xs
xsm
sm
md
lg

ฟิทช์ประกาศให้อันดับเครดิตแก่หุ้นกู้ระยะสั้นของธนาคารกสิกรไทยที่ ‘F1+(tha)’

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย)
ประกาศให้อันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้นแก่หุ้นกู้ระยะสั้นไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน สกุลเงินยูโร ที่จะออกเสนอขายของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KBank (‘BBB’/‘AA+(tha)’/แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ/‘bbb’) ที่ ‘F1+(tha)’ โดยหุ้นกู้ดังกล่าวนี้จะออกภายใต้โครงการหุ้นกู้ medium term notes มูลค่า 3 หมื่นล้านบาทของธนาคารซึ่งอนุญาตให้ออกเสนอขายได้ทั้งสกุลเงินบาทและสกุลเงินต่างประเทศ หุ้นกู้ดังกล่าวจะมีอายุไม่เกิน 6 เดือนโดยจะเสนอขายในวงจำกัด (private placement) ให้แก่นักลงทุนสถาบันเท่านั้น

ทั้งนี้ ฟิทช์ให้อันดับเครดิตของหุ้นกู้ระยะสั้น ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน สกุลเงินยูโรของ KBank อยู่ในระดับเดียวกันกับอันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้นของธนาคารที่ ‘F1+(tha)’ ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์การจัดอันดับเครดิตของฟิทช์เนื่องจากหุ้นกู้ดังกล่าวเป็นภาระผูกพันที่ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันของธนาคาร ขณะที่อันดับเครดิตภายในประเทศของ KBank ที่ AA+(tha)’ แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ นอกจากนี้ การปรับอันดับเครดิตสนับสนุนขั้นต่ำเป็น 'BBB' พิจารณาจากอันดับความแข็งแกร่งทางธุรกิจของธนาคาร (Standalone Profile) ซึ่งสะท้อนถึงเครือข่ายทางธุรกิจในประเทศของธนาคารที่แข็งแกร่ง ความแข็งแกร่งในด้านธุรกรรมทางการเงินผ่านช่องทางดิจิทัลและโครงสร้างการระดมทุนโดยรวมที่มั่นคง นอกจากนี้ ยังสะท้อนถึงแรงกดดันต่อโครงสร้างทางการเงินเนื่องจากการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาในปี 2563 และการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่เราคาดว่าจะค่อนข้างช้าในช่วงปี 2564-2565

ด้านการพิจารณาปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ระดับคะแนนที่สูงที่สุดสำหรับความสัมพันธ์ของ ESG ต่ออันดับเครดิต (หากมีการเปิดเผย) แสดงว่าระดับคะแนนจะอยู่ที่ระดับ 3 ซึ่งหมายความว่าปัจจัยด้าน ESG จะไม่ส่งผลกระทบหรืออาจมีผลกระทบในระดับที่น้อยมากต่ออันดับเครดิตของธนาคาร ไม่ว่าจะด้วยปัจจัยจากลักษณะของธุรกิจ หรือจากการบริหารจัดการของธนาคารก็ตาม


กำลังโหลดความคิดเห็น...