xs
xsm
sm
md
lg

“Token X” จ่อลุยธุรกิจโทเคนดิจิทัลครบวงจร หลังได้ใบอนุญาติจาก ก.ล.ต.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์บริษัท โทเคน เอกซ์ จำกัด (Token X) บริษัทในเครือเอสซีบี เท็นเอกซ์ (SCB 10X) ซึ่งอยู่ภายใต้ “กลุ่มเอสซีบี เอกซ์” (SCBX) เตรียมเดินหน้าบุกให้บริการเกี่ยวกับธุรกิจโทเคนดิจิทัลครบวงจรแบบเต็มรูปแบบ หลังได้รับความเห็นชอบในการเป็นผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ICO Portal) จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) พร้อมกันนี้ยังได้เตรียมร่วมมือกับลูกค้าองค์กรชั้นนำจากหลากหลายอุตสาหกรรมชั้นนำของประเทศ ในการต่อยอดสร้างการเติบโตรูปแบบใหม่ผ่านการทำ Tokenization โดยธุรกิจ ICO Portal นี้ นับเป็นหนึ่งในฟันเฟืองสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ยานแม่ ในการวางรากฐานสู่โลกการเงินแห่งอนาคตอีกด้วย

นางสาวจิตตินันท์ ชาติสีหราช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โทเคน เอกซ์ จำกัด (Token X) กล่าวว่า “จากวิสัยทัศน์ของ “กลุ่มเอสซีบี เอกซ์” (SCBX) ที่ประกาศเดินหน้าปรับตัวเตรียมพร้อมเข้าสู่โลกการเงินแห่งอนาคต “Token X” ในฐานะหนึ่งในยานลูกพร้อมสานต่อยุทธศาสตร์ยานแม่ เตรียมให้บริการเกี่ยวกับธุรกิจโทเคนดิจิทัลเต็มรูปแบบ ล่าสุด Token X ได้รับความเห็นชอบในการเป็นผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ICO Portal) จากสำนักงาน ก.ล.ต. เป็นที่เรียบร้อยโดยอยู่ระหว่างการรอเปิดใช้งาน ใบอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่ง ICO Portal ถือเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจที่จะมีส่วนช่วยผลักดันให้ “กลุ่มเอสซีบี เอกซ์” สามารถบรรลุพันธกิจได้ตามเป้าหมาย ผ่านการสร้างขีดความสามารถใหม่ทางด้าน Digital Asset Tokenization ควบคู่กับการวางรากฐานระบบนิเวศด้านสินทรัพย์ดิจิทัลที่แข็งแกร่งในประเทศไทย โดยบริษัทเตรียมพร้อมให้บริการเกี่ยวกับธุรกิจโทเคนดิจิทัลแบบครบวงจร ครอบคลุมบริการที่ปรึกษา-วางแผนการออกโทเคนดิจิทัล-การพัฒนาด้านบล็อกเชนและเทคโนโลยี ซึ่งที่ผ่านมาเราได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้าระดับองค์กรในหลากหลายอุตสาหกรรมชั้นนำระดับประเทศ ที่ให้ความสนใจและตอบรับเข้าร่วมวางแผนการทำ Tokenization กับ Token X ตั้งเป้าเป็นองค์กรชั้นนำในอาเซียนด้าน Digital Asset Tokenization ภายในปี 2025”

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ICO Portal) หมายถึง ผู้ให้บริการระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเสนอขายโทเคนดิจิทัลที่ออกใหม่ ซึ่งทําหน้าที่กลั่นกรองลักษณะของโทเคนดิจิทัลที่จะเสนอขาย คุณสมบัติของผู้ออก และความครบถ้วนถูกต้องของแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายโทเคนดิจิทัลและร่างหนังสือชี้ชวน หรือข้อมูลอื่นใดที่เปิดเผยผ่านผู้ให้บริการ สำหรับผู้ที่สนใจเกี่ยวกับธุรกิจโทเคนดิจิทัล สามารถติดต่อสอบถาม และศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท


กำลังโหลดความคิดเห็น