xs
xsm
sm
md
lg

"วราวุธ" รมว.พม.เน้นย้ำ กคช.มุ่ง "สร้างบ้าน สร้างชุมชน สร้างสังคมน่าอยู่"

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์รมว.พม.พร้อมคณะที่ปรึกษา ตรวจเยี่ยมการเคหะแห่งชาติ พร้อมมอบนโยบายการขับเคลื่อนภารกิจ การสร้างสังคมให้น่าอยู่ โดยมี นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วยนายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เข้าร่วม ณ สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) กล่าวว่า ภารกิจการเคหะแห่งชาติ (กคช.) คือการสร้างบ้าน สร้างที่พักอาศัยให้ประชาชน แต่สิ่งที่สำคัญกว่าคือ “การสร้างสังคมให้น่าอยู่” มีความปลอดภัย เมื่ออยู่อาศัยแล้วมีแต่ความสบายใจ โดยเริ่มตั้งแต่การก่อสร้างที่คำนึงถึงความยั่งยืน ได้แก่ การออกแบบอาคารที่ลดการใช้พลังงาน การใช้วัสดุก่อสร้างหรือทรัพยากรที่เป็นมิตรกับผู้อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อม มีพื้นที่สีเขียวเป็นพื้นที่ส่วนกลาง มีการบริหารจัดการขยะตั้งแต่ต้นทาง ด้วยการสร้างมูลค่าให้ขยะเพื่อเพิ่มรายได้ให้ครอบครัว การสร้างสุขลักษณะที่ดีให้ผู้อยู่อาศัยในชุมชน รวมไปถึงการออกแบบที่อยู่อาศัยในเชิงอารยสถาปัตย์ หรือ Universal Design เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มทั้งผู้สูงอายุ คนพิการ และคนปกติ สามารถอยู่อาศัยร่วมกันได้อย่างปลอดภัย ไม่มีข้อจำกัดทางด้านอายุและสภาพร่างกาย

นายวราวุธ กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ กคช. ควรสร้างสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็ง จัดให้มีกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ภายในชุมชน เพื่อให้สมาชิกในครอบครัวได้ทำกิจกรรมพัฒนาชุมชนร่วมกันอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งวัน เพราะเมื่อ กคช. สร้างบ้านให้ประชาชนแล้ว ย่อมจะต้องสร้างสังคมที่น่าอยู่ภายใต้กฎ กติกาในการอยู่อาศัยร่วมกัน เพื่อให้ทุกคนในชุมชนมีรอยยิ้มและมีความสุขกันทุกครอบครัว และเมื่อทุกครอบครัวมีความสุข ย่อมจะส่งผลไปยังชุมชน และสังคมให้มีความยั่งยืนต่อไป


“สังคมและชุมชนที่ดี ไม่ได้ขึ้นอยู่กับราคาของบ้าน ดังนั้น กคช. ต้องสร้างบ้านให้มีมาตรฐานเท่าเทียมกันทุกหลัง ทุกห้อง ทุกพื้นที่ และทุกชุมชนจะต้องมีสังคมที่ดี มีความอบอุ่น อยู่แล้วมีความสุขและมีความอบอุ่นใจเหมือนกันทุกที่ โดยให้คิดว่าอยากให้ลูกหลานของเราอยู่ในสังคมแบบไหน เราจะต้องสร้างสังคมแบบนั้นขึ้นมา ให้ทุกคนรู้สึกว่าอยากอยู่ในชุมชนของ กคช. อยากเติบโต อยากสร้างครอบครัวที่ดีในชุมชนของ กคช. ต่อไป” นายวราวุธ กล่าว
กำลังโหลดความคิดเห็น