xs
xsm
sm
md
lg

ปิดแคมป์คนงาน ! 10 หุ้นรับเหมาฯ ดิ่งลงแค่ไหน?

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์จากคลัสเตอร์แคมป์คนงานที่ระบาดหนัดต่อเนื่องมานับเดือน ทำให้รัฐต้องสั่งปิดแคมป์ แน่นอนว่าหุ้นรับเหมาก่อสร้างได้รับผลกระทบเต็มๆทั้งด้านรายได้และกำไรจากการที่ต้องหยุดดำเนินธุรกิจไม่น้อยกว่า 1 เดือน ส่งผลให้หุ้นรับเหมาฯพากันย่อตัวลงกันไปตามๆกัน แต่ยังมีบางหลักทรัพย์ที่ยังแกร่งทำผลตอบแทนบวกเล็กๆ

1.CK (บมจ.ช.การช่าง) มาเก็ตแคป 31,675.87 ล้านบาท เทียบช่วงก่อนสั่งปิดแคมป์กับปัจจุบันราคาลดลง 0.80 บาท หรือ -4.10% (25 มิ.ย.64 ปิด 19.50 บาท ขณะที่ 2 ก.ค.64 ปิด 18.70 บาท)
 
เทียบช่วงคลัสเตอร์แคมป์คนงานระบาดกับปัจจุบันราคาลดลง 1.60 บาท หรือ -7.88% (31 พ.ค.64 ปิด 20.30 บาท ขณะที่ 2 ก.ค.64 ปิด 18.70 บาท) ผลตอบแทนด้านราคาปี 62 อยู่ที่ -24.00% ปี 63 อยู่ที่ -12.63% และปี 64 YTD อยู่ที่ 12.65%

2.STEC (บมจ.ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่น) มาเก็ตแคป 20,436.43 ล้านบาท เทียบก่อนสั่งปิดแคมป์กับปัจจุบันราคาลดลง 0.50 บาท หรือ -3.60% (25 มิ.ย.64 ปิด 13.90 บาท ขณะที่ 2 ก.ค.64 ปิด 13.40 บาท)

เทียบช่วงคลัสเตอร์แคมป์คนงานระบาดกับปัจจุบันราคาลดลง 2.60 บาท หรือ -16.25% (31 พ.ค.64 ปิด 16.00 บาท ขณะที่ 2 ก.ค.64 ปิด 13.40 บาท) โดยอัตราผลตอบแทนด้านราคามีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ปี 62 อยู่ที่ -30.39% ปี 63 อยู่ที่ -10.56% และ YTD อยู่ที่ 5.51%

3.ITD (บมจ.อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์) มาเก็ตแคป 12,354.89 ล้านบาท เทียบก่อนสั่งปิดแคมป์กับปัจจุบันราคาลดลง 0.10 บาท หรือ -4.10% (25 มิ.ย.64 ปิด 2.44 บาท ขณะที่ 2 ก.ค.64 ปิด 2.34 บาท)

เทียบช่วงคลัสเตอร์แคมป์คนงานระบาดกับปัจจุบันราคาลดลง 0.48 บาท หรือ -17.02% (31 พ.ค.64 ปิด 2.82 บาท ขณะที่ 2 ก.ค.64 ปิด 2.34 บาท) ผลตอบแทนด้านราคามีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ปี 62 อยู่ที่ -30.37% ปี 63 อยู่ที่ -25.50% และ YTD อยู่ที่ 110.81%

4.UNIQ (บมจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น) มาเก็ตแคป 7,891.42 ล้านบาท เทียบก่อนสั่งปิดแคมป์กับปัจจุบัน ราคา 0.05 บาท หรือ -0.68 % (25 มิ.ย.64 ปิด 7.35 บาท ขณะที่ 2 ก.ค.64 ปิด 7.30 บาท)

เทียบช่วงคลัสเตอร์แคมป์คนงานระบาดกับปัจจุบันราคาลดลง 1.35 บาท หรือ -15.61% (31 พ.ค.64 ปิด 8.65 บาท ขณะที่ 2 ก.ค.64 ปิด 7.30 บาท)ผลตอบแทนด้านราคามีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ปี 62 อยู่ที่ -25.00% ปี 63 อยู่ที่ -35.83% และ YTD อยู่ที่ 58.01%

5.STPI (บมจ.เอสทีพี แอนด์ ไอ) มาเก็ตแคป 7,831.69 ล้านบาท เทียบก่อนสั่งปิดแคมป์กับปัจจุบันราคาเพิ่ม 0.20 บาท หรือ +4.33% (25 มิ.ย.64 ปิด 4.62 บาท ขณะที่ 2 ก.ค.64 ปิด 4.82 บาท)

เทียบช่วงคลัสเตอร์แคมป์คนงานระบาดกับปัจจุบันราคาลด 0.06 บาท หรือ -1.23% (31 พ.ค.64 ปิด 4.88 บาท ขณะที่ 2 ก.ค.64 ปิด 4.82 บาท) ผลตอบแทนด้านราคามีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ปี 62 อยู่ที่ 66.26% ปี 63 อยู่ที่ -47.26% และ YTD อยู่ที่ 35.39%

