xs
xsm
sm
md
lg

แบงก์กรุงเทพขยายมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยจนถึง 31 ธ.ค.64

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์แบงก์กรุงเทพขานรับ ธปท.ขยายมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อย ระยะที่ 3 ยาวจนถึง 31 ธ.ค.64 จากเดิมสิ้นสุด 30 มิ.ย.64 ชี้มาตรการสำคัญ เน้นลดภาระการเงิน-ยืดหนี้-รวมหนี้ พร้อมแนวทางช่วยเหลือปรับตามสถานการณ์และผลกระทบของลูกค้า

นายสุวรรณ แทนสถิตย์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BBL)
เปิดเผยว่า ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อย ระยะที่ 3 เพื่อให้ความช่วยเหลือลูกค้าสินเชื่อของสถาบันการเงินต่างๆ ในการบรรเทาผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (โควิด-19) นั้น ล่าสุด ธนาคารกรุงเทพได้ประกาศขยายระยะเวลาให้ลูกค้ารายย่อยที่ได้รับผลกระทบแจ้งความประสงค์ขอรับความช่วยเหลือได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 จากเดิมที่จะสิ้นสุดในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ซึ่งมาตรการช่วยเหลือในปัจจุบันครอบคลุมทั้งลูกค้าสินเชื่อบัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย และสินเชื่อที่มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักประกัน

“ธนาคารมุ่งดูแลและให้ความช่วยเหลือลูกค้าให้สอดคล้องกับสถานการณ์และผลกระทบที่เกิดขึ้นกับลูกค้า เพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้น ร่วมกันประคับประคองท่ามกลางสถานการณ์ที่ยากลำบาก ซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่าช่วงเวลานี้มีลูกค้าสินเชื่อรายย่อยได้รับผลกระทบในวงกว้าง รวมถึงลูกค้าที่เคยได้รับความช่วยเหลือไปแล้วก่อนหน้านี้ หากยังมีความติดขัดอันเนื่องมาจากผลกระทบของการแพร่ระบาดระลอกใหม่ ก็สามารถขอรับความช่วยเหลือเพิ่มเติมได้เช่นกัน”

นายสุวรรณ กล่าวอีกว่า มาตรการช่วยเหลือลูกค้ารายย่อยของธนาคารประกอบด้วยหลากหลายแนวทาง เน้นการลดภาระค่าใช้จ่ายในระยะสั้นลง เพื่อให้มีความสามารถจัดการกับค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพเป็นสำคัญ มีความช่วยเหลือหลายระดับเพื่อบรรเทาภาระหนี้โดยปรับเงื่อนไขการชำระให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของลูกค้า เช่น การลดค่างวด การพักชำระเงินต้น การพักชำระเงินต้นและจ่ายดอกเบี้ยบางส่วน การพักชำระค่างวด การขยายระยะเวลาชำระหนี้ การเปลี่ยนจากสินเชื่อหมุนเวียนให้เป็นสินเชื่อระยะยาว เป็นต้น ขณะเดียวกัน ลูกค้าบัตรเครดิตทุกรายยังได้รับสิทธิการปรับลดอัตราผ่อนชำระคืนขั้นต่ำให้โดยอัตโนมัติไปจนถึงปี 2565 อีกด้วย

นอกจากมาตรการพักชำระหนี้ ลดค่างวด ปรับเงื่อนไขการชำระหนี้ และการเปลี่ยนเป็นสินเชื่อระยะยาวแล้ว ลูกค้าที่มีสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยอยู่กับธนาคารยังสามารถเลือกใช้แนวทางการรวมหนี้ (Debt Consolidation) โดยรวมสินเชื่ออื่นที่ไม่มีหลักประกันซึ่งอยู่กับธนาคารกรุงเทพเข้าไว้ด้วยกันกับสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย เพื่อช่วยลดภาระดอกเบี้ยของสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกัน

“ธนาคารเข้าใจและมีความห่วงใยลูกค้า โดยเฉพาะในสถานการณ์ปัจจุบันที่ลูกค้าประสบความยากลำบากในการดำรงชีวิตและประกอบอาชีพ ซึ่งธนาคารได้ทยอยส่งมอบความช่วยเหลือเพื่อลดภาระทางการเงินแก่ลูกค้าผ่านมาตรการความช่วยเหลือต่างๆ มาตั้งแต่ปีที่แล้ว ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน และยังได้ขยายระยะเวลาความช่วยเหลือออกไปเพิ่มเติม เพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าจะได้รับการดูแลตลอดช่วงเวลาที่ใช้บริการกับธนาคาร เสมือนเป็น “เพื่อนคู่คิด” ที่อยู่เคียงข้างกันและก้าวไปด้วยกันในทุกสถานการณ์” นายสุวรรณ กล่าว
กำลังโหลดความคิดเห็น