xs
xsm
sm
md
lg

คุณภาพอากาศ

6 พื้นที่ กทม.ปริมาณฝุ่นละอองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เริ่มมีผลต่อสุขภาพ
6 พื้นที่ กทม.ปริมาณฝุ่นละอองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เริ่มมีผลต่อสุขภาพ
 
กรมควบคุมมลพิษรายงานข้อมูลคุณภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล วันนี้ (9 ธ.ค.) ตรวจวัดค่าได้ระหว่าง 29-58 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) พบปริมาณฝุ่นละอองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเมื่อเทีย
 

ทันเหตุการณ์

คพ.เผยปริมาณฝุ่นละอองช่วงเย็นเริ่มมีผลต่อสุขภาพ 9 พื้นที่
คพ.เผยปริมาณฝุ่นละอองช่วงเย็นเริ่มมีผลต่อสุขภาพ 9 พื้นที่
 
กรมควบคุมมลพิษรายงานข้อมูลคุณภาพอากาศ ประจำวันที่ 8 ธันวาคม 2562 เวลา 15.00 น. ดังนี้ ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยกรมควบคุมมลพิษร่วมกับกรุงเทพมหานคร ปริมาณฝุ่นละอองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกพื้นที่จ
 

ทันเหตุการณ์

คพ.เผยปริมาณฝุ่นละอองช่วงเที่ยงเริ่มมีผลต่อสุขภาพ 6 พื้นที่
คพ.เผยปริมาณฝุ่นละอองช่วงเที่ยงเริ่มมีผลต่อสุขภาพ 6 พื้นที่
 
กรมควบคุมมลพิษรายงานข้อมูลคุณภาพอากาศ ประจำวันที่ 8 ธันวาคม 2562 เวลา 12.00 น. ดังนี้ ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยกรมควบคุมมลพิษร่วมกับกรุงเทพมหานคร ปริมาณฝุ่นละอองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกพื้นที่จ
 

ทันเหตุการณ์

คพ.เผยปริมาณฝุ่นละออง ต.มหาชัย เริ่มมีผลต่อสุขภาพ
คพ.เผยปริมาณฝุ่นละออง ต.มหาชัย เริ่มมีผลต่อสุขภาพ
 
กรมควบคุมมลพิษรายงานข้อมูลคุณภาพอากาศ ประจำวันที่ 8 ธันวาคม 2562 เวลา 07.00 น. ดังนี้ ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยกรมควบคุมมลพิษร่วมกับกรุงเทพมหานคร ตรวจวัดค่าได้ระหว่าง 30 - 56 ไมโครกรัมต่อลูก
 

ทันเหตุการณ์

คพ.เผยพบปริมาณฝุ่นละอองเริ่มมีผลต่อสุขภาพ 2 พื้นที่
คพ.เผยพบปริมาณฝุ่นละอองเริ่มมีผลต่อสุขภาพ 2 พื้นที่
 
กรมควบคุมมลพิษรายงานข้อมูลคุณภาพอากาศ ประจำวันที่ 7 ธันวาคม 2562 เวลา 07.00 น. ดังนี้ ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยกรมควบคุมมลพิษร่วมกับกรุงเทพมหานคร ตรวจวัดค่าได้ระหว่าง 27 - 60 ไมโครกรัมต่อลูก
 

ทันเหตุการณ์

กทม. จัดเสวนา “ร่วมมือ ร่วมใจ แก้ไขวิกฤต PM2.5” หวังให้คนกรุงรับอากาศบริสุทธิ์ยิ่งขึ้น
กทม. จัดเสวนา “ร่วมมือ ร่วมใจ แก้ไขวิกฤต PM2.5” หวังให้คนกรุงรับอากาศบริสุทธิ์ยิ่งขึ้น
 
ผู้ว่าฯ กรุงเทพมหานคร ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดเสวนา “ร่วมมือ ร่วมใจ แก้ไขวิกฤต PM2.5” เพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันกับทุกภาคส่วน แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศในกรุงเทพมหานคร โดยหวังให้ได้นำอากาศดีสู่ชาวกรุงเทพมหานคร
 

