xs
xsm
sm
md
lg

ก.ล.ต.-สรรพากร-ธปท.-เอกชนหารือแนวทางเก็บภาษีสินทรัพย์ดิจิทัล คาดชัดเจนสิ้น ม.ค.นี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กรมสรรพากร ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลไทย และสมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทย ร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อกำหนดแนวทางการคำนวณภาษีตามกฎหมายในประเด็นที่มีการหารือเกี่ยวกับความชัดเจน ผ่อนปรน และมองไปในอนาคต

วันนี้ (20 ม.ค.) สำนักงาน ก.ล.ต. ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมออนไลน์ร่วมกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล โดยมีสมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลไทย และสมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทย เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีสินทรัพย์ดิจิทัล

พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและมุมมองเพิ่มเติมจากสำนักงาน ก.ล.ต. และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ได้มาร่วมประชุมในวันนี้ เพื่อนำไปเป็นข้อมูลประกอบการสำรวจความคิดเห็นของทั้งผู้ลงทุนและผู้ที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งเป็นการประชุมต่อเนื่องจากที่กรมสรรพากรได้มีการประชุมหารือร่วมกันกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมาก่อนหน้านี้แล้ว

ทั้งนี้ กรมสรรพากรอยู่ระหว่างการรวบรวมความคิดเห็นจากผู้ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลและผู้ที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลทุกฝ่าย และจากแบบสอบถามที่สมาคมสินทรัพย์ดิจิทัลไทยเป็นผู้รับผิดชอบดูแลทำการจัดส่งให้ทุกฝ่ายที่อยู่ในชุมชนของสินทรัพย์ดิจิทัล โดยจะมีการกำหนดแนวทางการคำนวณภาษีตามกฎหมายที่มีอยู่เพื่อให้เกิดความชัดเจนกับผู้ซื้อขายได้ภายในสิ้นเดือนมกราคม 2565 ตามที่ได้แจ้งไว้ก่อนหน้านี้


กำลังโหลดความคิดเห็น