xs
xsm
sm
md
lg

SC ปิดงบปี 65 กวาดรายได้ 21,685 ล้านบาท เติบโต 11%

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์เอสซี แอสเสทฯ โชว์ฟอร์มแกร่ง ปิดปี 65 อย่างสวยงาม เติบโตทุกมิติ ทำสถิติสูงสุดทั้งยอดขาย รายได้ และกำไรสุทธิ โดยมีรายได้รวม 21,685 ล้านบาท เติบโต 11%

นายอรรถพล สฤษฎิพันธาวาทย์ ประธานเจ้าหน้าที่ด้านสนับสนุนองค์กร บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SC ผู้ส่งมอบ Living Solutions คุณภาพมาตรฐานสูง เปิดเผยถึงความสำเร็จว่า “ผลประกอบการปี 2565 ที่ผ่านมา บริษัททำผลงานได้ยอดเยี่ยม เติบโตทั้งยอดขาย รายได้ และกำไรสุทธิ โดยปัจจัยความสำเร็จมาจากการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ Thriving for Good เติบโต เชื่อมต่อ ยั่งยืน มุ่งมั่นในการส่งมอบสินค้าและบริการคุณภาพมาตรฐานสูงเพื่อลูกค้าทุกคน จนได้รับความไว้วางใจและความเชื่อมั่นจากกลุ่มลูกค้า”

สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2565 บริษัทกวาดยอดขายได้ 24,468 ล้านบาท เติบโต 12% (YoY) และมีรายได้รวม 21,685 ล้านบาท เติบโต 11% (YoY) ซึ่งเป็นรายได้จากการดำเนินงาน 21,583 ล้านบาท แบ่งเป็น รายได้จากการขาย 96% และอีก 4% เป็นรายได้ค่าเช่าและบริการ โดยรายได้หลักจากการขาย 20,654 ล้านบาท เติบโต 11 % (YoY) มาจากรายได้จากโครงการแนวราบ 17,420 ล้านบาท และรายได้จากโครงการแนวสูง 3,234 ล้านบาท บริษัทมียอดขายรอโอน หรือ Backlog รวม 11,125 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 2,556 ล้านบาท เติบโต 24% (YoY) คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 11.8%

โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 57,401 ล้านบาท และหนี้สินรวม 35,692 ล้านบาท อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนทุน (D/E) เท่ากับ 1.64 เท่า และมูลค่าทางบัญชีเท่ากับ 5.14 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลยอดรวมประจำปี 2565 จากกำไรดังกล่าวในอัตรา 0.25 บาทต่อหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2565 แล้วในอัตรา 0.08 บาทต่อหุ้น และจะเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้อนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการประจำปี 2565 เพิ่มเติมอีกในอัตราหุ้นละ 0.17 บาทต่อหุ้น โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2566


“ในปี 2566 นี้ SC จะมีโครงการเพื่อขายรวมทั้งหมด 76 โครงการ มูลค่าโครงการรวมกว่า 90,000 ล้านบาท ในสัดส่วนแนวราบ 75% และแนวสูง 25% และด้วยความมุ่งมั่นที่แข็งแกร่งของทีมงาน ตลอดจนความพร้อมในทุกด้านของ SC เรามั่นใจว่าจะทำสำเร็จได้ตามเป้าหมาย ทั้งยอดขายและรายได้ของปีนี้”
กำลังโหลดความคิดเห็น