ชุมชน-คุณภาพชีวิต

คพ.เผยฝุ่นละอองช่วงเย็นมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แต่ยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
คพ.เผยฝุ่นละอองช่วงเย็นมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แต่ยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
 
กรมควบคุมมลพิษรายงานข้อมูลคุณภาพอากาศ ประจำวันที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 15.00 น. ดังนี้ ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยกรมควบคุมมลพิษร่วมกับกรุงเทพมหานคร ตรวจวัดค่าได้ระหว่าง 22-47 มคก./ลบ.ม. (ค่ามา
 

ทันเหตุการณ์

คพ.เผยคุณภาพอากาศช่วงเที่ยงอยู่ในระดับดีมาก 3 สถานี
คพ.เผยคุณภาพอากาศช่วงเที่ยงอยู่ในระดับดีมาก 3 สถานี
 
กรมควบคุมมลพิษรายงานข้อมูลคุณภาพอากาศ ประจำวันที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 12.00 น. ดังนี้ ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยกรมควบคุมมลพิษร่วมกับกรุงเทพมหานคร ตรวจวัดค่าได้ระหว่าง 21-45 มคก./ลบ.ม. (ค่ามา
 

ทันเหตุการณ์

คพ.เผยปริมาณฝุ่นละอองเช้านี้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกสถานี
คพ.เผยปริมาณฝุ่นละอองเช้านี้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกสถานี
 
กรมควบคุมมลพิษรายงานข้อมูลคุณภาพอากาศ ประจำวันที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 07.00 น. ดังนี้ ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยกรมควบคุมมลพิษร่วมกับกรุงเทพมหานคร ตรวจวัดค่าได้ระหว่าง 20-41 มคก./ลบ.ม. (ค่ามา
 

ทันเหตุการณ์

คพ.เผยคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทั้งหมด
คพ.เผยคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทั้งหมด
 
กรมควบคุมมลพิษรายงานข้อมูลคุณภาพอากาศ ประจำวันที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 12.00 น. ดังนี้ จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยกรมควบคุมมลพิษร่วมกับกรุงเทพมหานครพบว่า คุณภาพอากาศโดยรวมในช่วงเที่ยงวันนี้ ปร
 

ทันเหตุการณ์

เปิดตัวเครื่องกำจัดฝุ่น PM 2.5 ระดับอนุภาค กินไฟน้อยเท่าตู้เย็น นำร่องใช้ รพ.นพรัตน์แห่งแรก
เปิดตัวเครื่องกำจัดฝุ่น PM 2.5 ระดับอนุภาค กินไฟน้อยเท่าตู้เย็น นำร่องใช้ รพ.นพรัตน์แห่งแรก
 
กรมการแพทย์ร่วม สจล.เปิดตัวเครื่องกำจัดฝุ่น PM 2.5 ใช้ระบบ Active Plasma ใช้แรงไฟฟ้าแยกอนุภาคประจุดักจับฝุ่นขนาดเล็กได้ถึง 0.1 ไมครอน นำร่องใช้ รพ.นพรัตนราชธานีแห่งแรกในประเทศไทย สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีแก่ผู้ป่วย ประสิทธิภาพสูง 97-9
 

ชุมชน-คุณภาพชีวิต

ค่าฝุ่น PM2.5 ในกรุงเทพฯ เช้านี้ อยู่ในเกณฑ์ทุกพื้นที่
ค่าฝุ่น PM2.5 ในกรุงเทพฯ เช้านี้ อยู่ในเกณฑ์ทุกพื้นที่
 
กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร รายงานว่า ฝุ่นละออง PM 2.5 ในกรุงเทพฯ เช้าวันนี้ (30 พ.ย.) ตรวจวัดได้ 21-41 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) ซึ่งไม่เกินค่ามาตรฐานในทุกพื้นที่ ประชาชนสามารถทำกิจกรรมกล
 

ทันเหตุการณ์

เอาจริง ! แม่ทัพภาค 3 ปรับแผนเชิงรุกรับมือไฟป่าส่งจนท.ประกบพื้นที่เผาป่าซ้ำซาก
เอาจริง ! แม่ทัพภาค 3 ปรับแผนเชิงรุกรับมือไฟป่าส่งจนท.ประกบพื้นที่เผาป่าซ้ำซาก
 
