xs
xsm
sm
md
lg

TM ยิ้มเทรนด์สังคมผู้สูงอายุเพิ่ม หนุน Nursing Home โต

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

เทคโนเมดิคัล เตรียมรับทรัพย์ หลังเทรนด์สังคมผู้สูงอายุสูงขึ้นต่อเนื่อง จ่อรับ อานิสงส์จากทั้ง 2 กลุ่มธุรกิจ ทั้งอุปกรณ์สำหรับผู้สูงอายุ และ Nursing Home เกี่ยวกับผู้สูงอายุทะยานเพิ่มขึ้นตาม พร้อมเล็งขยายเพิ่มเตียง The Parents Nursing Home เป็น 90-100 เตียงในปี 2567 จากปัจจุบัน 50 เตียง ปีนี้คาดรายได้รวมแตะ 700 ล้านบาท

ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีทีบี หรือ TTB Analytics ประเมินธุรกิจศูนย์ดูแลผู้สูงอายุมีแนวโน้มสดใส โดยมองว่าธุรกิจศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในปี 2576 จะมีมูลค่าธุรกิจตลาดแตะ 2 หมื่นล้านในปี 2576 ด้วยแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง เพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของกลุ่ม Gen X ที่มีข้อจำกัดในเรื่องผู้ดูแลสูงกว่าคนในยุคก่อน ส่งผลให้ธุรกิจศูนย์ดูแลผู้สูงอายุในช่วงปี 2567-2571 มีแนวโน้มเติบโตด้วยอัตราเร่งเฉลี่ยกว่า 30.5% ต่อปี และยังขยายตัวได้ต่อในช่วงปี 2572-2576 ที่เฉลี่ย 15% ต่อปี ส่งผลให้ธุรกิจศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ (Nursing Care for Elderly) เป็นธุรกิจที่น่าจับตา โดยพบว่าปี 2566 ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุมีมูลค่าตลาดราว 2.57 พันล้านบาท นับว่าเป็นตลาดที่มีการเติบโตสูงด้วยค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 5 (CAGR) ปีที่สูงถึง 25.1% บนศักยภาพของธุรกิจที่สามารถขยายตัวได้เกือบ 10 เท่าในอีก 10 ปีข้างหน้า

จากสถานการณ์ที่ไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged Society) ในปี 2568 ที่ประมาณการว่ามีผู้สูงอายุที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไปคิดเป็นสัดส่วน 14.8% และภายในปี 2578 ประเทศไทยจะกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุเต็มขั้น ที่ประมาณการว่าจะมีผู้สูงอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไปมากกว่า 21% ของประชากรทั้งประเทศ ดังนั้นจากการประเมินมองว่า สถานการณ์ธุรกิจศูนย์ดูแลผู้สูงอายุมีโอกาสสดใส โดยในอีก 5 ปีข้างหน้า (2567-2571) ฐานของธุรกิจศูนย์ดูแลผู้สูงอายุเติบโตอัตราการเติบโตเฉลี่ยที่ (CAGR) 30.5% ต่อปี ด้วยขนาดธุรกิจประมาณ 9.5 พันล้านบาทในปี 2571

นางสุนทรี จรรโลงบุตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน) หรือ TM หนึ่งในผู้ให้บริการดูแลผู้สูงอายุและโรงพยาบาลเฉพาะทางผู้สูงอายุ เดอะ พาเร้นท์ส (The Parents) ซึ่งดูแลงานภายใต้ บริษัท ทีเอ็ม เนิร์สซิ่ง แคร์ จำกัด (TMNC) บริษัทในเครือ TM เปิดเผยถึงภาพรวมธุรกิจศูนย์ดูแลผู้สูงอายุว่า TM มองประเด็นสอดคล้องกับการประเมินของศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีทีบี เนื่องประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์อย่างเต็มรูปแบบ 

โดยในปี 2566 ประเทศไทยมีประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปคิดเป็นร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมด ซึ่งถือว่าเป็นการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ ดังนั้นในฐานะผู้ประกอบการต้องวางแผน เพื่อรองรับกลุ่มผู้สูงอายุที่กำลังจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ฉะนั้นกลุ่มสถานพยาบาล หรือสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุต้องมีมาตรฐานรองรับ เช่น บริการด้านการแพทย์ ทั้งในส่วนของการดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ และการบริการด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด ความพร้อมให้บริการดูแลตั้งแต่กลุ่มติดเตียง กลุ่มกึ่งติดเตียง ติดสังคม รวมถึงผู้มีภาวะพึ่งพิงที่เกิดจากโรคต่างๆ เช่น โรคหลอดเลือดในสมองตีบ โรคสมองเสื่อม รวมถึงผู้ป่วยหลังการผ่าตัดที่ต้องการการฟื้นฟูและดูแล ซึ่งรูปแบบการให้บริการดังกล่าว The Parents Nursing Home สามารถตอบโจทย์การเป็นศูนย์ดูแลผู้สูงอายุหรือ มีภาวะพึ่งพิงที่มีการให้บริการครบทุกมิติ ทั้งด้านกาย ใจ จิตวิญญาณ สังคมแวดล้อม และสายใยครอบครัว ที่มุ่งเน้นในการส่งเสริมให้มีสุขภาพดี (Wellness Core)

