xs
xsm
sm
md
lg

คลังถังแตก

[ข้อมูลที่ถูกลบ]
คลังแจงกรณีกู้เงิน 2.14 แสนล้าน ยันเงินคงคลังพอใช้ ถังไม่แตก
คลังแจงกรณีกู้เงิน 2.14 แสนล้าน ยันเงินคงคลังพอใช้ ถังไม่แตก
 
กระทรวงการคลังขอเรียนชี้แจงว่า ตามที่ได้มีกระแสข่าวว่าคลังถังแตก เงินคงคลังไม่พอใช้ จนคณะรัฐมนตรีต้องอนุมัติกู้เงินเพิ่มเติมอีก 2.14 แสนล้านบาทนั้น การขออนุมัติกรอบการกู้เงินกรณีรายจ่ายสูงกว่ารายได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วงเงิน 2
 

ทันเหตุการณ์