xs
xsm
sm
md
lg

คลังเลื่อนเก็บภาษีขายหุ้นไม่มีกำหนด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์คลังเลื่อนเก็บภาษีขายหุ้นไม่มีกำหนด เตรียมพิจารณาทบทวนใหม่ หลังสภาธุรกิจตลาดทุนไทยส่งหนังสือคัดค้าน เตรียมตั้งทีมงานเพื่อวิเคราะห์ และนำข้อเสนอแนะของสภาธุรกิจตลาดทุนไทยมาประกอบพิจารณาอีกครั้ง

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คลัง เปิดเผยว่า สำนักงานเลขาคณะรัฐมนตรีได้ส่งคืนร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราภาษีธุรกิจเฉพาะและกำหนดกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ ฉบับที่… พ.ศ. … หรือการจัดเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะจากการขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ (ภาษีขายหุ้น) ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) กลับมายังกระทรวงการคลังแล้ว แต่เนื่องจากสภาธุรกิจตลาดทุนไทยได้ส่งหนังสือคัดค้านการจัดเก็บภาษีหุ้น จึงอาจทำให้ต้องพิจารณาทบทวนการประกาศบังคับใช้ภาษีขายหุ้นไปก่อน

โดยเมื่อเรื่องภาษีขายหุ้นส่งคืนมากระทรวงการคลังแล้ว กระทรวงการคลังจะตั้งทีมงานเพื่อมาวิเคราะห์ และนำข้อเสนอแนะของสภาธุรกิจตลาดทุนไทยมาประกอบพิจารณาอีกครั้ง ส่วนจะทันประกาศใช้ภายในกลางปีนี้หรือไม่ขณะนี้ไม่สามารถให้คำตอบได้ ต้องรอการทำงานของเจ้าหน้าที่ให้แล้วเสร็จ

รายงานข่าวแจ้งว่า การจัดเก็บภาษีขายหุ้น ได้ผ่านความเห็นชอบของ ครม.ไปแล้วเมื่อปลายเดือน พ.ย.65 ในอัตรา 0.11% ของมูลค่าการขายหุ้น แบ่งการจัดเก็บเป็น 2 ช่วง ปีแรก จัดเก็บในอัตรา 0.055% ส่วนปีถัดไปจัดเก็บเต็มอัตรา 0.11% ทั้งนี้ตามขั้นตอนเมื่อครม.เห็นชอบแล้ว จะนำส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อตรวจร่างกฎหมายภาษีให้ถูกต้อง เมื่อเดือน ม.ค.66 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจร่างเสร็จเรียบร้อย และส่งคืนมาสำนักงานเลขาธิการ ครม.เพื่อเตรียมนำเสนอทูลเกล้าฯ ตามลำดับการประกาศบังคับใช้กฎหมายต่อไป


กำลังโหลดความคิดเห็น