xs
xsm
sm
md
lg

คณะกรรมการวัตถุอันตราย

รบ.ย้ำประกาศ ก.อุตฯ แบนสารเคมีอันตรายที่มีผล 1 มิ.ย.นี้ เพราะห่วงสุขภาพ ปชช.
รบ.ย้ำประกาศ ก.อุตฯ แบนสารเคมีอันตรายที่มีผล 1 มิ.ย.นี้ เพราะห่วงสุขภาพ ปชช.
 
น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องบัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย ฉบับที่ 6 พ.ศ.2563 จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายนนี้ เป็นต้นไป โดยห้ามให้มีการผู้ผลิต นำเข้า ส่งออก และมี
 

ทันเหตุการณ์

ศาลฯ ไม่รับคำขอไต่สวนฉุกเฉินที่ให้ระงับการแบนพาราควอต-คลอร์ไพริฟอส
ศาลฯ ไม่รับคำขอไต่สวนฉุกเฉินที่ให้ระงับการแบนพาราควอต-คลอร์ไพริฟอส
 
วันนี้ (27 พ.ค.) ศาลปกครองกลาง มีคำสั่งไม่รับคำขอไต่สวนฉุกเฉิน ของสมาคมเกษตรปลอดภัย และพวกรวม 8 คน ที่ให้ศาลมีคำสั่งกำหนดมาตรการคุ้มครองชั่วคราวก่อนมีคำพิพากษาสั่งระงับการบังคับใช้ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องบัญชีรายชื่อวัตถุอั
 

ทันเหตุการณ์

สมาคมเกษตรกรปลอดภัย ยื่นฟ้องศาลปค. ขอเพิกถอนประกาศแบน "พาราควอต-คลอร์ไพริฟอส" 1 มิ.ย.นี้
สมาคมเกษตรกรปลอดภัย ยื่นฟ้องศาลปค. ขอเพิกถอนประกาศแบน "พาราควอต-คลอร์ไพริฟอส" 1 มิ.ย.นี้
 
สมาคมเกษตรกรปลอดภัย ยื่นฟ้องศาลปกครองขอเพิกถอนประกาศแบน พาราควอต-คลอร์ไพริฟอส 1 มิ.ย.นี้ ชี้ทำเกษตรกรผู้ปลูก 6 พืชไร่ 1.6 ล้านครอบครัวเดือดร้อน เหตุรัฐยังไร้สารทดแทนที่มีประสิทธิภาพกว่า พร้อมขอไต่สวนฉุกเฉินระงับไว้จนกว่าศาลพิจารณา
 

การเมือง

ราชกิจจาฯ เผย "พาราควอต-คลอร์ไพริฟอส" เป็นวัตถุอันตราย มีผล 1 มิ.ย.นี้
ราชกิจจาฯ เผย "พาราควอต-คลอร์ไพริฟอส" เป็นวัตถุอันตราย มีผล 1 มิ.ย.นี้
 
ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย ฉบับที่ 6 พ.ศ.2563 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ วรรคสอง และมาตรา ๑๘ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม โดยค
 

ทันเหตุการณ์

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ ก.อุตฯ "พาราควอต-คลอร์ไพริฟอส" ขึ้นบัญชีวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 มีผล 1 มิ.ย.นี้
ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศ ก.อุตฯ "พาราควอต-คลอร์ไพริฟอส" ขึ้นบัญชีวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 มีผล 1 มิ.ย.นี้
 
เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 ลงนามโดย นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม “ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม” เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่6) พ.ศ.2563 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา
 

ทันเหตุการณ์

ไบโอไทย สู้ถึง 3 ปี! "สุริยะ" ออกประกาศแบน "พาราควอต -คลอร์ไพริฟอส" ขึ้นบัญชีวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 มีผลใช้บังคับ 1 มิ.ย.
ไบโอไทย สู้ถึง 3 ปี! "สุริยะ" ออกประกาศแบน "พาราควอต -คลอร์ไพริฟอส" ขึ้นบัญชีวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 มีผลใช้บังคับ 1 มิ.ย.
 
ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ลงนามโดย สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ 5 รายการ พบ“พาราควอต -คลอร์ไพริฟอส” ขึ้นบัญชีวัตถุอันตรายชนิดที่4 ระบุประกาศนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่ 1 มิ.ย. เป็นต้นไป ด้าน เพจไบโอไทย ยันต่อสู้ทาง
 

การเมือง

ไม่รับฟ้อง! คดีเครือข่ายอาสาคนรักแม่กลองร้องศาลฯ สั่งยกเลิกแบน 3 สารเคมี
ไม่รับฟ้อง! คดีเครือข่ายอาสาคนรักแม่กลองร้องศาลฯ สั่งยกเลิกแบน 3 สารเคมี
 
ศาลปกครองสูงสุด มีคำสั่งยืนตามคำสั่งศาลปกครองชั้นต้น ไม่รับคำฟ้องคดีที่ น.ส.อัญชุลี ลักษณ์อำนวยพร เครือข่ายอาสาคนรักแม่กลอง กับพวกรวม 1,091คน ยื่นฟ้องคณะกรรมการวัตถุอันตราย ,คณะกรรมการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศ
 

ทันเหตุการณ์

ไม่ยืดแบน2สารพิษ บอร์ดยึดมติเดิม-เริ่ม1มิ.ย. ปูดเกียร์ว่างหาสารทดแทน
ไม่ยืดแบน2สารพิษ บอร์ดยึดมติเดิม-เริ่ม1มิ.ย. ปูดเกียร์ว่างหาสารทดแทน
 
“สุริยะ” นั่งหัวโต๊ะบอร์ดวัตถุอันตราย เสียงส่วนใหญ่ 17 เสียงจาก 24 เสียง โหวตยึดมติเดิม สุริยะโหวตด้วยให้คงการแบน 2 สาร พาราควอต-คลอร์ไพริฟอส เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 มีผล 1 มิ.ย.63 เมินคำขอ “สภาหอการค้า” ที่ให้ยืดไปเป็นสิ้นป
 

ผู้จัดการรายวัน

บอร์ดวัตถุอันตรายเคาะแล้ว!ยึดมติเดิมแบน2สารพิษ1มิ.ย.นี้
บอร์ดวัตถุอันตรายเคาะแล้ว!ยึดมติเดิมแบน2สารพิษ1มิ.ย.นี้
 
“สุริยะ”นั่งหัวโต๊ะบอร์ดวัตถุอันตรายเสียงส่วนใหญ่ 17 เสียงหนุนยึดมติเดิมให้คงการแบน 2 สารได้แก่พาราควอตและคลอร์ไพริฟอสเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 มีผล 1 มิ.ย. 2563 พร้อมมอบกรมวิชาการเกษตรเร่งหาสารทดแทนกลับมาเสนอในการประชุมครั้งหน้า
 

เศรษฐกิจ-ธุรกิจ

“มนัญญา”ยืนกรานไม่เลื่อนแบน 3 สารพิษ ลั่น ขรก.เกษตรฯ ทวงศักดิ์ศรีคืน งง ปธ.หอการค้าเปลี่ยนความคิด
“มนัญญา”ยืนกรานไม่เลื่อนแบน 3 สารพิษ ลั่น ขรก.เกษตรฯ ทวงศักดิ์ศรีคืน งง ปธ.หอการค้าเปลี่ยนความคิด
 
“มนัญญา”เผยให้กรมวิชาการเกษตรทำหนังสือตอบกรมโรงงานแล้ว ยืนยันให้แบนสารพิษตามเดิม ไม่มีเหตุผลต้องเลื่อน งงประธานสภาหอการค้าไทยเคยเห็นด้วยให้แบน ทำไมเปลี่ยนความเห็น ย้ำประชุม กก.วัตถุอันตราย 30 เม.ย.ให้ข้าราชการกระทรวงเกษตรเรียกศักด
 

การเมือง

เครือข่ายหนุนแบนสารพิษบุกก.อุตฯจี้ยึดมติเดิมแบน3สารพิษจับตาก.อุตฯถก30เม.ย.
เครือข่ายหนุนแบนสารพิษบุกก.อุตฯจี้ยึดมติเดิมแบน3สารพิษจับตาก.อุตฯถก30เม.ย.
 
