xs
xsm
sm
md
lg

บ้านปูได้รับการตอบรับอย่างท่วมท้นจากนักลงทุน ปิดการขายหุ้นกู้มูลค่ารวม 1.6 หมื่นล้านบาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์บมจ.บ้านปู หรือ BANPU ผู้นำด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ ประสบความสำเร็จในการเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวนรวม 4 รุ่น โดยรุ่นอายุ 5 ปี 7 ปี และ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ 2.90% ต่อปี 3.30% ต่อปี และ 3.80% ต่อปี ตามลำดับ เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และรุ่นอายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 1.58% ต่อปี เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ ในระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม และ 2-3 สิงหาคมที่ผ่านมา ผลปรากฏว่า ผู้ลงทุนให้ความสนใจจองซื้อเกินกว่าจำนวนที่บริษัทวางแผนที่จะเสนอขายในตอนแรกถึง 4 เท่า บริษัทฯ จึงตัดสินใจเพิ่มมูลค่าหุ้นกู้ที่เสนอขายเพื่อรองรับความต้องการจากนักลงทุน ขณะที่ผู้จัดการการจัดจำหน่าย เผยว่า ตลาดยังมีความต้องการลงทุนในหุ้นกู้ที่ให้ผลตอบแทนที่น่าพอใจ โดยเฉพาะหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายโดยบริษัทที่มีความมั่นคง ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีการบริหารงานตามหลักบรรษัทภิบาล ซึ่งหุ้นกู้ “บ้านปู” สามารถตอบโจทย์การลงทุนได้เป็นอย่างดี

นางสมฤดี ชัยมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) หรือ BANPU เปิดเผยว่า บริษัทฯ ขอขอบคุณผู้ลงทุนทุกท่าน ไม่ว่าจะเป็นผู้ลงทุนทั่วไป ผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่ รวมถึงผู้ลงทุนสหกรณ์ที่สนใจจองซื้อหุ้นกู้ของบริษัทฯ เกินกว่าจำนวนที่บริษัทฯ วางแผนที่จะเสนอขายในตอนแรกถึง 4 เท่า ทำให้บริษัทฯ ตัดสินใจเพิ่มจำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขายเป็นมูลค่ารวม 16,000 ล้านบาท เพื่อรองรับความต้องการจากนักลงทุน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความมั่นใจของผู้ลงทุนที่มีต่อการดำเนินธุรกิจของบ้านปู ในฐานะผู้นำด้านพลังงานที่หลากหลายในระดับนานาชาติ (International Versatile Energy Provider) เพื่อต่อยอดสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยกลยุทธ์ Greener & Smarter โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาชุมชน เศรษฐกิจ และสังคม ควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ บ้านปูได้เสนอขายหุ้นกู้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป จำนวน 3 รุ่น ได้แก่ รุ่นอายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ย 2.90% ต่อปี รุ่นอายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.30% ต่อปี และรุ่นอายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.80% ต่อปี และเสนอขายให้ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ จำนวน 1 รุ่น อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 1.58% ต่อปี กำหนดชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน โดยหุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อจากบริษัท ทริส เรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ที่ระดับ A+ แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที่” และได้เสนอขายผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ 4 แห่ง ประกอบด้วย ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารซีไอเอ็มบี (ไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) โดยการจองซื้อผ่านสาขาและระบบออนไลน์ หรือแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ ซึ่งสามารถปิดการขายและประสบความสำเร็จอย่างน่าพอใจ

ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้บ้านปู ระบุว่า สำหรับสถานการณ์การลงทุนในปัจจุบัน ผู้ลงทุนยังต้องการลงทุนในหุ้นกู้ที่ให้ผลตอบแทนที่น่าพอใจ และออกโดยบริษัทที่มีความมั่นคง โดย บมจ.บ้านปู เป็นบริษัทที่มีฐานะการเงินที่มั่นคง รวมถึงเป็นผู้นำในกลุ่มอุตสาหกรรม และเป็นผู้นำในการเปลี่ยนผ่านธุรกิจพลังงานเพื่อความยั่งยืน ที่มีโอกาสและศักยภาพในการเติบโต สะท้อนได้จากการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ A+ ซึ่งช่วยตอกย้ำความแข็งแกร่งของหุ้นกู้บ้านปู ทำให้สามารถตอบสนองความต้องการและเป็นทางเลือกที่เหมาะสมในการลงทุน ซึ่งแผนการขับเคลื่อนธุรกิจ 5 ปีฉบับใหม่ สำหรับปี 2564-2568 ของบ้านปู ยังเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ช่วยตอกย้ำความเชื่อมั่นและสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ลงทุนในการตัดสินใจเข้ามาร่วมต่อยอดสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ด้วยกลยุทธ์ Greener & Smarter เพื่อส่งมอบอนาคตพลังงานเพื่อความยั่งยืน


กำลังโหลดความคิดเห็น