xs
xsm
sm
md
lg

SUPER ส่ง “ซุปเปอร์ คาร์บอน เอ็กซ์ ” ผนึก “Mekha V” บริษัท Startup เครือ PTT

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

"ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น" ส่ง “ซุปเปอร์ คาร์บอน เอ็กซ์” (SCX) เซ็นสัญญา “เมฆา วี (Mekha V) บริษัท Startup ในเครือ ปตท. ซื้อขายใบรับรองสิทธิการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน (REC) อีกทั้งสนับสนุนธุรกิจใบรับรองสิทธิการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน (REC) เป็นการช่วยต่อยอดนวัตกรรมพลังงานสะอาด

นายชัพมนต์ จันทรพงศ์พันธุ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซุปเปอร์ คาร์บอน เอ็กซ์ จำกัด หรือ SCX บริษัทย่อยของบริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SUPER เปิดเผยว่า ได้ลงนามสัญญากับ บริษัท เมฆา วี จำกัด หรือ Mekha V ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT ในการซื้อขายใบรับรองสิทธิการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน (RECs) โดยที่ผ่านมา SCX กับ Mekha V ได้มีการทำสัญญาซื้อขาย I-REC ระหว่างกันจำนวนมาก และตั้งเป้าขยายปริมาณการซื้อขายกับ Mekha V ในอนาคตให้มากขึ้นอีกหลายเท่าตามความต้องการของลูกค้า

โดย SCX เป็นผู้ให้บริการจัดหาและรวบรวมผลิตภัณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Product) เช่น I-REC, TVER และคาร์บอนมาตรฐานอื่นๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งมีนโยบายมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ปัจจุบัน SCX มีความสามารถในการออก REC จากโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ภายใต้กลุ่มบริษัทในเครือของ SUPER เป็นจำนวนกว่า 700,000 RECs ในปี 2565 และพร้อมขยายเป็น 1,000,000 RECs ต่อปีภายในปีนี้ ซึ่งได้รับการยอมรับในระดับสากลด้วยมาตรฐาน The International REC (I-REC Standard) ซึ่งหลายโครงการโรงไฟฟ้า RE (Solar/Wind) ของ SUPER อยู่ระหว่างการขึ้นทะเบียนกับ The International REC Standard Foundation พร้อมเพื่อการขยายปริมาณเพื่อตอบสนองความต้องการการชดเชยคาร์บอนทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ โดย REC ถือเป็นเครื่องมือที่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสามารถนำไปชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม ประเภทที่ 2 (Scope 2)

นายชาญ กุลภัทรนิรันดร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่พัฒนาธุรกิจใหม่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (PTT) กล่าวว่า การร่วมมือกันจะเป็นการต่อยอดนวัตกรรมพลังงานสะอาด มุ่งสนับสนุนเป้าหมายเพื่อลดการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ผ่านการซื้อขายใบรับรองสิทธิการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy Certificates หรือ RECs) โดย Mekha V เป็นบริษัท Startup น้องใหม่ของ PTT ดำเนินธุรกิจ AI Robotics and Digitalization และรองรับการลงทุนธุรกิจใหม่ตามทิศทางกลยุทธ์ของ PTT

รวมถึงเป็นตัวแทนให้บริการซื้อขายพลังงานสะอาด และผลิตภัณฑ์เพื่อความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality Product) ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม ให้แก่บริษัทที่ต้องการจัดหาพลังงานหมุนเวียนให้สามารถเข้าถึงแหล่งพลังงานไฟฟ้าสะอาดได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น เพื่อช่วยส่งเสริมนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse Gases Emission Reduction) ของภาคอุตสาหกรรม อีกทั้งสอดคล้องตามกลยุทธ์ของ ปตท. ในธุรกิจทางด้านพลังงานหมุนเวียน

“การร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ที่ทั้งสองฝ่าย ได้เป็นกลไกที่สำคัญช่วยผลักดันการใช้พลังงานสะอาดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมไทยสู่เวทีโลก ภายใต้เงื่อนไขของประชาคมโลกเรื่อง Carbon Neutrality และ Net Zero” นายชาญ กล่าวในที่สุด


กำลังโหลดความคิดเห็น