xs
xsm
sm
md
lg

ผลิต-ไฟฟ้าลาวออกหุ้นกู้ 6 พันล้าน เปิดให้จองซื้อ 5-7 ก.ค.นี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์
"ผลิต-ไฟฟ้าลาว" ออกหุ้นกู้วงเงินรวมไม่เกิน 6,000 ล้านบาท อายุหุ้นกู้ 3 ปี ชูอัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.90% ต่อปี กำหนดชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน เตรียมเสนอขายวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2564 โดยมี ‘ทวิน ไพน์ กรุ๊ป’ ที่ปรึกษาชั้นนำในการระดมทุนกลุ่มประเทศ CLMVT และเป็นที่ปรึกษาในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ พร้อมเผยทริสเรทติ้งจัดอันดับความน่าเชื่อถือหุ้นกู้และผู้ออกหุ้นกู้อยู่ที่ BBB-

นายดวงสี พารายก กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ผลิต-ไฟฟ้าลาว (มหาชน) หรือ EDL-Gen เปิดเผยว่า จากนโยบายการดำเนินธุรกิจที่มุ่งสู่ผู้นำการผลิตไฟฟ้าที่มั่นคงเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ สปป.ลาว โดยนำประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมพลังงานสะอาด เพื่อพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ ซึ่งเป็นพลังงานทางเลือกที่สะอาด ยั่งยืน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สอดรับกับกระแส Green Energy โดยบริษัทฯ บริหารจัดการทรัพยากรทางธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์ด้านพลังงานเพื่อสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และผลักดันให้ สปป.ลาว เป็นผู้ส่งออกพลังงานสะอาดและสร้างความมั่นคงด้านพลังงานในภูมิภาคอาเซียน

นายวันแสง วันนะวง รองกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน EDL-Gen กล่าวว่า ตลอดระยะเวลากว่า 50 ปี บริษัทฯ ได้พัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดจากการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ โดยได้ลงทุนพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้งให้เพียงพอต่อความต้องการภายใน สปป.ลาว และจำหน่ายไฟฟ้าส่วนเกินไปยังต่างประเทศ โดยมีประเทศไทย เวียดนาม และกัมพูชาเป็นผู้รับซื้อพลังงานรายใหญ่ในภูมิภาคนี้

ทั้งนี้ EDL-Gen มีแผนพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำอีกหลายโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ ทั้งรูปแบบการพัฒนาโครงการเอง และเป็นความร่วมมือกับภาคเอกชน (IPP) โดยมีเป้าหมายภายในปี 2572 จะมีกำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้งรวมเพิ่มเป็น 2,435 เมกะวัตต์ จากปัจจุบันที่มีกำลังการผลิตติดตั้งรวมของโครงการที่เปิดดำเนินการแล้ว 1,683 เมกะวัตต์

ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้แต่งตั้งบริษัท ทวิน ไพน์ กรุ๊ป ที่ปรึกษาชั้นนำในการระดมทุนกลุ่มประเทศ CLMVT เป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการออกหุ้นกู้ของ EDL-Gen เพื่อนำเงินที่ได้มาชำระคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดในปี 2564

นายอดิศร วสุคุปต์ สิงห์สัจจะ ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทวิน ไพน์ กรุ๊ป จำกัด ที่ปรึกษาชั้นนำในการระดมทุนกลุ่มประเทศ CLMVT ในฐานะที่ปรึกษาในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ กล่าวว่า EDL-Gen ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงินไม่เกิน 6,000 ล้านบาท จำนวนหน่วยที่เสนอขายไม่เกิน 6 ล้านหน่วย อายุ 3 ปี โดยเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้น ครบอายุไถ่ถอนปี 2567 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.90% ต่อปี กำหนดชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน

ทั้งนี้ หุ้นกู้ชุดดังกล่าวจะเสนอขายให้แก่นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่ที่ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท จองขั้นต่ำ 100 หน่วย โดยผู้ที่สนใจสามารถจองซื้อหุ้นกู้ชุดนี้ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ประกอบไปด้วย บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และ บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จํากัด (มหาชน) ซึ่งการเสนอขายครั้งนี้กำหนดให้นักลงทุนชำระค่าจองซื้อในวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2564

สำหรับหุ้นกู้และผู้ออกหุ้นกู้ EDL-Gen ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัททริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564 ที่อันดับ BBB- และแนวโน้มอันดับเครดิต Negative ทั้งนี้ EDL-Gen มีศักยภาพการดำเนินธุรกิจที่แข็งแกร่งจากประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมพลังงานไฟฟ้ามาอย่างยาวนาน ตลอดจนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านการผลิตและจำหน่ายพลังงานสะอาดในภูมิภาคอาเซียน โดยมีแผนขยายกำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้งรองรับความต้องการใช้พลังงานในภูมิภาคนี้ จากการที่รัฐบาลลาวมีสัญญาจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ประเทศไทย จำนวน 9,000 เมกะวัตต์ ซึ่งมีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเป็นผู้รับซื้อรายใหญ่ รวมถึงโอกาสการเติบโตจากการจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ประเทศกัมพูชาและเวียดนามที่มีสัญญาการจำหน่ายไฟฟ้ารวมกันมากกว่า 11,000 เมกะวัตต์ ส่งผลให้ EDL-Gen จะขยายตัวได้ดียิ่งขึ้นในอนาคต

นอกจากนี้ อุตสาหกรรมพลังงานยังมีเสถียรภาพและไม่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 โดยปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าภายใน สปป.ลาว และในภูมิภาคอาเซียนยังขยายตัวได้ดี ทำให้ EDL-Gen มีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานที่สม่ำเสมอ รวมถึงหนี้สินต่อทุน (D/E) ไม่ถึง 2 เท่า สะท้อนถึงความแข็งแกร่งด้านฐานะทางการเงินที่จะสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของ EDL-Gen ได้เป็นอย่างดี


กำลังโหลดความคิดเห็น...