กระทรวงอุตสาหกรรมรับหนังสือจากเครือข่ายสนับสนุนการแบนสารพิษที่มีอัตตรายร้ายแรงยืนยันพร้อมนำข้อเสนอคัดค้านการเลื่อนแบน 2 สารพิษออกไปจากกำหนดเดิมตามข้อเสนอของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย นางสาวรัตนา รักษ์ตระกูล ผู้อำนวยการกองบริหารจ
 

เศรษฐกิจ-ธุรกิจ

“สุริยะ”เตรียมถกคณะกรรมการวัตถุอันตราย30เม.ย.หาข้อยุติขยายแบน2สารพิษ
“สุริยะ”เตรียมถกคณะกรรมการวัตถุอันตราย30เม.ย.หาข้อยุติขยายแบน2สารพิษ
 
“สุริยะ”เตรียมหารือคณะกรรมการวัตถุอันตราย 30 เม.ย.นี้เพื่อหาข้อสรุปหลังเอกชนเสนอขยายระยะเวลาการแบน พาพาราคอต และคลอร์ไพริฟอส เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 ที่จะมีผล 1 มิ.ย. ให้เลื่อนไปถึงสิ้นปี นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสา
 

เศรษฐกิจ-ธุรกิจ

อ้างวิกฤตโควิด-19 ขาดอาหาร ขอยืดเวลาใช้สารเคมีพิษภาคเกษตร ชงเรื่องเสนอ "สุริยะ" สมาคม คนไทยธุรกิจการเกษตร โผล่เรียกร้องเร่งรัดออกใบอนุญาตนำเข้าไกลโฟเซต
อ้างวิกฤตโควิด-19 ขาดอาหาร ขอยืดเวลาใช้สารเคมีพิษภาคเกษตร ชงเรื่องเสนอ "สุริยะ" สมาคม คนไทยธุรกิจการเกษตร โผล่เรียกร้องเร่งรัดออกใบอนุญาตนำเข้าไกลโฟเซต
 
นส.สารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค เปิดเผยว่า นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทย ทำหนังสือถึง สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ขอขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศในการกำหนดให้พาราควอตและคลอ
 

Online Section

"มนัญญา"จ่อชง ครม.อนุมัติงบ 400 ล.นำร่องทำเกษตรลดใช้ 3 สารอันตราย
"มนัญญา"จ่อชง ครม.อนุมัติงบ 400 ล.นำร่องทำเกษตรลดใช้ 3 สารอันตราย
 
น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณ 400 ล้านบาท เพื่อให้สหกรณ์การเกษตรกว่า 200 แห่ง จัดทำโครงการนำร่องใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตรเพื่อลดการใช้ปุ๋ย พร้อมทั้งต
 

ทันเหตุการณ์

"สุริยะ" ลั่น สบายมาก พร้อมตอบหากมีชื่อถูกซักฟอก ปมเลื่อนแบนสารพิษ
"สุริยะ" ลั่น สบายมาก พร้อมตอบหากมีชื่อถูกซักฟอก ปมเลื่อนแบนสารพิษ
 
วันนี้ (28 ม.ค.) เมื่อเวลา 08.45 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีอุตสาหกรรม และแกนนำพรรคพลังประชารัฐ(พปชร.) ให้สัมภาษณ์ก่อนประชุมคณะรัฐมนตรี กรณีที่มีกระแสข่าวว่ามีชื่อถูกฝ่ายค้านเตรียมอภิปรายไม่ไว้วางใจ ว่า ย
 

การเมือง

“สมศักดิ์” คาด ฝ่านค้านอภิปรายไม่ไว้วางใจก่อนปิดสมัยประชุมสภาฯ นิดเดียว มั่นใจ ไม่สามารถล้มรัฐบาลได้
“สมศักดิ์” คาด ฝ่านค้านอภิปรายไม่ไว้วางใจก่อนปิดสมัยประชุมสภาฯ นิดเดียว มั่นใจ ไม่สามารถล้มรัฐบาลได้
 
รมว.ยุติธรรม หวังฝ่ายค้านอภิปรายไม่ไว้วางใจก่อนปิดสมัยประชุมสภาฯ นิดเดียว ไม่เช่นนั้นกร่อย มั่นใจ ไม่สามารถล้มรัฐบาลได้ ตนเผยมองปัญหาตอนนี้ที่หลายฝ่ายเป็นห่วงคือ ค่าเงินบาท เชื่อ ภท.แยกแยะได้ หลังมีชื่อ “สุริยะ” ถูกซักฟอกปมสารพิษ
 

การเมือง

ผู้ตรวจฯ เร่งแบน 3 สารพิษเมื่อครบกำหนด แต่รับขอขยายเวลาได้แต่ต้องมีเหตุผล
ผู้ตรวจฯ เร่งแบน 3 สารพิษเมื่อครบกำหนด แต่รับขอขยายเวลาได้แต่ต้องมีเหตุผล
 