“ภาพรวมของตลาดผู้สูงอายุในประเทศไทยในปัจจุบัน มีมูลค่าตลาดรวมประมาณ 1 แสนล้านบาท (สินค้าเกี่ยวกับผู้สูงอายุ การดูแลผู้สูงอายุ) จากจำนวนผู้สูงอายุที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง หรือผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงที่ต้องการดูแลเป็นพิเศษ มีทั้งที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้บ้าง และไม่สามารถช่วยเหลือตนเองเลยได้ จำเป็นต้องมีบุคลากรให้ความช่วยเหลือในการดำเนินชีวิตประจำวัน ส่งผลให้ความต้องการการใช้บริการสถานประกอบการดูแลผู้สูงอายุที่มีบริการด้านการแพทย์ และการบริการด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัดมีการปรับตัวสูงขึ้น”

อย่างไรก็ตาม จากเทรนด์สังคมผู้สูงอายุที่เพิ่ม ทำให้ TM และกลุ่มผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมได้รับอานิงสงสฺเชิงบวกทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจ Nursing Home ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ หมายรวมถึงกลุ่มธุรกิจที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ หรือแม้แต่ธุรกิจในกลุ่มอุปกรณ์สำหรับผู้สูงอายุ ซึ่งจะเป็นหนึ่งในการขับเคลื่อนการสร้างมูลค่าเพิ่มทางการตลาดได้เพิ่มขึ้น โดย TM จะได้รับประโยชน์จากทั้ง 2 กลุ่มธุรกิจ ทั้ง Nursing Home และ อุปกรณ์สำหรับผู้สูงอายุ ซึ่งปัจจุบัน TM เป็นตัวแทนจำหน่ายชุดอุปกรณ์ภาชนะสำหรับผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วยที่มีปัญหากล้ามเนื้ออ่อนแรง

เช่น เตียงผู้ป่วย รถเข็นวีลแชร์ หูฟังช่วยขยายเสียง ผ้ากันเปื้อน เครื่องฟอกอากาศ จาน ชาม แก้วน้ำ ช้อน หรือแม้แต่อุปกรณ์ป้องกันการดึงสำหรับผู้สูงอายุ เพื่อช่วยให้ผู้สูงอายุได้ออกกำลังในส่วนกล้ามเนื้อฝ่ามือและนิ้ว ซึ่งทำหน้าที่ในการกระตุ้นประสาทสัมผัส ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นเสริมซึมซับแบบเทป แผ่นรองซึมซับ และสบู่ทำความสะอาดผิวแบบไม่ต้องล้างออก นอกจากนี้ ยังเปิดให้บริการฟื้นฟูการนอนหลับ ล่าสุดได้มีการนำเครื่อง Brain Wellness มาให้บริการเพื่อฟื้นฟูอาการนอนไม่หลับ หรือนอนหลับยากให้กลุ่มผู้ป่วยสูงอายุ หรือกลุ่มที่มีปัญหาภาวะการนอนไม่หลับหรือนอนหลับยาก 

ขณะเดียวกัน บริษัทได้ลงทุนและเปิดให้บริการในรูปแบบสหคลินิกด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูกายภาพบำบัดแล้ว เพื่อต่อยอดสู่โรงพยาบาลด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูกายภาพบำบัดต่อไป โดยจะมีแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู แพทย์แผนไทย และแพทย์แผนจีน เข้ามาร่วมดูแลอย่างใกล้ชิด เพื่อก้าวเข้าสู่การเป็น “Wellness Center” ศูนย์ดูแลส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์เต็มรูปแบบ

ขณะที่ทิศทางรายได้ The Parents Nursing Home ปัจจุบันการให้บริการ Nursing Home ได้รับกระแสการตอบรับดี โดยล่าสุดมีผู้เข้าใช้บริการเฉลี่ย 50-60% จากการเปิดให้บริการจำนวน 50 เตียง และจะขยายเพิ่มขึ้นเป็น 90-100 เตียงในปี 2567 อย่างไรก็ตาม บริษัทคาดการณ์ว่าในปีนี้จะรายได้จากการให้บริการ ภายใต้ The Parents Nursing Home เข้ามาประมาณ 10-12 ล้านบาท ส่งผลให้ TM จะมีรายได้รวมทั้งหมดปี 2566 แตะระดับ 700 ล้านบาท ขณะที่ปี 2567 มีการขยายเตียงเพิ่ม ทำให้มีรายได้จากการให้บริการเพิ่มเป็น 36 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลจากการให้บริการ Wellness Center เต็มรูปแบบ ดังนั้นหาก TMNC สามารถสร้างกำไรได้อย่างเป็นรูปธรรมจะส่งผลดีต่อ TM ที่จะมีกำไรจากการลงทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น 80% เข้ามาเต็มปี


กำลังโหลดความคิดเห็น