xs
xsm
sm
md
lg

FM เดินหน้าขายหุ้นไอพีโอ จ่อระดมทุนเข้า SET ใน Q3 ปีนี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์
ฟู้ดโมเม้นท์ เดินหน้าขายหุ้นไอพีโอจำนวน 376 ล้านหุ้น คาดจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET) ในไตรมาส 3/67 หวังนำเงินระดมทุนรองรับการขยายธุรกิจ เสริมความแข็งแกร่ง โชว์ผลงานไตรมาส 1/67 กำไรพุ่ง 71% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า รับอานิสงส์กำลังซื้อฟื้น-ส่งออกทะลัก พร้อมลุยขยายธุรกิจผลิตและจำหน่ายไก่แปรรูปปรุงสุกด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Food Technology) เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม อนาคตเติบโตก้าวกระโดด


นางดาริน กาญจนะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออพท์เอเชีย แคปิตอล จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท ฟู้ดโมเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (FM หรือบริษัท) เปิดเผยว่า ปัจจุบัน FM ได้รับอนุมัติแบบคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชน (หุ้นไอพีโอ) ของ FM จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2567 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยบริษัทอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมเพื่อเสนอขายหุ้นไอพีโอ จำนวน 376 .96 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 2.00 บาท โดยคาดว่าจะนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ได้ภายในไตรมาส 3/2567

ทั้งนี้ FM ประกอบธุรกิจโฮลดิ้งที่ลงทุนในบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจอาหาร (Food Focus) โดยมุ่งเน้นการผลิตและจำหน่ายไก่แปรรูปปรุงสุก (Cook-Added Value Products: CAV Products) เป็นหลัก โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม (Food Technology) ใหม่ๆ ในการผลิต อีกทั้งยังลงทุนในธุรกิจผลิตและจำหน่ายไก่ชำแหละ โดยมีการขายทั้งในประเทศและส่งออกไปต่างประเทศ เช่น กลุ่มสหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักร ญี่ปุ่น แคนาดา เขตบริหารพิเศษฮ่องกง เกาหลีใต้ กัมพูชา จีน และสิงคโปร์ รวมถึงขยายไปประเทศใหม่ๆ ที่มีศักยภาพในการเติบโต อีกทั้งยังมีแผนขยายกำลังการผลิตผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูปเพิ่มขึ้นถึง 30%และขยายไปสู่ธุรกิจผลิตและจำหน่ายอาหารสำเร็จรูปสำหรับสัตว์เลี้ยงเพื่อเพิ่มมูลค่าเพิ่มในทุกส่วนของไก่และยกระดับอัตรากำไรที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

นายณัฐพล ดุษฎีโหนด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฟู้ดโมเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (FM) กล่าวว่า วัตถุประสงค์การระดมทุนในครั้งนี้จะนำไปใช้เป็นเงินทุนรองรับการขยายธุรกิจ ได้แก่ การปรับปรุงสายการผลิตเดิมและขยายกำลังการผลิตของโรงงานแปรรูปไก่ปรุงสุก (CAV Products) การขยายกำลังการผลิตของโรงเชือดและชำแหละไก่ และการลงทุนในธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยงหรือธุรกิจสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์พลอยได้ของกลุ่มบริษัท รวมทั้งใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจและชำระคืนเงินกู้ยืม

“บริษัทเชื่อว่าการตัดสินใจระดมทุน และเข้าจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET) ครั้งนี้ จะช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจของ FM สามารถเติบโตอย่างแข็งแกร่งยิ่งกว่าเดิม ประกอบกับกลยุทธ์ที่มุ่งเน้นสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ไก่แปรรูปปรุงสุก (CAV Products) ควบคู่การสรรหาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Food Technology) ใหม่ๆ ในการผลิต จะเป็นการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ ส่งผลให้บริษัทมีอัตรากำไรอยู่ในระดับสูง ซึ่งจะช่วยสร้างการเติบโตของผลประกอบการได้อย่างยั่งยืนในอนาคต” นายณัฐพล กล่าว

นายสุเมธ มาสิลีรังสี ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บริษัท ฟู้ดโมเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (FM) กล่าวว่า ภาพรวมผลการดำเนินงานในช่วงปี 2564-2566 บริษัทมีรายได้รวม 4,166.42 ล้านบาท 5,825.72 ล้านบาท และ 5,782.16 ล้านบาท ตามลำดับ และมีกำไรสุทธิ 183.72 ล้านบาท 840.67 ล้านบาท และ 254.69 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นอัตราส่วนกำไรสุทธิ 4.43%, 14.48% และ 4.42% ของรายได้จากการขายตามลำดับ

ขณะที่ผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปี 2567 บริษัทมีรายได้รวม 1,737.18 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 22.81 % เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน 1,414.58 ล้านบาท ส่วนกำไรสุทธิของบริษัทอยู่ที่ 124.59 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 70.53% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 73.06 ล้านบาท เนื่องจากกำลังซื้อมีการฟื้นตัว ปริมาณการส่งออกสินค้าที่เพิ่มสูงขึ้น

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 40% ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และสำรองตามกฎหมายในแต่ละปี


กำลังโหลดความคิดเห็น