xs
xsm
sm
md
lg

ถวายผ้าพระกฐิน

ทร.ซ้อมใหญ่เชิญเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ไปจอดท่าราชวรดิษฐ์
ทร.ซ้อมใหญ่เชิญเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ไปจอดท่าราชวรดิษฐ์
 
กองทัพเรือจัดให้มีการซ้อมใหญ่การเชิญเรือพระที่นั่งสุวรรณหงส์จากอู่หมายเลข 1 อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ ไปจอดบริเวณท่าราชวรดิษฐ์ ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 4 -6 พ.ค.62 จากนั้นจะถูกใช้ในการเสด็จพระราชดำ
 

ทันเหตุการณ์

กรมอู่ทหารเรือ ประกอบเครื่องสูงเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ วิจิตรงดงาม
กรมอู่ทหารเรือ ประกอบเครื่องสูงเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ วิจิตรงดงาม
 
วันนี้ (29 เม.ย.) ที่อู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ เจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังและเจ้าหน้าที่แผนกเรือราชพิธีดำเนินการประกอบเครื่องสูงเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ซึ่งจะนำไปเทียบท่าราชวรดิฐในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562 ระหว
 

Online Section

เจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังเข้าติดตั้งฉัตร พระวิสูตร มาลัย เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์
เจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังเข้าติดตั้งฉัตร พระวิสูตร มาลัย เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์
 
ที่กรมอู่ทหารเรือ เจ้าหน้าที่สำนักพระราชวัง เข้าทำการติดตั้งฉัตรและพระวิสูตร (ผ้าม่าน) บนบุษบก ภายในเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ เพื่อเตรียมความพร้อมในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประกอบด้วยฉัตร 5 ชั้น จำนวน 5 องค์ และ ฉัตร 7 ชั้น จำนวน
 

ทันเหตุการณ์

เลื่อนอ่านฎีกา"คุณหญิงเป็ด"คดีจัดสัมมนาเท็จเหตุจำเลยที่ 2 เสียชีวิต
เลื่อนอ่านฎีกา"คุณหญิงเป็ด"คดีจัดสัมมนาเท็จเหตุจำเลยที่ 2 เสียชีวิต
 
ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง นัดอ่านคำพิพากษาฎีกา คดีหมายเลขดำ 2054/2559 ที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์ยื่นฟ้อง คุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา อดีตผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และนายคัมภีร์ สมใจ อดีตผู้อำนวยการสำนักบริหารงาน และทรัพย
 

ทันเหตุการณ์

จำเลยที่ 2 เสียชีวิต ศาลเลื่อนอ่านฎีกาคดี  “ หญิงเป็ด-จารุวรรณ” เบิกจ่ายจัดสัมมนาพ่วงงานกฐินปี 46 ผิดระเบียบ
จำเลยที่ 2 เสียชีวิต ศาลเลื่อนอ่านฎีกาคดี “ หญิงเป็ด-จารุวรรณ” เบิกจ่ายจัดสัมมนาพ่วงงานกฐินปี 46 ผิดระเบียบ
 
MGR online - ศาลเลื่อนอ่านฎีกาครั้งที่ 2 “ หญิงเป็ด-จารุวรรณ” อดีต ผู้ว่า สตง. เบิกจ่ายจัดสัมมนาพ่วงงานกฐินปี 46 ผิดระเบียบ เหตุ อดีต ผอ.ทรัพายากรบุคคลจำเลยที่ 2 เสียชีวิตลง ด้วยโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ต้องส่งสำนวนกลับศาลฎีกา
 

อาชญากรรม

กองทัพเรืออัญเชิญเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ เพื่อใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
กองทัพเรืออัญเชิญเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ เพื่อใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
 
กองทัพเรืออัญเชิญเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ จากพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเรือพระราชพิธี มายังอู่ทหารเรือธนบุรี กรมอู่ทหารเรือ เพื่อทำการประดับตกแต่ง ก่อนจะอัญเชิญไปจอดบริเวณท่าราชวรดิฐ เป็นการถวายพระราชอิสริยยศเครื่องราชูปโภคตามโบราณราช
 

ทันเหตุการณ์

ผบ.ทร.เป็นประธานบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่พิธีสงฆ์ เซ่นไหว้แม่ย่านางเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ผบ.ทร.เป็นประธานบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่พิธีสงฆ์ เซ่นไหว้แม่ย่านางเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
 
“บิ๊กลือ” เป็นประธานในพิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่พิธีสงฆ์และเซ่นไหว้แม่ย่านางเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ ณ พิพธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธี ถนนอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย เพื่อใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก การเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระน
 

Online Section

ผบ.ทร.เป็นประธานบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่พิธีสงฆ์ เซ่นไหว้แม่ย่านางเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ผบ.ทร.เป็นประธานบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่พิธีสงฆ์ เซ่นไหว้แม่ย่านางเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
 
ตามที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดขวนเรือพยุหยาตราทางชลมารค เชิญเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ เทียบท่าราชวรดิฐ ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2562วันนี้ (25 มีนาคม 2562) เวลา
 

ทันเหตุการณ์

น้ำผุดขึ้นมาจากพระพุทธรูปเปิดเศียร! เป็น ๑ ใน ๑๐๘ น้ำศักดิ์สิทธิ์ในพิธีบรมราชาภิเษก!!
น้ำผุดขึ้นมาจากพระพุทธรูปเปิดเศียร! เป็น ๑ ใน ๑๐๘ น้ำศักดิ์สิทธิ์ในพิธีบรมราชาภิเษก!!
 
พระพุทธรูปองค์หนึ่ง มีลักษณะแปลกว่าพระพุทธรูปองค์อื่นๆ คือ พระเศียรตอนเหนือพระนลาฏเปิดออกได้ โดยรอยต่อจะสนิทแนบเป็นเนื้อเดียวกันไม่ปรากฏรอยให้เห็น ภายในพระเศียรเป็นบ่อลึกลงไปเกือบถึงพระศอ มีน้ำไหลซึมออกมาตลอดเวลาเหมือนหยาดเหงื่อ
 

Online Section

เลื่อนอ่านฎีกา“หญิงเป็ด”ปฏิบัติหน้าที่มิชอบเป็น 22 เม.ย.
เลื่อนอ่านฎีกา“หญิงเป็ด”ปฏิบัติหน้าที่มิชอบเป็น 22 เม.ย.
 
ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง นัดอ่านคำพิพากษาฎีกา คดีที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์ยื่นฟ้อง คุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา อดีตผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และนายคัมภีร์ สมใจ อดีตผู้อำนวยการสำนักบริหารงานและทรัพยากรบุคคล ในความผิดฐาน
 

ทันเหตุการณ์

เผย “วัดรัตนานุภาพ” มทภ.4 เพิ่งนำกฐินพระราชทานราชินีใน ร.๙ ไปถวายปลายปีที่แล้ว ก่อนถูกโจรใต้ยิงถล่ม
เผย “วัดรัตนานุภาพ” มทภ.4 เพิ่งนำกฐินพระราชทานราชินีใน ร.๙ ไปถวายปลายปีที่แล้ว ก่อนถูกโจรใต้ยิงถล่ม
 
ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ – พบข้อมูล “วัดรัตนานุภาพ” เพิ่งได้รับกฐินพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ร.๙ เมื่อต้นพฤศจิกายน 2561 ก่อนถูกโจรใต้บุกยิงพระมรณภาพ โดยครั้งนั้นได้มี มทภ.4 เป็นประธานทอดผ้าพระกฐินพระร
 