ปธ.ผู้ตรวจฯ พร้อมเร่งรัดแบน 3 สารพิษ เมื่อครบกำหนด 1 ม.ค.63 ยอมรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถขอขยายเวลาได้ แต่ต้องมีเหตุผล อย่าอ้างเวลา เพราะเตือนมาแล้วหลายครั้ง ชี้ควรแบนในส่วนของสารที่สามารถทำได้ทันที
 

การเมือง

บุคลากรแพทย์ยื่น 6 หมื่นชื่อหนุนแบน 3 สารพิษ "อนุทิน" ย้ำจุดยืนเดิม แจงไม่กดดัน "สุริยะ" ทบทวนมติ
บุคลากรแพทย์ยื่น 6 หมื่นชื่อหนุนแบน 3 สารพิษ "อนุทิน" ย้ำจุดยืนเดิม แจงไม่กดดัน "สุริยะ" ทบทวนมติ
 
ภญ.จิราพร-หมอธีระวัฒน์ นำทีมยื่น 6 หมื่นรายชื่อบุคลากรทางการแพทย์ ถึง อนุทิน หนุนแบนสารเคมี ด้าน รมว.สธ.ชี้เสียงของบุคลากรและปชช.มีน้ำหนักมากกว่านักการเมือง เร่งส่งมอบต่อถึง บิ๊กตู่ พร้อมแจง กมธ.สาธารณสุขย้ำจุดยืนเดิมขอแบนสา
 

ชุมชน-คุณภาพชีวิต

"มนัญญา"ผุดไอเดีย เล็งเสนอเก็บภาษีสารเคมีทางการเกษตร
"มนัญญา"ผุดไอเดีย เล็งเสนอเก็บภาษีสารเคมีทางการเกษตร
 
น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า จะหารือกรมศุลกากรถึงการพิจารณาเก็บภาษีจากผู้ประกอบการจำหน่ายสารเคมีทางการเกษตร ที่ผ่านมาสารเคมีต่างๆ ที่นำเข้ามาได้รับการยกเว้นภาษีโดยระบุว่า เพื่อช่วยลดต้นทุนใ
 

ทันเหตุการณ์

"มนัญญา"ขำฉายา"มาดามแบนเก้อ"ถามกลับรู้ได้อย่างไรว่าทำไม่ได้
"มนัญญา"ขำฉายา"มาดามแบนเก้อ"ถามกลับรู้ได้อย่างไรว่าทำไม่ได้
 
น.ส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1 ใน 10 รัฐมนตรีที่สื่อมวลชนประจำทำเนียบรัฐบาลตั้งฉายาประจำปี 2562 ให้ว่า มาดามแบนเก้อ จากกรณีที่พรรคภูมิใจไทยมีนโยบายแบน 3 สารพิษ คือ พาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซ
 

ทันเหตุการณ์

"บิ๊กตู่" บอกสร้างสรรค์ "มนัญญา" หัวเราะรับฉายา "มาดามแบนเก้อ" ย้อนถาม รู้ได้อย่างไรว่าทำไม่ได้
"บิ๊กตู่" บอกสร้างสรรค์ "มนัญญา" หัวเราะรับฉายา "มาดามแบนเก้อ" ย้อนถาม รู้ได้อย่างไรว่าทำไม่ได้
 
วันนี้ (23 ธ.ค.) เมื่อเวลา 10.45 น. ที่อาคารอิมแพค ฟอรั่ม อิมแพ็ค เมืองทองธานี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ยังไม่กล่าวตอบโต้ถึงฉายาอิเหนา เมาหมัดที่สื่อมวลชนสายทำเนียบรัฐบาลตั้งให้โดยกล่าวภา
 

การเมือง

เปิดหนังสือเวียนคกก.วัตถุอันตราย พบ 2 คกก. ไม่เห็นด้วยยื้อแบน 3 สารพิษ เดินตามรอย "จิราภรณ์" ขณะที่  2 ตัวแทนสธ. ส่งหนังสือไม่รับรองมติวันที่ 27 พ.ย. เหตุยังไม่ลงมติ
เปิดหนังสือเวียนคกก.วัตถุอันตราย พบ 2 คกก. ไม่เห็นด้วยยื้อแบน 3 สารพิษ เดินตามรอย "จิราภรณ์" ขณะที่ 2 ตัวแทนสธ. ส่งหนังสือไม่รับรองมติวันที่ 27 พ.ย. เหตุยังไม่ลงมติ
 