พิษณุโลก - แม่ทัพภาคที่ 3 เตรียมปรับแผนเป็นเชิงรุกรับมือไฟป่า ตั้งศูนย์ส่วนหน้าที่จังหวัดเชียงใหม่ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เผาป่าซ้ำซาก ใครอยู่ตรงไหนมีรายชื่อแล้วหากเกิดไฟป่าจะต้องมีคนรับผิดชอบ
 

ภูมิภาค

คพ.เผยปริมาณฝุ่นมีแนวโน้มลดลงจากช่วงเที่ยง 18 พื้นที่
คพ.เผยปริมาณฝุ่นมีแนวโน้มลดลงจากช่วงเที่ยง 18 พื้นที่
 
กรมควบคุมมลพิษรายงานข้อมูลคุณภาพอากาศ ประจำวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15.00 น. ดังนี้ จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยกรมควบคุมมลพิษร่วมกับกรุงเทพมหานคร พบว่าคุณภาพอากาศโดยรวมในช่วงบ่ายวันนี้มี
 

ทันเหตุการณ์

เกาหลีใต้เตรียมหยุดเดินเครื่องโรงไฟฟ้าถ่านหิน 14 แห่งช่วงฤดูหนาวเพื่อ ‘ลดมลพิษ’
เกาหลีใต้เตรียมหยุดเดินเครื่องโรงไฟฟ้าถ่านหิน 14 แห่งช่วงฤดูหนาวเพื่อ ‘ลดมลพิษ’
 
รอยเตอร์ – รัฐบาลเกาหลีใต้ประกาศหยุดเดินเครื่องโรงไฟฟ้าถ่านหิน 14 แห่ง หรือราว 1 ใน 4 ของประเทศระหว่างเดือน ธ.ค. – ก.พ. เพื่อลดปัญหามลพิษในอากาศ โดยยืนยันว่าโรงไฟฟ้าที่เปิดทำการอยู่จะสามารถผลิตพลังงานได้เพียงพอกับความต้องการในช่วง
 

ต่างประเทศ

คพ.เผยปริมาณฝุ่นละอองช่วงเที่ยงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกพื้นที่
คพ.เผยปริมาณฝุ่นละอองช่วงเที่ยงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกพื้นที่
 
กรมควบคุมมลพิษรายงานข้อมูลคุณภาพอากาศ ประจำวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 12.00 น. ดังนี้ คุณภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตรวจวัดโดยกรมควบคุมมลพิษร่วมกับกรุงเทพมหานคร พบปริมาณฝุ่นละอองมีค่าระหว่าง 15 - 36 มคก./ลบ.ม. (ค่
 

ทันเหตุการณ์

ปลัด กทม.สั่งสำนักงานเขตเพิ่มความถี่ดำเนินมาตรการลดฝุ่น PM 2.5
ปลัด กทม.สั่งสำนักงานเขตเพิ่มความถี่ดำเนินมาตรการลดฝุ่น PM 2.5
 
นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยว่า กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร รายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ของสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรุงเทพมหานคร เมื่อเวลา 0
 

ทันเหตุการณ์

กทม.แนวโน้มฝุ่นละอองลดลง อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกสถานี
กทม.แนวโน้มฝุ่นละอองลดลง อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกสถานี
 
กรมควบคุมมลพิษรายงานข้อมูลคุณภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เมื่อเวลา 07.00 น. ภาพรวมปริมาณฝุ่นละอองมีแนวโน้มลดลงทุกพื้นที่เมื่อเทียบกับช่วงเช้าวานนี้ และอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกสถานี โดยตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองมีค่าระหว่าง 1
 

ทันเหตุการณ์

MQDC ลงนามความร่วมมือ IWBI   ชูมาตรฐาน WELL Building Standard
MQDC ลงนามความร่วมมือ IWBI ชูมาตรฐาน WELL Building Standard
 