ภาคใต้

“เนวิน” นำทีมอดีต ส.ส.ภูมิใจไทย-บิ๊กข้าราชการ “ทอดกฐินโจร” ถวาย 245 วัดบุรีรัมย์
“เนวิน” นำทีมอดีต ส.ส.ภูมิใจไทย-บิ๊กข้าราชการ “ทอดกฐินโจร” ถวาย 245 วัดบุรีรัมย์
 
บุรีรัมย์ - “เนวิน” นำอดีต ส.ส.พรรคภูมิใจไทย บิ๊กส่วนราชการ และนักธุรกิจ ร่วมทำบุญทอดกฐินโจร กับวัดที่ยังไม่มีเจ้าภาพนำกองกฐินมาทอด 245 วัด พร้อมถวายเงินวัดละ 2 หมื่น เพื่อเป็นสิริมงคลในช่วง ออกพรรษาและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา
 

ภูมิภาค

แม่ทัพ 4 เป็นประธานทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดโมลีนิมิต
แม่ทัพ 4 เป็นประธานทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดโมลีนิมิต
 
พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าพระกฐินพร้อมปัจจัยจำนวน 100,000 บาท ที่
 

ภาคใต้

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานผ้าพระกฐินให้ สธ.ถวายพระสงฆ์ที่วัดบางกระเบา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานผ้าพระกฐินให้ สธ.ถวายพระสงฆ์ที่วัดบางกระเบา
 
นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2561 ที่วัดบางกระเบา จังหวัดปราจีนบุรี โดย นพ.ปิยะสกล ระบุว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ
 

ทันเหตุการณ์

รมว.แรงงาน เป็นประธานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
รมว.แรงงาน เป็นประธานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้กระทรวงแรงงานนำผ้าพระกฐินถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ประจำปี 2561 ณ วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม โดยมี พล
 

ทันเหตุการณ์

นายกฯ เป็นประธานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานสำนักนายกรัฐมนตรี
นายกฯ เป็นประธานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานสำนักนายกรัฐมนตรี
 
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปี 2561 ที่วัดชนะสงคราม โดยมีรองนายกรัฐมนตรี  คณะรัฐมนตรี  เลขาธิการนายกรัฐมนตรี หัวหน้าส่วนราชก
 

ทันเหตุการณ์

นายกฯ เตรียมประชุมนโยบายเขตพัฒนาพิเศษฯ ก่อนถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
นายกฯ เตรียมประชุมนโยบายเขตพัฒนาพิเศษฯ ก่อนถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
 
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ 5/2561 ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล ในเวลา 09.30 น.วันนี้ (9 พ.ย.)จากนั้น ในเวลา 14
 

ทันเหตุการณ์

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้ จ.เพชรบูรณ์
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้ จ.เพชรบูรณ์
 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าพระกฐินให้ นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ตามที่ขอพระราชทาน เพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์ จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ ว
 

ทันเหตุการณ์

"ธนชาต"ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ปี 2561-เผยยอดทำบุญกว่า 15 ล้านบาท
"ธนชาต"ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ปี 2561-เผยยอดทำบุญกว่า 15 ล้านบาท
 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ธนชาตอัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี 2561 ถวายวัดป้อมวิเชียรโชติการาม (พระอารามหลวง) จ.สมุทรสาคร นำเงินทำนุบำรุงพระอาราม และสมทบทุนสร้างศูนย์โรค
 

หุ้น

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินวัดสุทัศน-วัดอรุณ เป็นวันที่สาม
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินวัดสุทัศน-วัดอรุณ เป็นวันที่สาม
 
วันนี้ (3 พ.ย.) สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ โดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังวัดสุทัศนเทพวราร
 

ทันเหตุการณ์

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินวัดสุทัศน-วัดอรุณ เป็นวันที่สาม
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินวัดสุทัศน-วัดอรุณ เป็นวันที่สาม
 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ไปยังวัดสุทัศนเทพวราราม และวัดอรุณราชวราราม ในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐิน
 