รายงานข่าวแจ้งว่าเมื่อเร็วๆนี้ คณะกรรมการวัตถุอันตราย ที่มีนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุสาหกรรมเป็นประธาน ได้ออกหนังสือฉบับเวียนให้แก่คณะกรรมการวัตุอันตรายทั้ง 24 คน ให้รับรองผลการประชุม ในวันที่ 27 พ.ย. 62 ที่ผ่านมา ที่ระบุว่า
 

การเมือง

รวบรวมชื่อ "หมอ-พยาบาล-เภสัช" ยื่น "บิ๊กตู่" หนุนแบน 3 สารพิษ เดินหน้าเกษตรอินทรีย์
รวบรวมชื่อ "หมอ-พยาบาล-เภสัช" ยื่น "บิ๊กตู่" หนุนแบน 3 สารพิษ เดินหน้าเกษตรอินทรีย์
 
หมอธีระวัฒน์ เร่งรวบรวมรายชื่อแพทย์ พยาบาล เภสัชกร หนุนแบน 3 สารเคมี เดินหน้าเกษตรกรรมยั่งยืน ยื่น บิ๊กตู่ 19 ธ.ค.นี้ แจงไม่ได้กดดัน แค่สะท้อนให้รับรู้ ลั่นไม่เอาสารเคมีทดแทน ชี้อันตรายเหมือนกัน ยันทำเกษตรอินทรีย์ไปรอด มีหลายร
 

ชุมชน-คุณภาพชีวิต

ไม่รู้จะเก็บไว้ทำไม “อนุทิน”ลั่นต้องคืน“กรมวิชาการเกษตร” ย้ำ สธ.ไม่แพ้เรื่องสารพิษ แต่ผู้บริโภคเสี่ยง
ไม่รู้จะเก็บไว้ทำไม “อนุทิน”ลั่นต้องคืน“กรมวิชาการเกษตร” ย้ำ สธ.ไม่แพ้เรื่องสารพิษ แต่ผู้บริโภคเสี่ยง
 
“อนุทิน” ยัน สธ.ไม่สนับสนุน 3 สารพิษวันยังค่ำ ย้ำกระทรวงไม่ได้แพ้ แต่คนแพ้คือผู้บริโภคที่ต้องเสี่ยงอันตราย พร้อมรณรงค์งดใช้อย่างเต็มที่ ลั่นต้องคืน“กรมวิชาการเกษตร”ไม่รู้จะเก็บไว้ทำไม
 

การเมือง

"อนุทิน" ติงยืดแบนสารพิษหลายรอบ ทำงานไร้ประสิทธิภาพ เปิดทาง 686 องค์กรฟ้องศาล เหตุไม่ยื่นตีความแล้ว
"อนุทิน" ติงยืดแบนสารพิษหลายรอบ ทำงานไร้ประสิทธิภาพ เปิดทาง 686 องค์กรฟ้องศาล เหตุไม่ยื่นตีความแล้ว
 
อนุทิน เปิดทางเครือข่าย 686 องค์กรฟ้องศาล ยัน สธ.ไม่ต้องยื่นตีความมติ เหตุยืนยันให้แบนอยู่แล้ว ไม่เคยกลับมติ ซัดยืดแบนสารพิษซ้ำซากเท่ากับทำงานไม่มีประสิทธิภาพหรือไม่ แจงรัฐไม่มีหน้าที่เยียวยาผู้ประกอบการนำเข้าสารพิษ ซัดรู้อยู่ว่
 

ชุมชน-คุณภาพชีวิต

"ผอ.ไบโอไทย" ไม่หวั่น "สุริยะ" ขู่ฟ้อง ผิดหวังนายกฯทำเมิน เชื่อไฟเขียวค้านแบน 3 สาร
"ผอ.ไบโอไทย" ไม่หวั่น "สุริยะ" ขู่ฟ้อง ผิดหวังนายกฯทำเมิน เชื่อไฟเขียวค้านแบน 3 สาร
 
