xs
xsm
sm
md
lg

PLANET เซ็น MOU กับ NT ให้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัล

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์"แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย" เซ็น MOU เป็นพันธมิตร NT เดินหน้าให้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform as a service) ภายใต้ Edge Data Center ในแต่ละภูมิภาค แก่หน่วยงานรัฐและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หลังเล็งเห็นความเป็นไปได้ทางต้านตลาดและด้านเทคนิคในการขยายฐานลูกค้าใหม่ ผู้บริหารมั่นใจทำให้บริษัทสามารถเพิ่มโอกาสในการให้บริการกับหน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐได้มากขึ้น

นายประพัฒน์ รัฐเลิศกานต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย จำกัด (มหาชน) หรือ PLANET เปิดเผยว่า บริษัท และบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT ได้พิจารณาและเล็งเห็นถึงความเป็นไปได้ในการร่วมมือเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ จึงได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือร่วมกันในโครงการการให้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform as a service) ภายใต้ Edge Data Center โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนประเทศไทยสู่โมเดล Thailand 4.0 ตามนโยบายของรัฐบาลอย่างมีประสิทธิภาพ และใช้เทคโนโลยีในการขับเคลื่อนการดำเนินการ ยกระดับชีวิตของประชาชนอย่างเท่าเทียม

โดยจะร่วมกันศึกษาเพื่อพัฒนา Edge Data Center ในแต่ละภูมิภาค เพื่อใช้ในการรวบรวม จัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการให้บริการแก่หน่วยงานรัฐและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสนับสนุนการเชื่อมโยงเครือข่ายสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยีระบบ Cloud Computing ในการให้บริการแบบครอบคลุมทั้งประเทศอย่างเท่าเทียม รวมถึงร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาหน่วยงานรัฐโดยใช้ Digital Platform as a service เพื่อการเปลี่ยนผ่านเป็น Digital Government

รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนการกระตุ้นเศรษฐกิจและสังคม โดยการส่งเสริมเอกชนรายย่อยและกลุ่มสตาร์ทอัป (Start-Up) ให้เข้มแข็งผลักดันให้เกิด Developer Platforms ภายในประเทศ และร่วมกันพัฒนาบุคคลากรของทั้งสองฝ่ายให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยี Edge Data Center และ Smart Solution Platform

“PLANET และ NT ได้พิจารณาและเล็งเห็นความเป็นไปได้ทางต้านตลาดและด้านเทคนิคในการขยายฐานลูกค้าใหม่โดยเน้นที่กลุ่มตลาดเฉพาะจึงได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ขึ้น” นายประพัฒน์ กล่าว

นายประพัฒน์ กล่าวมั่นใจว่า ภายใต้ความร่วมมือดังกล่าวจะทำให้บริษัทสามารถเพิ่มโอกาสในการให้บริการกับหน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐได้มากขึ้น เนื่องจากบริษัทเป็นผู้ประกอบธุรกิจที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยี การให้คำปรึกษาทางธุรกิจและการบริการทั้งด้านการสื่อสารโทรคมนาคมแบบครบวงจร ระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูล ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมด้วยระบบวิเคราะห์เชิงลึก (Artificial Intelligence), Internet of Things (IOT), Big Data และ Data Center, Cloud Computing/laaS/SssS/PaaS, Telemedicine เป็นต้น


กำลังโหลดความคิดเห็น