xs
xsm
sm
md
lg

STPI

ดีอีเอส รับมอบ 'ไข่ต้ม' ระบบ Telemedicine ไปใช้งานในภารกิจสู้โควิด-19
ดีอีเอส รับมอบ 'ไข่ต้ม' ระบบ Telemedicine ไปใช้งานในภารกิจสู้โควิด-19
 
กระทรวงดีอีเอส รับมอบระบบการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) ที่พัฒนาโดยคนไทยในชื่อ Kaitomm (ไข่ต้ม) พร้อมแท็บเล็ตรุ่นทนทานพิเศษจากซัมซุง 10 เครื่อง พร้อมประยุกต์ใช้ในงานภาคสนามภายใต้ภารกิจสู้โควิด-19 นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่า
 

Cyber BIZ