Online Section

ในหลวงเสด็จฯ ถวายผ้าพระกฐินที่วัดบวรฯ และวัดมหาธาตุฯ เป็นวันที่ 2
ในหลวงเสด็จฯ ถวายผ้าพระกฐินที่วัดบวรฯ และวัดมหาธาตุฯ เป็นวันที่ 2
 
วันนี้ (2 พ.ย.61) เวลา 16.27 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา โดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังวัดบวรนิเวศวิหาร และวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์ ในก
 

ทันเหตุการณ์

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯถวายผ้าพระกฐินที่วัดบวร-วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์ เป็นวันที่ 2
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯถวายผ้าพระกฐินที่วัดบวร-วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์ เป็นวันที่ 2
 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนิน พร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดบวรนิเวศวิหาร และวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์ เป็นวันที่สอง
 

Online Section

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯถวายผ้าพระกฐินวัดราชบพิธ-วัดโพธิ์ เป็นวันที่ 1 ทรงแย้มพระสวรลโบกพระหัตถ์ทักทายพสกนิกร
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯถวายผ้าพระกฐินวัดราชบพิธ-วัดโพธิ์ เป็นวันที่ 1 ทรงแย้มพระสวรลโบกพระหัตถ์ทักทายพสกนิกร
 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนิน พร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม และวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม เป็นวันแรก
 

Online Section

ร.10 เสด็จฯ ถวายผ้าพระกฐินวัดราชบพิธ-วัดโพธิ์ เป็นวันที่ 1 ทรงโบกพระหัตถ์ทักทายพสกนิกร
ร.10 เสด็จฯ ถวายผ้าพระกฐินวัดราชบพิธ-วัดโพธิ์ เป็นวันที่ 1 ทรงโบกพระหัตถ์ทักทายพสกนิกร
 
วันนี้ ( 1 พ.ย.) เวลา 16.22 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ โดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังว
 

ทันเหตุการณ์

เหรียญ-พระบูชาหลวงพ่อวัดบ้านแหลม รุ่น”เพชรสมุทร”กฐินพระราชทาน บมจ.ทีโอที
เหรียญ-พระบูชาหลวงพ่อวัดบ้านแหลม รุ่น”เพชรสมุทร”กฐินพระราชทาน บมจ.ทีโอที
 
กฐินพระราชทาน เป็นกฐินที่พระเจ้าแผ่นดินพระราชทานผ้าของหลวง แก่ผู้กราบบังคมทูลขอพระราชทานเพื่อไปถวายยังวัดหลวง นอกจากวัดสำคัญที่ทรงกำหนดไว้ว่า จะเสด็จพระราชดำเนินด้วยพระองค์เอง เหตุที่เกิดกฐินพระราชทานเพราะว่าปัจจุบันวัดหลวงมีจำนวน
 

บันเทิง

คณะทำงานในพระราชดำริ จัดประชุมคณะสงฆ์ดูแลชาวพุทธในปัตตานี
คณะทำงานในพระราชดำริ จัดประชุมคณะสงฆ์ดูแลชาวพุทธในปัตตานี
 
วันนี้ (30 มี.ค.) พลตรี วิชาญ สุขสง รองแม่ทัพภาคที่ 4 ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นประธานประชุมเจ้าอาวาสวัด เจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะจังหวัด สมาชิก อรบ. และผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดปัตตานี กว่า 100 คน ที่ห้องประชุ
 

ทันเหตุการณ์

วธ.ติวเข้มครู กทม.ถ่ายทอดความรู้กรุงรัตนโกสินทร์แก่เด็ก
วธ.ติวเข้มครู กทม.ถ่ายทอดความรู้กรุงรัตนโกสินทร์แก่เด็ก
 
