xs
xsm
sm
md
lg

ก.ล.ต.จัดกิจกรรมครบรอบก่อตั้ง 30 ปี “3 ทศวรรษ ก.ล.ต. สู่ตลาดทุนดิจิทัลอย่างยั่งยืน”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


น.ส.รื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดกิจกรรมพิเศษตลอดทั้งปี 2565 ในโอกาสครบรอบก่อตั้ง 30 ปี ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2565 พร้อมรับความท้าทายสู่โลกใหม่ในตลาดทุนดิจิทัลกับก้าวต่อไปที่ไม่เหมือนเดิม ชูด้าน ESG ผลักดันภาคธุรกิจคำนึงการประกอบธุรกิจด้วยธรรมาภิบาล รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม พร้อมเรียนเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวปาฐกถาพิเศษ และอดีตเลขาธิการ ก.ล.ต. ร่วมเสวนา “ก้าวต่อไปของตลาดทุนไทยในทศวรรษหน้า” แลกเปลี่ยนมุมมองการพัฒนาตลาดทุน รวมทั้งการสนับสนุน SME สู่โลกอีคอมเมิร์ซผ่านแพลตฟอร์มดัง ภายใต้แนวคิด “3 ทศวรรษ ก.ล.ต. สู่ตลาดทุนดิจิทัลอย่างยั่งยืน"

กิจกรรมสำคัญในช่วงครึ่งหลังของปี 2565 มีทั้งหมด 6 กิจกรรม ได้แก่ (1) งานเสวนา “ก้าวต่อไปของตลาดทุนไทยในทศวรรษหน้า” โดยเรียนเชิญนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวปาฐกถาพิเศษ และอดีตเลขาธิการ ก.ล.ต. ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองและถ่ายทอดประสบการณ์ในการกำกับดูแลและพัฒนาตลาดทุนผ่านความท้าทายจากปัจจัยแวดล้อมต่างๆ พร้อมทั้งให้มุมมองและข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาตลาดทุนให้เติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน ภายใต้ความท้าทายในโลกการเงินยุคใหม่ และ (2) “SEC FinTech Seminar” งานสัมมนาที่ระดมผู้เชี่ยวชาญจากภาครัฐและเอกชนแถวหน้าของประเทศจนถึงระดับโลก มาร่วมแลกเปลี่ยนความเห็น และประสบการณ์ในมุมมองใหม่เกี่ยวกับเทรนด์ของเทคโนโลยีทางการเงิน การนำ Blockchain และสินทรัพย์ดิจิทัลมาประยุกต์ใช้เพื่อเป็นประโยชน์กับธุรกิจและสังคม รวมทั้งตลาดทุนไทย

พร้อมชูด้าน ESG กิจกรรมพิเศษส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคธุรกิจในตลาดทุนผนวกปัจจัยธรรมาภิบาล สิ่งแวดล้อม และสังคม เข้าไปในกระบวนการประกอบธุรกิจ เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ ด้วยการริเริ่ม (3) “โครงการรางวัลองค์กรต้นแบบความยั่งยืนตลาดทุนไทยด้านสนับสนุนคนพิการ 2565” โดยจัดให้มีการมอบรางวัลองค์กรต้นแบบความยั่งยืนตลาดทุนไทยด้านสนับสนุนคนพิการให้องค์กรที่เกี่ยวข้องในตลาดทุน* เพื่อเชิดชูเกียรติและส่งเสริมให้ภาคธุรกิจในตลาดทุนไทยมีศักยภาพในการสนับสนุนกลุ่มผู้เปราะบางและผู้พิการเพิ่มมากขึ้น

พบกับ (4) “โครงการ Online Market Place” ซึ่งจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่ 16 พฤษภาคม 2565 โดยจับมือกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ผู้ประกอบการวิสาหกิจเพื่อสังคม (SE) และผู้ประกอบการในกลุ่มเปราะบางจำนวนกว่า 300 ราย ได้มีโอกาสในการจำหน่ายสินค้าและขยายธุรกิจผ่านแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ Shopee รวมทั้งเพื่อสนับสนุนให้ SME สามารถต่อยอดในการเตรียมความพร้อมสำหรับการระดมทุนในตลาดทุนยุคดิจิทัล

ก.ล.ต. ยังมีแผน (5) จัดตั้งทุนวิจัย เพื่อมอบให้แก่คณาจารย์ นิสิตและนักศึกษาในการผลิตงานวิจัย รวมทั้งเสริมสร้างความร่วมมือในการผลิตงานวิจัยร่วมกับสถาบันวิจัยหรือมหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ เพื่อยกระดับการผลิตงานวิจัยด้านนโยบายตลาดทุนออกสู่สังคมมากขึ้น

นอกจากนี้ ก.ล.ต. ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาและตอบแทนสังคม ส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชนและเพื่อประโยชน์สาธารณะ โดยบริจาคเงินให้มูลนิธิหรือหน่วยงานทางด้านการแพทย์ การช่วยเหลือชุมชนและสังคม และการศึกษา รวม 10 แห่ง ผ่าน (6) “โครงการ 3 ทศวรรษ ก.ล.ต. เพื่อตลาดทุน เพื่อสังคม”

ทั้งนี้ สามารถติดตามรายละเอียดกิจกรรมพิเศษและโครงการต่างๆ ของ ก.ล.ต. ตลอดทั้งปี 2565 ผ่านทางเว็บไซต์ ก.ล.ต. (www.sec.or.th) เฟซบุ๊กเพจ “สำนักงาน กลต.” และทวิตเตอร์ “ThaiSEC_News”


กำลังโหลดความคิดเห็น