ประธานพรรคแรงงานเกาหลี ประธานคณะกรรมาธิการกิจการแห่งรัฐแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี และผู้บัญชาการสูงสุดแห่งก
 

ทันเหตุการณ์

ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้ส่งพระราชสาส์นอำนวยพรยัง ปธน.อุซเบกิสถาน ในโอกาสวันเอกราช
ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้ส่งพระราชสาส์นอำนวยพรยัง ปธน.อุซเบกิสถาน ในโอกาสวันเอกราช
 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอุซเบกิสถาน ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอุซเบกิสถาน ซึ่งตรงกับวันที่ 1 กันยายน 2563ฯพณฯ นายชัฟคัต มีร์ซีโยเยฟป
 

ทันเหตุการณ์

ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้ส่งพระราชสาส์นอำนวยพร ปธน.สโลวัก ในโอกาสวันรัฐธรรมนูญ
ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้ส่งพระราชสาส์นอำนวยพร ปธน.สโลวัก ในโอกาสวันรัฐธรรมนูญ
 
วันนี้ (1 ก.ย.63) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสโลวัก ในโอกาสวันรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐสโลวัก ซึ่งตรงกับวันที่ 1 กันยายน 2563ฯพณฯ นางชูชานา
 

ทันเหตุการณ์

ในหลวง ทรงมีข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรแก่ปธน.สาธารณรัฐตรินิแดดและโตเบโก เนื่องในวันเอกราช
ในหลวง ทรงมีข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรแก่ปธน.สาธารณรัฐตรินิแดดและโตเบโก เนื่องในวันเอกราช
 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐตรินิแดดและโตเบโก ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐตรินิแดดและโตเบโก
 

Online Section

ร.10 ทรงส่งพระราชสาส์นอำนวยพร เนื่องในโอกาสวันเอกราชสาธารณรัฐตรินิแดดและโตเบโก
ร.10 ทรงส่งพระราชสาส์นอำนวยพร เนื่องในโอกาสวันเอกราชสาธารณรัฐตรินิแดดและโตเบโก
 
วันนี้ 31 ส.ค.63 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐตรินิแดดและโตเบโก ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐตรินิแดดและโตเบโก ซึ่งตรงกับวันที่ 31 สิงหาคม 2
 

ทันเหตุการณ์

ร.10 ทรงส่งพระราชสาส์นอำนวยพรเนื่องในโอกาสวันเอกราชสาธารณรัฐคีร์กีซ
ร.10 ทรงส่งพระราชสาส์นอำนวยพรเนื่องในโอกาสวันเอกราชสาธารณรัฐคีร์กีซ
 
วันนี้ 31 ส.ค.63 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐคีร์กีซ ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐคีร์กีซ ซึ่งตรงกับวันที่ 31 สิงหาคม 2563ฯพณฯ นายโซรอนไบ เ
 

ทันเหตุการณ์

ในหลวงทรงมีข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรวันเอกราชของยูเครน
ในหลวงทรงมีข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรวันเอกราชของยูเครน
 
วันนี้ (24 ส.ค.63) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งยูเครน ในโอกาสวันเอกราชของยูเครน ซึ่งตรงกับวันที่ 24 สิงหาคม 2563 ความว่าฯพณฯ นายโวโลดีมีร์ เซเลนสกี
 

ทันเหตุการณ์

ในหลวงทรงมีพระราชสาส์นอำนวยพรวันเอกราชสาธารณรัฐกาบอง-สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
ในหลวงทรงมีพระราชสาส์นอำนวยพรวันเอกราชสาธารณรัฐกาบอง-สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
 
วันนี้ (17 ส.ค.63) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐกาบอง ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐกาบอง ซึ่งตรงกับวันที่ 17 สิงหาคม 2563 ความว่าฯพณฯ นายอะล
 

ทันเหตุการณ์

ในหลวงทรงมีข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรวันเอกราชสาธารณรัฐเอกวาดอร์
ในหลวงทรงมีข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรวันเอกราชสาธารณรัฐเอกวาดอร์
 
วันนี้ (10 ส.ค.63) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเอกวาดอร์ ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐเอกวาดอร์ ซึ่งตรงกับวันที่ 10 สิงหาคม 2563 ความว่าฯพณ
 

ทันเหตุการณ์

ร.10 ทรงส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรในโอกาสวันชาติสาธารณรัฐสิงคโปร์
ร.10 ทรงส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรในโอกาสวันชาติสาธารณรัฐสิงคโปร์
 
วันนี้ 9 ส.ค.63 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐสิงคโปร์ ซึ่งตรงกับวันที่ 9 สิงหาคม 2563ฯพณฯ นางฮะลีมะฮ์ ย
 

ทันเหตุการณ์

ร.10 โปรดเกล้าให้ส่งพระราชสาส์นอำนวยพรยัง ปธน.รัฐโกตดิวัวร์ ในโอกาสวันเอกราช
ร.10 โปรดเกล้าให้ส่งพระราชสาส์นอำนวยพรยัง ปธน.รัฐโกตดิวัวร์ ในโอกาสวันเอกราช
 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโกตดิวัวร์ ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐโกตดิวัวร์ ซึ่งตรงกับวันที่ 7 สิงหาคม 2563ฯพณฯ นายอะลัสซาน วาตาราประธาน
 

