xs
xsm
sm
md
lg

โมเดอร์นฟอร์มเฮลท์แอนด์แคร์ เผย "รพ.มะเร็งชีวามิตรา" พร้อมรับผู้ป่วยในประเทศหลังคลายมาตรการคุมโควิด-19

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


นายทักษะ บุษยโภคะ
โมเดอร์นฟอร์มเฮลท์แอนด์แคร์ บริษัทในกลุ่ม MODERN เผย รพ.มะเร็งชีวามิตรา โรงพยาบาลเอกชนเฉพาะทางโรคมะเร็งแห่งแรกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมรับผู้ป่วยในประเทศจากจังหวัดใกล้เคียงและกรุงเทพฯ หลังผ่อนคลายมาตรการคุมโควิด-19 ชูจุดเด่นบริการ และเทคโนโลยีทันสมัย โดยบุคลากรผู้ชำนาญการ สถานที่ให้บริการสะอาดปลอดภัย มีมาตรฐานระดับสากล ด้วยแนวทางการรักษาควบคู่แผนปัจจุบันและแพทย์ทางเลือก กัญชาทางการแพทย์ แพทย์แผนจีนและแพทย์แผนไทย โดยเน้นการรักษาแบบยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง

นายทักษะ บุษยโภคะ ประธานกรรมการ บริษัท โมเดอร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ MODERN เปิดเผยว่า ภายหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เริ่มคลี่คลาย ประชาชนในประเทศได้รับวัคซีนป้องกันไวรัสเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง และรัฐบาลทยอยผ่อนคลายมาตการคุมโควิด-19 ส่งผลให้การเดินทางข้ามจังหวัดเป็นไปได้ง่ายและสะดวกขึ้น ทางโรงพยาบาลมะเร็งชีวามิตรา โรงพยาบาลเอกชนเฉพาะทางโรคมะเร็งแห่งแรกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ธุรกิจในเครือโมเดอร์นฟอร์ม เฮลท์แอนด์แคร์ ซึ่งมีจุดเด่นในด้านการดูแลรักษาผู้ป่วย ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยเทียบเท่าโรงพยาบาลขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานคร ได้เตรียมความพร้อมในทุกๆ ด้าน ทั้งในด้านบุคลากรผู้ชำนาญการ เทคโนโลยี การรักษาที่ทันสมัยมาตรฐานระดับสากล การรักษาด้วยแพทย์แผนปัจจุบันควบคู่กับการรักษา แผนทางเลือกควบคู่กัน สำหรับการให้บริการรองรับผู้ป่วยในประเทศ โดยเฉพาะจังหวัดใกล้เคียง เช่น ร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ สุรินทร์ มหาสารคาม มุกดาหาร นครพนม รวมไปถึงผู้ป่วยจากกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และจังหวัดอื่นๆ ที่สามารถเดินทางด้วยเครื่องบินได้สะดวก

ประกอบกับ ธุรกิจด้านการแพทย์ เป็นหนึ่งในธุรกิจที่มีโอกาสเติบโต เนื่องจากคนส่วนใหญ่หันมาให้ความสำคัญกับการดูแลใส่ใจสุขภาพเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะหลังจากผ่านวิกฤตเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั้งนี้ ปัจจุบันโรงพยาบาลมะเร็งชีวามิตรา มีสัดส่วนผู้ป่วยในจังหวัดมาใช้บริการ 79.30% และเป็นผู้ป่วยจากนอกพื้นที่ ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ 20.70% โดยคาดการณ์ว่าหลังการผ่อนคลายมาตรการคุมโควิด-19 ในประเทศ จะมีสัดส่วนผู้ป่วยจากนอกพื้นที่มาใช้บริการจะเพิ่มขึ้นเป็น 40%

นายแพทย์ธนุตม์ ก้วยเจริญพานิชก์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลมะเร็งชีวามิตรา กล่าวเสริมว่า รพ.ชีวามิตรา ได้เตรียมความพร้อมสำหรับการให้บริการผู้ป่วยในประเทศครบทุกด้านอย่างเต็มกำลัง ประกอบด้วยมีการเตรียมความพร้อมของแพทย์ผู้ชำนาญการ (Medical Specialists) เพื่อให้บริการดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด โดยบุคลากรทั้งหมดของโรงพยาบาลได้รับวัคซีนโควิด-19 ครบ 100% เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ด้วยระบบเวชทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Medical Record) การนัดหมายผู้ป่วยอย่างเป็นระบบ รวดเร็ว ไม่ต้องคอยนาน มีบริการตรวจคัดกรองมะเร็งด้วยการตรวจแบบ Genetic Test คัดกรองความเสี่ยงยีนส์มะเร็ง เพื่อประเมินความเสี่ยงและวางแนวทางในการดูแลสุขภาพ การตรวจ Liquid Biopsy นวัตกรรมตรวจวิเคราะห์มะเร็งจากเลือด เป็นทางเลือกสำหรับผู้ป่วยที่มีข้อจำกัดในการตัดชิ้นเนื้อ เพื่อตรวจหามะเร็งหรือผู้ป่วยที่กลับมาเป็นมะเร็งซ้ำอย่างเต็มความสามารถ

