xs
xsm
sm
md
lg

'ซีแพนเนล' ลุ้นเซ็นสัญญาเพิ่ม 4 โครงการ ดันแบ็กล็อก มั่นใจรายได้ทั้งปีโตกว่า 30%

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์CPANEL เผยแนวโน้มไตรมาส 3/64 คึกคัก ลูกค้าให้ความสนใจ จ่อคิวสั่งผลิตภัณฑ์ Precast Concrete จำนวนมาก โค้งสุดท้ายของปีลุ้นเซ็นสัญญา 4 โครงการ มูลค่ากว่า 190 ล้านบาท พร้อมเดินหน้าเจรจางานใหม่ต่อเนื่อง เตรียมแผนชำระหนี้สถาบันการเงิน D/E ลด ตั้งเป้ารายได้ปีนี้เติบโตไม่น้อยกว่า 30%

นายชาคริต ทีปกรสุขเกษม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีแพนเนล จำกัด (มหาชน) หรือ CPANEL ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แผ่นคอนกรีตสำเร็จรูป (Precast Concrete) ด้วยระบบอัตโนมัติ (Fully Automated Precast) ที่ใช้สำหรับงานก่อสร้างโครงการอสังหาริมทรัพย์ เปิดเผยว่า ภาพรวมธุรกิจในช่วงไตรมาส 3/64 คึกคัก ลูกค้าให้ความสนใจเพิ่มขึ้นจำนวนมาก

ขณะที่ทิศทางธุรกิจไตรมาส 4/64 บริษัทอยู่ระหว่างรอเซ็นสัญญา 4 โครงการ มูลค่ารวมกว่า 190 ล้านบาท มูลค่างานในมือ (Backlog) ณ 30 มิ.ย 64 ที่ 1,156.03 ล้านบาท ทยอยรับรู้รายได้ในปีนี้ 228.56 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทยังคงเดินหน้าเจรจางานใหม่อย่างต่อเนื่องทั้งแนวราบและแนวสูง

นอกจากนี้ บริษัทมีแผนที่จะนำเงินไปชำระหนี้สถาบันการเงินตามวัตถุประสงค์การระดมทุน ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อทุน (Debt to Equity Ratio : D/E Ratio) ลดลง โดยบริษัทตั้งเป้ารายได้ปีนี้เติบโตไม่น้อยกว่า 30%

นายชาคริต ทีปกรสุขเกษม
“ทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทครึ่งปีหลัง มีแนวโน้มที่ดีกว่าครึ่งปีแรก 64 เนื่องจากลูกค้าที่เป็นผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์กลับมาดำเนินงานได้ตามปกติ และเร่งส่งมอบงานในช่วงไตรมาส 4/64 ส่งผลให้มีความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ Precast Concrete มากขึ้น อีกทั้งการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai ทำให้บริษัทเป็นที่รู้จักในวงกว้างและมีโอกาสในการรับงานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน”

อนึ่ง ตามข้อมูลที่บริษัทฯ แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระบุว่า งวดไตรมาส 2 ปี 2563 และ 2564 บริษัทมีรายได้จากการขายเท่ากับ 43.47 ล้านบาท และ 70.48 ล้านบาท มีกำไรสุทธิเท่ากับ 0.30 ล้านบาท และ 5.37 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นอัตรากำไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 0.68 และร้อยละ 7.57 ของรายได้รวมตามลำดับ

บริษัทมีหนี้สินรวม ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2564 เท่ากับ 399.12 ล้านบาท ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เท่ากับ 10.39 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 2.54 จากการชำระคืนหนี้สินระยะยาวจากสถาบันการเงินตามเงื่อนไขการชำระ

ขณะที่งบกระแสเงินสด 6 เดือนแรกของปี 64 บริษัทมีกระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานเท่ากับ 60.38 ล้านบาท มาจากกำไรสุทธิจากการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้น การได้รับชำระหนี้จากลูกหนี้การค้าและเงินมัดจำรับและเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามคำสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้นในครึ่งหลังของปี 64
กำลังโหลดความคิดเห็น...