ผอ.ไบโอไทย ไม่หวั่น สุริยะ ขู่ฟ้อง ชี้เป็นสิทธิทำได้ แต่มั่นใจศาลให้น้ำหนักผลประโยชน์สาธารณะมากกว่า แจงหากกฤษฎีกาตีความให้มติ 27 พ.ย.มีผลทางกฎหมายเมื่อไหร่ฟ้องศาลปกครองทันที ผิดหวังนายกฯเคยพูดเองห่วงสุขภาพประชาชน แต่มาวันนี้กล
 

Online Section

ไบโอไทยไม่ห่วง "สุริยะ" เตรียมฟ้องกลับ ท้าพิสูจน์ใครทำให้ผ่ายใดเสียหาย
ไบโอไทยไม่ห่วง "สุริยะ" เตรียมฟ้องกลับ ท้าพิสูจน์ใครทำให้ผ่ายใดเสียหาย
 
ไบโอไทย ไม่ห่วง สุริยะ เตรียมฟ้องกลับ บอกต่างคนต่างทำหน้าที่ ท้าพิสูจน์ใครทำให้ฝ่ายใดเสียหย ยันมติสันนิษฐานฟังไม่ขึ้น ทั้งที่ผ่านมาใช้มติลงคะแนนเสียงตลอด ย้ำรัฐต้องมีมาตรการภาษีช่วยเกษตรกรที่ไม่ใช้สารเคมี
 

ชุมชน-คุณภาพชีวิต

ย้ำอีกระลอก! ฝ่ายเลขาฯบอร์ดวัตถุอันตรายแจงมติ27พ.ย.ชอบด้วยกฎหมาย
ย้ำอีกระลอก! ฝ่ายเลขาฯบอร์ดวัตถุอันตรายแจงมติ27พ.ย.ชอบด้วยกฎหมาย
 
อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมในฐานะฝ่ายเลขาฯบอร์ดวัตถุอันตรายออกโรงแจงบิลยันมติบอร์ดเมื่อ 27 พ.ย.ยืดแบน 2 พาราควอต คลอร์ไพริฟอส ออกไป 6 เดือนและจำกัดการใช้ไกลโฟเซต ชอบด้วยกฏหมาย นายประกอบ วิวิธจินดา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม(กรอ.)กร
 

เศรษฐกิจ-ธุรกิจ

'อ.ปริญญา'ชี้มติ คกก.วัตถุอันตรายเลื่อนแบนสารพิษ ยังไม่ใช่มติชอบด้วย กม.
'อ.ปริญญา'ชี้มติ คกก.วัตถุอันตรายเลื่อนแบนสารพิษ ยังไม่ใช่มติชอบด้วย กม.
 
ผศ.ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล อาจารย์ประจำภาควิชากฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ และรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและความยั่งยืน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โพสต์เฟซบุ๊ก Prinya Thaewanarumitkul หัวข้อ “มติของคณะกรรมการวัตถุอันตรายที่เลื่อนการแบนสามสารพิ
 

ทันเหตุการณ์

“อุเทน”แถลงไขก๊อก ปชป. เผยภายในพรรคแตกแยก-ยึดติดอำนาจ
“อุเทน”แถลงไขก๊อก ปชป. เผยภายในพรรคแตกแยก-ยึดติดอำนาจ
 
นายอุเทน ชาติภิญโญ ออกแถลงการณ์ เรื่อง ขอลาออกจากสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ ระบุว่า กระผม นายอุเทน ชาติภิญโญ ได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นมา ผ่านการชักชวนของผู้หลักผู้ใหญ่ที่ผมให้ความเคารพน
 

ทันเหตุการณ์

“สุริยะ”ขู่ฟ้อง 686 องค์กรต้านสารพิษ-โต้“ปริญญา”ยันมติเลื่อนแบนถามความเห็นทุกคนแล้ว ไม่จำเป็นต้องยกมือ
“สุริยะ”ขู่ฟ้อง 686 องค์กรต้านสารพิษ-โต้“ปริญญา”ยันมติเลื่อนแบนถามความเห็นทุกคนแล้ว ไม่จำเป็นต้องยกมือ
 
“สุริยะ” ให้นักกฎหมายเตรียมฟ้องกลับเครือข่าย 686 องค์กรต้านสารพิษแถลงข่าวทำเสียหาย โต้ “ปริญญา” ยันที่ประชุม คกก.วัตถุอันตราย 27 พ.ย.มีการลงมติ มีเทปเสียงเป็นหลักฐาน โดยได้สอบถามความเห็นทุกคนแล้ว ไม่จำเป็นต้องยกมือ
 

การเมือง