xs
xsm
sm
md
lg

แบงก์คุมเข้มมาตรการป้องกันโควิด-19 ในงานประชุมผู้ถือหุ้น

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)  (KBANK) แจ้งกรณีที่ธนาคารจะจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 109 ในวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสมานฉันท์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานใหญ่ ธนาคารกสิกรไทย ราษฎร์บูรณะ นั้น ธนาคารขอความร่วมมือทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการด้านการป้องกันความเสี่ยงของการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1.ต้องผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิด้วยเครื่อง Thermoscan โดยธนาคารกำหนดจุดคัดกรองที่ด้านหน้าทางเข้าอาคารสำนักงานใหญ่ ราษฎร์บูรณะ และอาคารพหลโยธิน หากมีอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป จะไม่อนุญาตให้ขึ้นรถรับส่งที่ธนาคารจัดเตรียม และเข้าภายในอาคาร

2.ผู้เข้าร่วมประชุมต้องลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากอาคาร ผ่านแอปพลิเคชันไทยชนะ

3.ต้องตอบแบบคัดกรองตนเองก่อนเข้าอาคาร หากผู้เข้าร่วมประชุมมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก รวมทั้งบุคคลใกล้ชิดมีการเดินทางหรือแวะสถานที่เสี่ยงตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข จะไม่อนุญาตให้ขึ้นรถรับส่งเข้ามายังอาคาร เพื่อเข้าร่วมงานการประชุมทุกกรณี และขอความร่วมมือปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ที่จุดคัดกรองอย่างเคร่งครัด

4.ธนาคารจัดห้องสำหรับสื่อมวลชน โดยจัดที่นั่งให้มีระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ที่เหมาะสมและปลอดภัย

5.ต้องสวมหน้ากากอนามัยระหว่างนั่งรถและประชุมตลอดเวลา และทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ที่ธนาคารจัดเตรียมไว้ตามจุดต่างๆ

ด้านธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (SCB) ที่มีกำหนดจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ หอประชุมมหิศร ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ รัชโยธิน และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในขณะนี้ ธนาคารได้รับรายงานว่า มีพนักงานของธนาคารซึ่งปฏิบัติงานที่อาคารสำนักงานใหญ่ ได้รับการตรวจและยืนยันจากแพทย์ว่าติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยคาดว่าได้รับเชื้อเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 และได้เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลแล้วนั้น

ธนาคารขอเรียนเพื่อทราบว่า ธนาคารตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น ลูกค้าและพนักงานเป็นสำคัญ โดยในวันนี้ (7 เมษายน 2564) ธนาคารได้ทำความสะอาดบิ๊กคลีนนิ่ง (big cleaning) ธนาคารไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่ทั้งอาคาร เพื่อฆ่าเชื้อโรคตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงให้พนักงานที่ปฏิบัติงานที่สำนักงานใหญ่ทั้งหมดทำงานจากที่บ้าน (Work from Home) ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน ถึง 30 เมษายน 2564 สำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานใกล้ชิดกับผู้ที่ติดโควิด-19 นั้น จะกักตนเองอยู่ที่บ้าน (Self-Quarantine at Home) และสังเกตอาการเป็นเวลา 10 วัน โดยธนาคารจะได้มีการติดตามรายงานสุขภาพของพนักงานอย่างใกล้ชิด รวมทั้งธนาคารได้ให้ร้านค้าทุกประเภทในบริเวณพลาซ่าทั้งหมดปิดการให้บริการตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2564

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 8 เมษายน 2564 ธนาคารมีความห่วงใยในสุขภาพของผู้ถือหุ้น พนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยให้ความสำคัญขั้นสูงสุดในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ธนาคารจึงได้กำหนดมาตรการเพิ่มเติมจากที่แจ้งในหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม โดยจำกัดจำนวนผู้เข้าประชุมคงเหลือจำนวนไม่เกิน 200 ที่นั่ง เมื่อที่นั่งที่จัดเตรียมไว้เต็มแล้วจะไม่สามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้อีก ซึ่งผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าประชุมแทน เพื่อรักษาสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนของท่านได้

นอกจากนี้ ขอเรียนว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมอาจไม่ได้รับความสะดวกเช่นที่ผ่านมา เนื่องจากร้านค้าทุกประเภทในบริเวณพลาซ่า ซึ่งรวมถึงร้านอาหาร ร้านสะดวกซื้อจะปิดการให้บริการทั้งหมด ธนาคารจึงขอแนะนำให้ผู้ถือหุ้นมาก่อนเวลาเข้าประชุมไม่เกิน 1 ชั่วโมง
กำลังโหลดความคิดเห็น...