MQDC และ International WELL Building Institute (IWBI) ร่วมลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนงร่วมกัน ซึ่ง MQDC วางเป้าหมายพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ในอนาคต ด้วยมาตรฐาน WELL Building Standard โดยได้รับเกียรติจาก มิสเตอร์โทนี่ อาร์มสตรอง รองประธานอาวุโส IWBI ประจำทวีปเอเชีย (นั่งซ้าย) และนายคีรินทร์ ชูธรรมสถิตย์ ประธานผู้อำนวยการกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และบริการ MQDC (นั่งขวา) เป็นตัวแทนลงนาม โดยมีมิสสแมนตา อัลเลน ผู้อำนวยการด้านพัฒนาตลาด IWBI เอเชีย (ยืนซ้าย) และนายกิตติพันธุ์ อุยยามะพันธุ์ ผู้อำนวยการอาวุโส The Forestias by MQDC (ยืนขวา) ร่วมยินดีและเป็นสักขีพยาน ณ ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC)
 

Green Innovation & SD

เที่ยงนี้ PM 2.5 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แต่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกสถานี
เที่ยงนี้ PM 2.5 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แต่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกสถานี
 
กรมควบคุมมลพิษรายงานข้อมูลคุณภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เมื่อเวลา 12.00 น. พบว่าภาพรวมปริมาณฝุ่นละอองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในบางพื้นที่เมื่อเทียบกับช่วงเช้าที่ผ่านมา แต่ยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกสถานี โดยตรวจวัดปริมาณฝุ่นล
 

ทันเหตุการณ์

คพ.เผยคุณภาพอากาศวันนี้ ปริมาณฝุ่นเพิ่มขึ้นเกือบทุกพื้นที่
คพ.เผยคุณภาพอากาศวันนี้ ปริมาณฝุ่นเพิ่มขึ้นเกือบทุกพื้นที่
 
กรมควบคุมมลพิษ รายงานคุณภาพอากาศ ประจำวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 7.00 น. พบว่า คุณภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลในภาพรวม ปริมาณฝุ่นละอองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเกือบทุกพื้นที่เมื่อเทียบกับช่วงเช้าของเมื่อวาน แต่อยู่ในเกณฑ์ม
 

ทันเหตุการณ์

แนวโน้ม PM 2.5 กทม.ลดลง ยังเกินค่ามาตรฐาน 1 พื้นที่
แนวโน้ม PM 2.5 กทม.ลดลง ยังเกินค่ามาตรฐาน 1 พื้นที่
 
กรมควบคุมมลพิษรายงานข้อมูลคุณภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เมื่อเวลา 12.00 น. พบปริมาณฝุ่นละอองมีค่าระหว่าง 17-51 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) ในภาพรวมปริมาณฝุ่นละอองมีแนวโน้ม
 

ทันเหตุการณ์

คุณภาพอากาศช่วงเย็นเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ 4 พื้นที่
คุณภาพอากาศช่วงเย็นเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ 4 พื้นที่
 
กรมควบคุมมลพิษรายงานข้อมูลคุณภาพอากาศ ประจำวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15.00 น. ดังนี้ จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยกรมควบคุมมลพิษร่วมกับกรุงเทพมหานคร พบว่าคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานครและปริมณฑลใ
 

ทันเหตุการณ์

คพ.เผยคุณภาพอากาศช่วงเที่ยง เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ 4 พื้นที่
คพ.เผยคุณภาพอากาศช่วงเที่ยง เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ 4 พื้นที่
 
กรมควบคุมมลพิษรายงานข้อมูลคุณภาพอากาศ ประจำวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 12.00 น. ดังนี้ จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยกรมควบคุมมลพิษร่วมกับกรุงเทพมหานคร พบว่าคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานครและปริมณฑลใ
 

ทันเหตุการณ์

คพ.เผยคุณภาพอากาศเช้านี้เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ 2 พื้นที่
คพ.เผยคุณภาพอากาศเช้านี้เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ 2 พื้นที่
 
กรมควบคุมมลพิษรายงานข้อมูลคุณภาพอากาศ ประจำวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 07.00 น. ดังนี้ จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยกรมควบคุมมลพิษร่วมกับกรุงเทพมหานครพบว่า คุณภาพอากาศกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโ
 

ทันเหตุการณ์

เที่ยงนี้ปริมาณฝุ่นละอองยังเกินค่ามาตรฐาน 2 พื้นที่
เที่ยงนี้ปริมาณฝุ่นละอองยังเกินค่ามาตรฐาน 2 พื้นที่
 
