xs
xsm
sm
md
lg

ยูโอบีเตรียมเสนอขายตราสารหนี้อายุ 10 ปี ดอกเบี้ย 4.07% เริ่ม 27 พ.ค.ถึง 6 มิ.ย.นี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย เผยเตรียมแผนออกตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนประเภทที่ 2 อายุ 10 ปี ตามหลักเกณฑ์ Basel III เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยกำหนดมูลค่าการจองขั้นต่ำ 100,000 บาท

โดยตราสารที่ออกในครั้งนี้เป็นตราสารด้อยสิทธิ มีอายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.07% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ธนาคารขอสงวนสิทธิไถ่ถอนคืนก่อนกำหนด ณ วันกำหนดชำระดอกเบี้ยใดๆ หลังครบกำหนดปีที่ 5 และมีข้อกำหนดให้สามารถตัดเป็นหนี้สูญ (ทั้งจำนวนหรือบางส่วน) เมื่อทางการตัดสินใจจะเข้าช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ออกตราสารเงินกองทุน

นายสัญชัย อภิศักดิ์ศิริกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ การเงินและสนับสนุนธุรกิจธนาคาร ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย กล่าวว่า การออกตราสารด้อยสิทธิเพื่อนับเป็นเงินกองทุนประเภทที่ 2 ของธนาคาร เพื่อเสริมความแข็งแกร่งของเงินกองทุนและรองรับการเติบโตทางธุรกิจตามแผนของธนาคาร นอกจากนี้ ยังเป็นการเพิ่มทางเลือกในการลงทุนให้แก่ผู้ลงทุน

ทั้งนี้ ผู้ลงทุนที่สนใจตราสารเงินกองทุนนี้สามารถจองซื้อได้ระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม ถึง 6 มิถุนายน 2565 ได้ที่ธนาคารยูโอบีทุกสาขา และสถาบันการเงินชั้นนำอีก 2 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารกสิกรไทย

อนึ่ง ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มธนาคารยูโอบีของสิงคโปร์ ซึ่งเป็นสถาบันการเงินชั้นนำระดับภูมิภาค และได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือว่าเป็นธนาคารที่มีฐานะแข็งแกร่ง โดยล่าสุด ฟิทช์ เรทติ้ง (ประเทศไทย) ได้จัดอันดับเครดิตระยะยาวภายในประเทศของธนาคารที่ระดับสูงสุด AAA(tha) แนวโน้มมีเสถียรภาพ และจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารเงินกองทุนที่ AA(tha) เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565
กำลังโหลดความคิดเห็น