xs
xsm
sm
md
lg

เผยดัชนีราคาที่อยู่อาศัยใหม่ Q4/64 กทม.-ปริมณฑลหดตัวต่อเนื่อง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รายงานดัชนีราคาที่อยู่อาศัยในพื้นที่กรุงเทพฯ-ปริมณฑลภาพรวมทิศทางการปรับลดลงแต่เริ่มเข้าสู่ภาวะทรงตัว โดยดัชนีราคาบ้านจัดสรรใหม่ที่อยู่ระหว่างการขายในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ไตรมาส 4 ปี 2564 ค่าดัชนีมีค่าเท่ากับ 126.8 ลดลงร้อยละ -0.8 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน (YoY) ซึ่งเป็นการลดลงต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่ 4 และเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า (QoQ) พบว่า ดัชนีราคาบ้านจัดสรรลดลงร้อยละ -0.3 ส่วนดัชนีราคาห้องชุดใหม่ที่อยู่ระหว่างการขายในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล ไตรมาส 4 ปี 2564 ค่าดัชนีเท่ากับ 151.2 จุด ลดลงร้อยละ -0.5 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน (YoY) ซึ่งมีค่าดัชนีลดลงต่อเนื่องกันเป็นไตรมาสที่ 5 แล้ว ส่วนการเปลี่ยนแปลงของดัชนีเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า (QoQ) พบว่า ดัชนีราคาห้องชุดใหม่ลดลงร้อยละ -0.3 ซึ่งเป็นการลดลงต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่ 3 แล้ว

ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์
ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคาร และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ เผยว่า ผลการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคาบ้านจัดสรรใหม่ที่ลดลงข้างต้น แสดงให้เห็นผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกที่ 5 โดยเป็นการแพร่ระบาดของเชื้อกลายพันธุ์โควิดสายพันธุ์โอมิครอน (Omicron) ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยให้มีการฟื้นตัวช้าลงกว่าเดิม ส่งผลให้ผู้ประกอบการมีการปรับตัวต่อสถานการณ์ดังกล่าว โดยพบว่า ผู้ประกอบการยังคงใช้กลยุทธ์ทางการตลาดด้วยการลดราคาเพื่อกระตุ้นการขายบ้านจัดสรร รวมถึงโปรโมชันการให้เข้าอยู่ฟรีนานขึ้นเป็น 1-3 ปีแรก หรืออยู่ฟรี 36 เดือน จากเดิมที่เคยใช้โปรโมชันให้อยู่ฟรี 1-2 ปี เพื่อช่วยสำหรับคนที่อยากได้บ้านในตอนนี้แต่ติดขัดเรื่องค่าใช้จ่าย ผู้ประกอบการยังคงจัดโปรโมชันต่อเนื่องทั้งบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮาส์เพื่อเป็นการเร่งรัดในการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค เมื่อจำแนกดัชนีราคาบ้านจัดสรรตามพื้นที่พบว่า กรุงเทพฯ มีค่าดัชนีเท่ากับ 125.8 ลดลง -0.7% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าลดลง -0.3% ส่วน 3 จังหวัดปริมณฑลมีค่าดัชนีเท่ากับ 127.6 ลดลง -0.9% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนและเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าลดลง -0.4%

ขณะที่ ดัชนีราคาบ้านเดี่ยวในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ไตรมาส 4 ปี 64 มีค่าดัชนีเท่ากับ 124.9 ลดลง -0.9% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าลดลง -0.5% โดยพื้นที่กรุงเทพฯ มีค่าดัชนีเท่ากับ 124.3 ลดลง -0.8% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าลดลง -0.6% ส่วนใน 3 จังหวัดปริมณฑล มีค่าดัชนีเท่ากับ 125.1 ลดลง -0.9% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าลดลง -0.4%

ส่วนดัชนีราคาทาวน์เฮาส์ในกรุงเทพฯ ปริมณฑล ไตรมาส 4 ปี 64 มีค่าดัชนีเท่ากับ 128.8 ลดลง -0.7% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าลดลง -0.2% ทั้งนี้ ในพื้นที่กรุงเทพฯ มีค่าดัชนีเท่ากับ 127.1 ลดลง -0.6% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนลดลง -0.2% ขณะที่ในพื้นที่ 3 จังหวัดปริมณฑล มีค่าดัชนีเท่ากับ 130.8 ลดลง -0.8% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าลดลง -0.3%