กรมควบคุมมลพิษรายงานข้อมูลคุณภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เวลา 12.00 น. วันนี้ (24 พ.ย.) ตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองมีค่าระหว่าง 23-56 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) ในภาพรวมปริมาณฝ
 

ทันเหตุการณ์

2 พื้นที่ PM 2.5 เกินค่ามาตรฐาน เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
2 พื้นที่ PM 2.5 เกินค่ามาตรฐาน เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
 
กรมควบคุมมลพิษรายงานคุณภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เมื่อเวลา 07.00 น. วันนี้ (24 พ.ย.) พบปริมาณฝุ่นละออง ตรวจวัดค่าได้ระหว่าง 23-57 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) ในภาพรวมปริม
 

ทันเหตุการณ์

พบปริมาณฝุ่นเพิ่ม 5 พื้นที่ คุณภาพอากาศเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ 3 พื้นที่
พบปริมาณฝุ่นเพิ่ม 5 พื้นที่ คุณภาพอากาศเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ 3 พื้นที่
 
กรมควบคุมมลพิษรายงานข้อมูลคุณภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เมื่อเวลา 15.00 น. พบว่าปริมาณฝุ่นละอองในภาพรวมมีแนวโน้มไม่แตกต่างจากเดิมมากนัก โดยพบพื้นที่ที่มีปริมาณฝุ่นละอองเพิ่มขึ้น 5 พื้นที่ และลดลง 9 พื้นที่ เมื่อเทียบ
 

ทันเหตุการณ์

กทม.ฝุ่นเพิ่ม 26 พื้นที่ 2 พื้นที่คุณภาพอากาศเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
กทม.ฝุ่นเพิ่ม 26 พื้นที่ 2 พื้นที่คุณภาพอากาศเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
 
กรมควบคุมมลพิษ ร่วมกับกรุงเทพมหานคร ติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล วันนี้ (23 พ.ย.) เมื่อเวลา 07.00 น. พบว่าปริมาณฝุ่นละอองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 26 พื้นที่ ลดลง 13 พื้นที่ โดยตรวจวัดค่าได้ระหว่าง 19-54 ไมโคร
 

ทันเหตุการณ์

ปริมาณฝุ่นละอองพื้นที่ กทม.มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 13 สถานี จากทั้งหมด 45 สถานี
ปริมาณฝุ่นละอองพื้นที่ กทม.มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 13 สถานี จากทั้งหมด 45 สถานี
 
กรมควบคุมมลพิษรายงานข้อมูลคุณภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เมื่อเวลา 12.00 น. วันนี้ (22 พ.ย.) จากสถานีตรวจวัดทั้งหมด 45 สถานี พบว่าปริมาณฝุ่นละอองมีแนวโน้มลดลง 9 สถานี และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 13 สถานี เมื่อเทียบกับช่วงเช
 

ทันเหตุการณ์

กทม.วันนี้ PM 2.5 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกพื้นที่ แต่ยังไม่เกินค่ามาตรฐาน
กทม.วันนี้ PM 2.5 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกพื้นที่ แต่ยังไม่เกินค่ามาตรฐาน
 
กรมควบคุมมลพิษรายงานข้อมูลคุณภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้ (22 พ.ย.) เมื่อเวลา 07.00 น. พบปริมาณฝุ่นละออง ตรวจวัดค่าได้ระหว่าง 22-49 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) ปริมาณฝ
 

ทันเหตุการณ์

คพ.เผยปริมาณฝุ่นละอองช่วงเย็นอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกพื้นที่
คพ.เผยปริมาณฝุ่นละอองช่วงเย็นอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกพื้นที่
 
กรมควบคุมมลพิษรายงานข้อมูลคุณภาพอากาศ ประจำวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15.00 น. ดังนี้ จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยกรมควบคุมมลพิษร่วมกับกรุงเทพมหานคร จากสถานีตรวจวัดทั้งหมด 47 สถานี พบว่าคุณ
 

ทันเหตุการณ์

กรมคุมมลพิษเผยปริมาณฝุ่นละออง กทม.มีแนวโน้มลดลงเกือบทุกพื้นที่
กรมคุมมลพิษเผยปริมาณฝุ่นละออง กทม.มีแนวโน้มลดลงเกือบทุกพื้นที่
 