6.SRICHA (บมจ.ศรีราชาคอนสตรัคชั่น) มาเก็ตแคป 6,538.45 ล้านบาท เทียบก่อนสั่งปิดแคมป์กับปัจจุบันราคาเพิ่ม 0.60 บาท หรือ +2.93% (25 มิ.ย.64 ปิด 20.50 บาท ขณะที่ 2 ก.ค.64 ปิด 21.10 บาท)

เทียบช่วงคลัสเตอร์แคมป์คนงานระบาดกับปัจจุบันราคาเพิ่ม 6.20 บาท หรือ +41.61% (31 พ.ค.64 ปิด 14.90 บาท ขณะที่ 2 ก.ค.64 ปิด 21.10 บาท) ผลตอบแทนด้านราคามีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ปี 62 อยู่ที่ -35.65% ปี 63 อยู่ที่ 76.98% และ YTD อยู่ที่ 71.54%

7.TRITN (บมจ.ไทรทัน โฮลดิ้ง) มาเก็ตแคป 3,004.44 ล้านบาท เทียบก่อนสั่งปิดแคมป์กับปัจจุบันราคาไม่เปลี่ยนแปลง (25 มิ.ย.64 ปิด 0.27 บาท ขณะที่ 2 ก.ค.64 ปิด 0.27 บาท)

เทียบช่วงคลัสเตอร์แคมป์คนงานระบาดกับปัจจุบันราคาลดลง 0.05 บาท หรือ -15.62% (31 พ.ค.64 ปิด 0.32 บาท ขณะที่ 2 ก.ค.64 ปิด 0.27 บาท)ผลตอบแทนด้านราคามีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ปี 62 อยู่ที่ -23.68% ปี 63 อยู่ที่ 24.14% และ YTD อยู่ที่ -25.00%

8.TTCL (บมจ.ทีทีซีแอล) มาเก็ตแคป 2,784.32 ล้านบาท เทียบก่อนสั่งปิดแคมป์กับปัจจุบันราคาเพิ่ม 0.60 บาท หรือ +13.45% (25 มิ.ย.64 ปิด 4.46 บาท ขณะที่ 2 ก.ค.64 ปิด 4.52 บาท)

เทียบช่วงคลัสเตอร์แคมป์คนงานระบาดกับปัจจุบันราคาลดลง 0.53 บาท หรือ -10.49% (31 พ.ค.64 ปิด 5.05 บาท ขณะที่ 2 ก.ค.64 ปิด 4.52 บาท)ผลตอบแทนด้านราคามีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ปี 62 อยู่ที่ -20.74% ปี 63 อยู่ที่ -9.53% และ YTD อยู่ที่ -6.61%

9.SEAFCO (บมจ.ซีฟโก้) มาเก็ตแคป 3,373.07 ล้านบาท เทียบก่อนสั่งปิดแคมป์กับปัจจุบันราคาลดลง 0.18 บาท หรือ -3.80% (25 มิ.ย.64 ปิด 4.74 บาท ขณะที่ 2 ก.ค.64 ปิด 4.56 บาท)

เทียบช่วงคลัสเตอร์แคมป์คนงานระบาดกับปัจจุบันราคาลดลง 0.64 บาท หรือ -12.31% (31 พ.ค.64 ปิด 5.20 บาท ขณะที่ 2 ก.ค.64 ปิด 4.56 บาท)โดยอัตราผลตอบแทนด้านราคามีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ปี 62 อยู่ที่ -28.65% ปี 63 อยู่ที่ -26.00% และ YTD อยู่ที่ 2.70%

10.PYLON (บมจ.ไพลอน) มาเก็ตแคป 3,389.43 ล้านบาท เทียบก่อนสั่งปิดแคมป์กับปัจจุบันราคาเพิ่ม 0.02 บาท หรือ +0.44% (25 มิ.ย.64 ปิด 4.50 บาท ขณะที่ 2 ก.ค.64 ปิด 4.52 บาท)

เทียบช่วงคลัสเตอร์แคมป์คนงานระบาดกับปัจจุบันราคาลดลง 0.32 บาท หรือ -6.61% (31 พ.ค.64 ปิด 4.84 บาท ขณะที่ 2 ก.ค.64 ปิด 4.52 บาท) โดยอัตราผลตอบแทนด้านราคามีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ปี 62 อยู่ที่ -33.05% ปี 63 อยู่ที่ -16.53% และ YTD อยู่ที่ 14.72%

ทั้งนี้ มาตรการปิดแคมป์คนงาน จะส่งผลไปถึงผลกำไรงวดไตรมาส 3 ปี 2564 ที่คาดว่าจะปรับตัวลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และอาจทำให้ราคาหุ้นปรับย่อลงไปอีกนั้นเอง


กำลังโหลดความคิดเห็น