ทันเหตุการณ์

ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้ส่งพระราชสาส์นอำนวยพรไปยัง ปธน.สวิส ในโอกาสวันชาติ
ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้ส่งพระราชสาส์นอำนวยพรไปยัง ปธน.สวิส ในโอกาสวันชาติ
 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิส ในโอกาสวันชาติของสมาพันธรัฐสวิส ซึ่งตรงกับวันที่ 1 สิงหาคม 2563ฯพณฯ นางซีมอเน็ตตา ซอมมารูกาประธานาธิบดีแ
 

ทันเหตุการณ์

ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้ส่งพระราชสาส์นอำนวยพรยัง ปธน.เบนิน ในโอกาสวันเอกราช
ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้ส่งพระราชสาส์นอำนวยพรยัง ปธน.เบนิน ในโอกาสวันเอกราช
 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเบนิน ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐเบนิน ซึ่งตรงกับวันที่ 1 สิงหาคม 2563ฯพณฯ นายปาทริส ตาลงประธานาธิบดีแห่งสาธา
 

ทันเหตุการณ์

ในหลวงทรงมีพระราชสาส์นอำนวยพรในโอกาสวันชาติสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์
ในหลวงทรงมีพระราชสาส์นอำนวยพรในโอกาสวันชาติสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์
 
วันนี้ (23 ก.ค.63) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ ซึ่งตรงกับวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ความ
 

ทันเหตุการณ์

ในหลวงทรงมีข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรวันชาติฝรั่งเศส
ในหลวงทรงมีข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรวันชาติฝรั่งเศส
 
วันนี้ (14 ก.ค.63) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐฝรั่งเศส ซึ่งตรงกับวันที่ 14 กรกฎาคม 2563ฯพณฯ นายเอมานูว
 

ทันเหตุการณ์

ร.10 ทรงส่งพระราชสาส์นอำนวยพรในโอกาสวันชาติมอนเตเนโกร
ร.10 ทรงส่งพระราชสาส์นอำนวยพรในโอกาสวันชาติมอนเตเนโกร
 
วันนี้ 13 ก.ค.63 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งมอนเตเนโกร ในโอกาสวันชาติของมอนเตเนโกร ซึ่งตรงกับวันที่ 13 กรกฎาคม 2563ฯพณฯ นายมิโล ยูคาโนวิชประธานาธิ
 

ทันเหตุการณ์

ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้ส่งพระราชสาส์นอำนวยพรยัง ปธน.มองโกเลีย ในโอกาสวันชาติ
ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้ส่งพระราชสาส์นอำนวยพรยัง ปธน.มองโกเลีย ในโอกาสวันชาติ
 
วันนี้ (11 ก.ค.) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งมองโกเลีย ในโอกาสวันชาติของมองโกเลีย ซึ่งตรงกับวันที่ 11 กรกฎาคม 2563ฯพณฯ นายคัลต์มา บัตทุลกาประธานาธิ
 

ทันเหตุการณ์

ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้ส่งพระราชสาส์นอำนวยพรยัง ปธน.สาธารณรัฐมาลาวี ในโอกาสวันเอกราช
ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้ส่งพระราชสาส์นอำนวยพรยัง ปธน.สาธารณรัฐมาลาวี ในโอกาสวันเอกราช
 
วันนี้ (6 ก.ค.63) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยัง ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐมาลาวี ในโอกาสวันเอกราช และวันสาธารณรัฐของสาธารณรัฐมาลาวี ซึ่งตรงกับวันที่ 6 กรกฎาคม 2563ฯพ
 

ทันเหตุการณ์

ร.10 ทรงส่งพระราชสาส์นอำนวยพรในโอกาสวันเอกราชสาธารณรัฐเบลารุส
ร.10 ทรงส่งพระราชสาส์นอำนวยพรในโอกาสวันเอกราชสาธารณรัฐเบลารุส
 
วันนี้ 3 ก.ค.63 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเบลารุส ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐเบลารุส ซึ่งตรงกับวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ฯพณฯ นายอเล็กซานเด
 

ทันเหตุการณ์

ในหลวง ทรงมีพระราชสาส์นอำนวยพร ผู้สำเร็จราชการแห่งแคนาดา
ในหลวง ทรงมีพระราชสาส์นอำนวยพร ผู้สำเร็จราชการแห่งแคนาดา
 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ส่งพระราชสาส์นอำนวยพรยังผู้สำเร็จราชการแห่งแคนาดา ในโอกาสวันชาติวันนี้ (1 ก.ค.) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความ พระราชสาส์นอำนวยพรไปยังผู้สำเร็จราชการ
 

Online Section

ในหลวง โปรดเกล้าฯ ส่งพระราชสาส์นอำนวยพรยังผู้สำเร็จราชการแห่งแคนาดา ในโอกาสวันชาติ
ในหลวง โปรดเกล้าฯ ส่งพระราชสาส์นอำนวยพรยังผู้สำเร็จราชการแห่งแคนาดา ในโอกาสวันชาติ
 
วันนี้ (1 ก.ค.63) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังผู้สำเร็จราชการแห่งแคนาดา ในโอกาสวันชาติของแคนาดา ซึ่งตรงกับวันที่ 1 กรกฎาคม 2563ฯพณฯ นางฌูว์ลี ปาแย็ตผู้สำเร็จราชการ
 

ทันเหตุการณ์

ร.10 ทรงส่งพระราชสาส์นอำนวยพรในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐสโลวีเนีย
ร.10 ทรงส่งพระราชสาส์นอำนวยพรในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐสโลวีเนีย
 
วันนี้ 25 มิ.ย.63 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสโลวีเนีย ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐสโลวีเนีย ซึ่งตรงกับวันที่ 25 มิถุนายน 2563 ฯพณฯ นายบอ
 

ทันเหตุการณ์