xs
xsm
sm
md
lg

ออมสินขานรับวาระแห่งชาติแก้หนี้นอกระบบให้กู้ 50,000 บาท ดอกเบี้ย 0.75% ต่อเดือน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ธนาคารออมสิน รับมอบนโยบายตามที่นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ประกาศเดินหน้า “การแก้ไขหนี้นอกระบบ” เป็นวาระแห่งชาติ โดยธนาคารพร้อมขับเคลื่อนภารกิจขานรับนโยบายรัฐ ตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ให้ธนาคารออมสินช่วยเหลือลูกหนี้เงินกู้นอกระบบที่เดือดร้อนจากการนำเงินกู้ไปใช้ประกอบอาชีพ โดยธนาคารเปิดให้กู้ “สินเชื่อธนาคารประชาชน เพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ” เพื่อใช้บรรเทาความเดือดร้อนภาระหนี้นอกระบบที่มีอยู่ ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิยื่นกู้เป็นผู้ที่ประกอบอาชีพ มีรายได้ อายุ 20 ปีขึ้นไป ไม่เกิน 65 ปีเมื่อรวมอายุตัวกับระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ วงเงินให้กู้รายละไม่เกิน 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 0.75% ต่อเดือน (Flat Rate) ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 5 ปี หรือ 60 งวด สามารถใช้บุคคลหรือหลักทรัพย์อื่นเป็นหลักประกันได้

ทั้งนี้ สามารถติดต่อขอกู้ที่ธนาคารออมสินได้ทุกสาขา ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
กำลังโหลดความคิดเห็น