xs
xsm
sm
md
lg

WEH ยื่นไฟลิ่งเสนอขายหุ้นกู้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

“วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง” ยื่นไฟลิ่งเสนอขายหุ้นกู้ อายุ 2 ปี ดอกเบี้ย 6.75% ระดมทุนเพื่อขยายกิจการและลงทุนในโครงการใหม่ และเป็นเงินทุนหมุนเวียน คาดกำหนดวันจองซื้อ 11-12 และ 15 กรกฎาคม 2567 และออกขายหุ้นกู้ 16 กรกฎาคม 2567

นายณัฐพศิน เชฎฐ์อุดมลาภ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด หรือ WEH ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม ที่มีกำลังการผลิตติดตั้งมากเป็นอันดับ 1 ของไทย เปิดเผยว่า บริษัทได้ยื่นร่างแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สำหรับการเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด ครั้งที่ 1/2567 อายุ 2 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2569 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 6.75 ต่อปี กำหนดชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้

สำหรับวัตถุประสงค์ในการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ เพื่อนำเงินที่ได้มาลงทุนขยายกิจการในโครงการพลังงานลม และพลังงานแสงอาทิตย์ อีกทั้งเตรียมดำเนินการพัฒนาโครงการใหม่ที่มีศักยภาพตามแผนการดำเนินงาน รวมถึงเป็นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ

“ปัจจุบันบริษัทมีขนาดกำลังการผลิตติดตั้งกระแสไฟฟ้ารวมทั้งสิ้น 717 เมกะวัตต์ (MW) โดยมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาวกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ.) และจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) แล้วทุกโครงการ ล่าสุดบริษัทมีโครงการใหม่ที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) กับ กฟผ. 2 โครงการ คือ โรงไฟฟ้าพลังงานลมกำลังการผลิต 89.7 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินร่วมกับระบบกักเก็บพลังงานกำลังการผลิต 30 เมกะวัตต์ นอกจากนี้ ยังมีโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมในอีก 2 โครงการ ขนาดกำลังการผลิตโครงการละ 89.7 เมกะวัตต์ ซึ่งผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นจาก กกพ. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว”

ทั้งนี้ บริษัทยังมีแผนงานพัฒนาโครงการพลังงานไฟฟ้าในต่างประเทศ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเจรจาเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการกับพันธมิตรท้องถิ่นใน 3 ประเทศที่ได้สำรวจตลาดแล้ว คือ ฟิลิปปินส์ ไต้หวัน และเวียดนาม รวมถึงศึกษาการพัฒนาโครงการในประเทศอื่นๆ ที่มีศักยภาพ จึงต้องเตรียมเงินทุนรองรับการขยายกิจการ และสร้างการเติบโตของรายได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ที่จำนวน 15,000 ล้านบาท โดยมีความสามารถการทำกำไรอยู่ในระดับ 40-50% ทุกปี จากล่าสุดปี 2566 ที่ผ่านมา มีรายได้รวม 11,384 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 5,779 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 52.42%

ขณะที่ นายชัยพัชร์ นาคมณฑนาคุ้ม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) ผู้สนับสนุนการยื่นไฟลิ่งและหนึ่งในผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ กล่าวว่า บริษัทยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลเพื่อเสนอขายหุ้นกู้บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด ต่อ ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2567 ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการขออนุมัติจาก ก.ล.ต. โดยคาดว่าจะกำหนดวันจองซื้อในช่วงระหว่างวันที่ 11-12 และ 15 กรกฎาคม 2567 และคาดว่าจะเสนอขายหุ้นกู้ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2567

สำหรับการเสนอขายหุ้นกู้ WEH ในครั้งนี้ มีผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ร่วม จำนวน 8 แห่ง ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด และ บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยมี ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้ และบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้


กำลังโหลดความคิดเห็น