สำหรับรายการส่งเสริมการขายบ้านจัดสรรใหม่ที่อยู่ระหว่างการขายในไตรมาสนี้พบว่า ส่วนใหญ่ 44.4% เป็นของแถม เช่น เครื่องปรับอากาศ เฟอร์นิเจอร์ ผ้าม่าน ปั๊มน้ำ แท็งก์น้ำ รองลงมา 28.8% เป็นส่วนลดเงินสด และ 26.7% เป็นส่วนลดค่าใช้จ่ายในวันโอนกรรมสิทธิ์ และ/หรือฟรีค่าส่วนกลาง รายการส่งเสริมการขายบ้าจัดสรรที่อยู่ระหว่างการขายในไตรมาส 3 ปี 64 ส่วนใหญ่ 37.7% เป็นของแถม เช่น เครื่องปรับอากาศ เฟอร์นิเจอร์ ผ้าม่าน ปั๊มน้ำ แท็งก์น้ำ รองลงมา 35.9% เป็นส่วนลดเงินสด และ 26.4% เป็นส่วนลดค่าใช้จ่ายในวันโอนกรรมสิทธิ์ และ/หรือฟรีค่าส่วนกลาง


ทั้งนี้ ดัชนีราคาห้องชุดใหม่ที่อยู่ระหว่างการขายในกรุงเทพฯ-ปริมณฑลไตรมาส4 ปี 2564 พบว่า ค่าดัชนีเท่ากับ 151.2 จุด ลดลง -0.5% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีค่าดัชนีลดลงต่อเนื่องกันเป็นไตรมาสที่ 5 แล้ว สำหรับการเปลี่ยนแปลงของดัชนีเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าพบว่าดัชนีราคาห้องชุดใหม่ลดลง -0.3% ซึ่งเป็นการลดลงต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่ 3 แล้ว จากดัชนีราคาห้องชุดใหม่ที่ลดลงข้างต้นมาจากการปรับตัวของผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกที่ 5 โดยเป็นการแพร่ระบาดของเชื้อกลายพันธุ์โควิดสายพันธุ์โอมิครอน (Omicron) ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยให้มีการฟื้นตัวช้าลงกว่าเดิม 

โดย พบว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังคงใช้กลยุทธ์ทางการตลาดด้วยการนำเสนอโปรโมชันในรูปแบบของแถมมากถึง 45.0%ของโครงการสำรวจ โดยเป็นการให้เฟอร์นิเจอร์ตกแต่งห้องชุดแบบพร้อมเข้าอยู่อาศัย รวมถึงโปรโมชันการให้เข้าอยู่ฟรีนานถึง 1-3 ปี เช่นเดียวกับโปรโมชันบ้านจัดสรรเพื่อแบ่งเบาภาระการเงินให้ผู้ซื้อได้มีเวลาวางแผนการเงิน และการให้ฟรีค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ หรือการให้ส่วนลดเงินเพื่อแบ่งเบาค่าใช้จ่ายของผู้ซื้อซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ราคาห้องชุดใหม่ลดลง และเพื่อเป็นการเร่งรัดการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค

สำหรับดัชนีราคาห้องชุดใหม่ที่อยู่ระหว่างการขาย ในไตรมาส 4 ปี 64 นี้ เมื่อพิจารณาแยกตามพื้นที่พบว่า ในพื้นที่กรุงเทพฯ มีค่าดัชนีเท่ากับ 152.9 จุด ลดลง -0.3% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และลดลง -0.3% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า ส่วน 2 จังหวัดปริมณฑลมีค่าดัชนีเท่ากับ 143.1 จุด ลดลง -1.2% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนและลดลง -0.6% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า

ดร.วิชัย กล่าวว่า สำหรับรายการส่งเสริมการขาย ห้องชุดใหม่ที่อยู่ระหว่างการขายในไตรมาสนี้พบว่า ส่วนใหญ่ 45.0% เป็นของแถม เช่น เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า รองลงมา 28.3% เป็นส่วนลดค่าใช้จ่ายในวันโอนกรรมสิทธิ์ พบว่า มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้า และ 26.7% เป็นส่วนลดเงินและ/หรืออยู่ฟรีตามระยะสัญญาของแต่ละโครงการ พบว่า มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้าเช่นกัน เพื่อเร่งรัดและแบ่งเบาค่าใช้จ่ายของผู้ซื้อ


กำลังโหลดความคิดเห็น