กรมควบคุมมลพิษรายงานข้อมูลคุณภาพอากาศวันนี้ (21 พ.ย.) เมื่อเวลา 07.00 น. ระบุว่า คุณภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบปริมาณฝุ่นละอองตรวจวัดค่าได้ระหว่าง 16-38 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 ไมโครกรัมต่อลู
 

ทันเหตุการณ์

คพ.เผยคุณภาพอากาศช่วงเย็นอยู่ในระดับดีมาก 29 สถานี
คพ.เผยคุณภาพอากาศช่วงเย็นอยู่ในระดับดีมาก 29 สถานี
 
กรมควบคุมมลพิษรายงานข้อมูลคุณภาพอากาศ ประจำวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15.00 น. ดังนี้ คุณภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตรวจวัดโดยกรมควบคุมมลพิษร่วมกับกรุงเทพมหานคร พบปริมาณฝุ่นละออง ตรวจวัดค่าได้ระหว่าง 16 - 40 มคก./
 

ทันเหตุการณ์

คพ.เผยปริมาณฝุ่นละอองช่วงเที่ยง มีแนวโน้มลดลงเกือบทุกพื้นที่
คพ.เผยปริมาณฝุ่นละอองช่วงเที่ยง มีแนวโน้มลดลงเกือบทุกพื้นที่
 
กรมควบคุมมลพิษรายงานข้อมูลคุณภาพอากาศ ประจำวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 12.00 น. ดังนี้ คุณภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตรวจวัดโดยกรมควบคุมมลพิษร่วมกับกรุงเทพมหานคร พบปริมาณฝุ่นละออง ตรวจวัดค่าได้ระหว่าง 16 - 46 มคก./
 

ทันเหตุการณ์

คพ.เผยคุณภาพอากาศเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ 11 พื้นที่
คพ.เผยคุณภาพอากาศเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ 11 พื้นที่
 
กรมควบคุมมลพิษรายงานข้อมูลคุณภาพอากาศ ประจำวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 07.00 น. ดังนี้ กรมควบคุมมลพิษร่วมกับกรุงเทพมหานคร ติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว่า คุณภาพอากาศในเช้าวันนี้ ปริมาณฝุ่นละอองเพิ่
 

ทันเหตุการณ์

สภาพัฒน์ เปิด 8 ข้อสั่งการ "บิ๊กตู่" รับหลักการ เวทีสัญจรขับเคลื่อนพัฒนาภาคกลางตอนล่าง 1 "กาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี"
สภาพัฒน์ เปิด 8 ข้อสั่งการ "บิ๊กตู่" รับหลักการ เวทีสัญจรขับเคลื่อนพัฒนาภาคกลางตอนล่าง 1 "กาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี"
 
สภาพัฒน์ เปิด 8 ข้อสั่งการ นายกรัฐมนตรี รับหลักการ ร่วมจังหวัด/ท้องถิ่น/เอกชน ขับเคลื่อนการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 กาญจนบุรี ราชบุรี และสุพรรณบุรี ระหว่างประชุม ครม.สัญจร พ่วงรับข้อเสนอพัฒนาพื้นที่ 7 ด้าน สั่งการสารพัด
 

การเมือง

เทศบาลเมืองป่าตองตั้งศูนย์ควบคุมและสั่งการ ระบบรักษาความปลอดภัย สร้างความมั่นใจให้นักท่องเที่ยวและประชาชน
เทศบาลเมืองป่าตองตั้งศูนย์ควบคุมและสั่งการ ระบบรักษาความปลอดภัย สร้างความมั่นใจให้นักท่องเที่ยวและประชาชน
 
ศูนย์ข่าวภูเก็ต – เทศบาลเมืองป่าตอง จัดตั้งศูนย์ควบคุมและสั่งการ ระบบความปลอดภัย เชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานต่างๆในจังหวัดและกล้อง CCTV อัจฉริยะ ที่ติดตั้งแล้วในเฟสแรกริมหาด 37 ตัว เพื่อดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวและประชาชน ร
 

ภาคใต้