โรงพยาบาลมะเร็งชีวามิตราใช้เทคโนโลยีการรักษาที่ทันสมัย เช่น เครื่องฉายรังสีเร่งอนุภาค ลดระยะเวลาการฉายรังสีให้สั้นลง โดยใช้เวลาเพียง 3-5 นาที CT Simulator ช่วยวางแผนและจำลอง การรักษาทางรังสีรักษาได้แม่นยำ ลดผลกระทบต่ออวัยวะข้างเคียงด้วยระบบคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ ยังมีการรักษามะเร็งด้วยความร้อน โดยการเพิ่มอุณหภูมิไปเฉพาะก้อนมะเร็ง งเพื่อให้มะเร็งแบ่งตัวช้าลง และการบำบัดในรูปแบบของเคมีบำบัด ภูมิคุ้มกันบำบัด และยาพุ่งเป้า ทั้งยังมีการรักษาแบบแผนทางเลือก ประกอบด้วย

กัญชาทางการแพทย์ (Medical Cannabis)
แพทย์แผนจีน (Traditional Chinese Medicine)
แพทย์แผนไทย (Thai Traditional Medicine)
โภชนาการและโภชนบำบัด (Nutrition and Diet Therapy)

และยังมีบริการ Telemedicine เพื่อบริการปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญผ่าน VDO Call สำหรับผู้ป่วยและญาติให้สามารถปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิดได้ทุกที่ทุกเวลา ช่วยลดภาระการเดินทางกรณีที่ไม่จำเป็น โดยการดูแลและวางแผนการรักษาทุกขั้นตอนของ รพ. ด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและสหสาขาวิชาชีพอย่างใกล้ชิด ภายใต้แนวทางการรักษาที่ "ยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง" มุ่งให้การดูแลรักษาผู้ป่วยทั้งในด้านร่างกายและจิตใจ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และ รพ.ยังเป็นคู่สัญญาบริษัทประกันชั้นนำ รองรับสิทธิข้าราชการ และธนาคารเพื่อการเกษตรแสะสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพื่ออำนวยการรักษาให้แก่ผู้ป่วยอีกด้วย

"ในด้านมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ของ รพ. ยังคงเป็นไปอย่างรัดกุม ผู้เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดจะต้องมีการ Swab ก่อนล่วงหน้าไม่เกิน 72 ชั่วโมง และมีผลตรวจเป็นลบ งดเยี่ยม และจำกัดผู้ดูแลประจำ 1 คน ต่อ 1 ราย บุคลากรทางการแพทย์ยึดหลัก D-M-H-T-T เว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์สม่ำเสมอ เนื่องด้วย รพ.ให้ความสำคัญกับความปลอดภัย ของผู้เข้ารับบริการ ทั้งผู้ป่วย ญาติ และบุคลากรโรงพยาบาลเป็นสำคัญ" นายแพทย์ธนุตม์ กล่าว

เกี่ยวกับโรงพยาบาลมะเร็งชีวามิตรา
โรงพยาบาลมะเร็งชีวามิตรา เป็นโรงพยาบาลเอกชนเฉพาะทางโรคมะเร็งแห่งแรกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งอยู่ในตัวเมืองจังหวัดอุบลราชธานี “ชีวามิตรา” แปลว่าเป็นมิตรกับทุกชีวิต ยึดหลักดำเนินงานด้วยมิตรภาพ ผ่านการมอบสิ่งที่ดีที่สุดในการรักษา เพื่อสร้างคุณค่าชีวิตที่ดีกว่าเดิม พร้อมปรัชญาการดำเนินงานที่เอาใจใส่ เป็นมิตรกับทุกชีวิตอย่างแท้จริง ดังนิยาม “กาย...ต้องตรงจุด” “ใจ…ต้องดูแล” ภายใต้แนวคิด “NEW POSSIBILITY OF CANCER TREATMENT” ทุกโอกาสคือความเป็นไปได้ในการรักษา
กำลังโหลดความคิดเห็น