วธ. ติวเข้มครูโรงเรียน กทม.กว่า 100 แห่งศึกษา - ชมแหล่งเรียนรู้กรุงรัตนโกสินทร์ เพื่อนำความรู้ไปถ่ายทอดสู่นักเรียนปลูกสำนึกความเป็นไทย-ภาคภูมิใจมรดกทางวัฒนธรรมชาติ นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม กล่าวว่า วธ.ได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้า
 

ชุมชน-คุณภาพชีวิต

วธ.เฟ้นสุดยอดผลงานสถาปัตยกรรม สมัย ร.๙
วธ.เฟ้นสุดยอดผลงานสถาปัตยกรรม สมัย ร.๙
 
วธ. เฟ้นสุดยอดผลงานสถาปัตยกรรม สมัยรัชกาลที่ ๙ ฝากบุคลากรกรมศิลป์สืบสานศาสตร์พระราชา-ออกแบบสถาปัตย์ เน้นเรียบง่าย - พอเพียง เพื่อเผยแพร่ให้คนรุ่นหลังได้เห็นและสืบสานต่อ นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม กล่าวในการเปิดงานและบรรยายพิเศษ หัวข้อ “การนำความร
 

ชุมชน-คุณภาพชีวิต

"บิ๊กกุ้ย"ลั่นไม่ใช่หน้าที่ พักงาน"เสี่ยป้อม"ปมนาฬิกาหรู
"บิ๊กกุ้ย"ลั่นไม่ใช่หน้าที่ พักงาน"เสี่ยป้อม"ปมนาฬิกาหรู
 
ผู้จัดการรายวัน360-วัชรพลแจงไม่มีอำนาจสั่งพักงาน บิ๊กป้อม บอกไม่ใช่หน้าที่ที่จะไปพิจารณาเรื่องนี้ ส่วนการตรวจสอบนาฬิกาหรู ยันเจ้าหน้าที่ดำเนินการอยู่ เพจดังแฉต่อเจอเรือนที่ 23 Patek Philippe ราคา 2.3 ล้านบาท บิ๊กฉัตรมึนข่าววงทหาร-นักธุรกิจเล่นแชร์แล
 

ผู้จัดการรายวัน

กฐินพระราชทาน
กฐินพระราชทาน
 
กฐินพระราชทาน พันเอก ดร. นาฬิกอติภัค แสงสนิท ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนกาลไตรมาส ณ วัดพระพุทธบาทตากผ้า ตำบลมะกอก อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน โดยมีส่วนราชการ ประชาชนในพื้นที่ร่วมบุญในครั้งนี้จำนวนมาก
 

Management & HR

นายกฯ วางศิลาฤกษ์อาคารเรียนรวมพิเศษ-เปิดมหกรรม Thailand 4.0ที่วัดนวลฯ
นายกฯ วางศิลาฤกษ์อาคารเรียนรวมพิเศษ-เปิดมหกรรม Thailand 4.0ที่วัดนวลฯ
 
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. เดินทางเข้าเป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปี 2560 ณ วัดนวลนรดิศ วรวิหาร พร้อมทั้งเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารเรียนรวมแบบพิเศษและเปิดมหกรรม
 

ทันเหตุการณ์

"ประยุทธ์" บ่นเจอบี้ปลดล็อค ชี้ต้องมั้นใจว่าสงบปัดถ่วง แนะศก.พอเพียงที่แท้จริง
"ประยุทธ์" บ่นเจอบี้ปลดล็อค ชี้ต้องมั้นใจว่าสงบปัดถ่วง แนะศก.พอเพียงที่แท้จริง
 
นายกฯ แนะพัฒนาตัวเองให้อยู่รอด พอเพียง แล้วรู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ชี้คือปรัชญาศก.พอเพียงที่แท้จริง ชี้ปฏิรูปต้องเริ่มจากตัวเอง บ่นปมปลดล็อคไม่ต้องการถ่วงอะไร แต่ต้องมั่นใจว่าสงบเรียบร้อย ขออย่าถามบ่อยรำคาญ
 

การเมือง