xs
xsm
sm
md
lg

บอร์ด SSP อนุมัติลุยโรงไฟฟ้าขยะ ตุน PPA มั่นใจ 5 ปีโตเท่าตัว

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น เผย บอร์ดอนุมัติเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชน 2 โครงการ ใน จ.นครราชสีมา-สุราษฎร์ธานี ขนาดกําลังการผลิตแห่งละ 9.9 MW มูลค่ากว่า 4.5 พันล้านบาท  เตรียมเข้าศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมเพิ่มในไต้หวัน กำลังการผลิต 38 MW และฟิลิปปินส์ กำลังการผลิต 150 MW คาดได้ข้อสรุปภายในเดือนมิถุนายน 2567 


นายวรุตม์ ธรรมาวรานุคุปต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เสริมสร้าง พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (SSP) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติเข้าลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชน 2 โครงการ มูลค่ากว่า 4.5 พันล้านบาท ได้แก่ โครงการของ อบต.เมืองคง จังหวัดนครราชสีมา กําลังการผลิตติดตั้ง 9.9 เมกะวัตต์ มูลค่าโครงการ 2,289.6 ล้านบาท บริษัทเข้าลงทุนในสัดส่วนไม่ตํ่ากว่า 80% ของมูลค่าการลงทุนรวม และเข้าลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชนของเทศบาลตําบลบ้านส้อง จังหวัดสุราษฎร์ธานี กําลังการผลิตติดตั้ง 9.9 เมกะวัตต์ มูลค่าโครงการ 2,283.4 ล้านบาท บริษัทเข้าลงทุนในสัดส่วน 51% ของมูลค่าการลงทุนรวม

รวมทั้งยังมีมติอนุมัติให้เข้าศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม ในมณฑลผิงตง ไต้หวัน กําลังการผลิตติดตั้ง 38 เมกะวัตต์ และในจังหวัดบาโก ประเทศฟิลิปปินส์ กําลังการผลิตติดตั้ง 150 เมกะวัตต์

ทั้งนี้ หากผลการศึกษาพบว่ามีความเป็นไปได้ในการลงทุน บริษัทจะนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาการลงทุน และจะดําเนินการแจ้งความคืบหน้าต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป อย่างไรก็ตาม คาดว่าจะใช้กรอบระยะเวลาในการดําเนินการศึกษาข้อมูลไม่เกินเดือนมิถุนายน 2567

นอกจากนี้ ยังเตรียมเข้าลงทุนโครงการวินชัยอีกร้อยละ 75 หลัง EGM ผู้ขายอนุมัติฉลุย เพิ่มมูลค่าเงินลงทุนกว่า 4,000 ล้านบาท และยังคงอยู่ระหว่างก่อสร้างโครงการโซลาร์ฟาร์ม Leo 2 ในญี่ปุ่น มูลค่าการลงทุน 2,700 ล้านบาท รวมมูลค่าการลงทุนในโรงไฟฟ้าขยะ พลังงานลม และพลังงานแสงอาทิตย์ในไทย ไต้หวัน ฟิลิปปินส์ ที่ทางบริษัท secure PPA และอยู่ในแผนการเข้าลงทุนอีกกว่า 10,000 ล้านบาท

ปัจจุบัน บริษัทมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งและพร้อมในการเดินหน้าขยายธุรกิจโรงไฟฟ้า Renewable ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และพร้อมระดมเงินจากสถาบันการเงินที่ให้ความสำคัญกับพลังงานสะอาด (Green Financing Framework) สอดคล้องกับการขยายพอร์ตการลงทุนของบริษัทด้าน Renewable เพื่อสร้างการเติบโตที่แข็งแกร่งและยั่งยืน

“การเข้าไปลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าขยะชุมชน และเข้าศึกษาการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมในไต้หวันและฟิลิปปินส์ ของ SSP ในครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสที่สำคัญในการขยายการลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนที่อยู่ในแผน และกลยุทธ์ของบริษัท ซึ่งคาดว่าโครงการดังกล่าวจะให้ผลตอบแทนที่สูง สนับสนุนธุรกิจเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนในอนาคต” นายวรุตม์ กล่าว


กำลังโหลดความคิดเห็น